Høyre sier ja til eggdonasjon

GARDERMOEN (TV 2): Avgjort etter heftig debatt på landsmøtet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var flere etisk vanskelige temaer på Høyres landsmøte i dag. I februar sa flertallet i Høyres programkomité nei til eggdonasjon, men det er landsmøtet som til slutt vil avgjøre hvor partiet står i saken.

Helseminister Bent Høie var blant de siste på talelisten. Han takket for en god debatt. Deretter tok han tydelig avstand fra surrogati.

Han mente at faren for komplikasjoner og andre problemstillinger gjør at det er en uakseptabel risiko for en kvinne.

– Både de medisinske og de følelsesmessige utfordingene er de samme uansett om man får betalt eller ikke.

  • Ja til assistert befruktning for enslige
  • Ja til eggdonasjon
  • Nei til altruistisk surrogati

– Kommer Høyre til å stemme for dette i Stortinget nå?

– Vi vil fremme disse standpunktene under behandlingen i Stortinget. Det er ikke sikkert det blir avstemninger. Det skal lovreguleres, det er først da det blir virkelig. Regjeringen må lage lovoppdateringene.

– Du stemte med flertallet når det gjelder assistert befruktning - men mot eggdonasjon. Er du skuffet?

– Nei, det er gode argumenter for og i mot. Men jeg synes nok kanskje debatten ga meg flere argumenter for å fortsatt være i mot, enn å være for.

– Hva gjør dette med forholdet til Kristelig Folkeparti?

– Jeg håper at ikke dette påvirker forholdet. Jeg opplever at ønsket om å få barn er et positivt ønske. Vi kan hjelpe dem videre, det kan ikke være det som er avgjørende. Vi forstår deres engstelse for sorteringssamfunnet, og det støtter vi dem i.

Må tilpasses

Tilhengerne av assistert befruktning for enslige argumenterte i landsmøtesalen for at det fødes for få barn i Norge, at barn med én forelder ikke har dårligere forutsetninger i livet, og at det finnes behandling tilgjengelig i våre naboland.

– Det tilsier etter mitt syn at denne typen behandling bør gjøres tilgjengelig i Norge, men tilpasset norske lover og regler, sa Ingrid Schjøtskift, gruppeleder i Trondheim Høyre.

For motstanderne av assistert befruktning for enslige står argumentet med at barn bør ha to foreldre sentralt. Margret Hagerup fra Rogaland advarte landsmøtet mot å vedta noe som «ikke er til barnas beste».

– Skal Høyre være partiet som oppløser familien? spurte Hagerup.

Senere sa flertallet ja til eggdonasjon. 11 av 15 fylkeslag hadde gått inn for eggdonasjon før landsmøtet, selv om flertallet i resolusjonskomiteen, ledet av nestleder og kunnskapsminister Jan Tore Sanner, gikk i mot.

Svarte med jubel

Motstanderne mener eggdonasjon bryter med en konvensjonen om at den som føder barnet, er barnets mor. De mener eggdonasjon skaper tvil om hvem som er mor og at barnets rett til å kjenne sitt biologiske opphav må komme foran.

Debatten i landsmøtesalen var engasjert. Flere unge høyrekvinner gikk på talerstolen og forsvarte at kvinner med fertilitetsproblemer bør få samme mulighet til å få hjelp som menn gjør gjenonom sæddonasjon. De påpekte at teknologien og den medisinske utviklingen nå gjør det forsvarlig å sidestille inngrepene.

Innleggene ble møtt med jubel, mens den konservative fløyen ble takket med høflig, kort applaus. Dermed var det lite tvil om hvilken vei det bar.

Flere ønsket å ta en beslutning om eggdonasjon under fjorårets landsmøte. Men etter at statsminister Erna Solberg ba om mer tid til en grundig debatt, ble saken utsatt.

Det er allerede flertall på Stortinget for eggdonasjon, men med Høyres vedtak er nei-fløyen blitt marginalisert. Ap, SV, Venstre og Frp er positive, mens Sp og KrF er imot.

Skuffelse i KrF

– KrF er skuffet over at Høyre mener det er riktig å åpne for eggdonasjon i Norge, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad til NTB.

– KrF frykter at åpning for eggdonasjon kan føre til at vi endrer syn på barnet, at vi sorterer mer og at en viktig skranke mot surrogati blir fjernet, konstaterer hun.

Forslaget om å tillate eggdonasjon fikk flertall på Høyres landsmøte på Gardermoen lørdag. Men vedtaket kan gjøre det vanskeligere for statsminister og Høyre-leder Erna Solberg å få oppfylt sin drøm om en full borgerlig samling, hvor også KrF er med.

KrF er også skuffet og overrasket over at Høyre endrer standpunkt i spørsmålet om assistert befruktning for enslige, som også fikk tilslutning på landsmøtet lørdag.

– Dette handler om hensynet til barnet. Vi mener at det er et rimelig krav at det skal foreligge et etablert parforhold for å motta assistert befruktning, ut fra vurderingen om at det sett fra barnets ståsted er en fordel å kunne vokse opp med to foreldre, når dette kan planlegges, sier Bollestad.

(NTB/TV 2)