Helomvending fra UDI – vil likevel ikke skille mor og barn

Trebarnsmoren Fardawsa Yusuf Muuse (38) har levd i frykt for å bli tvangssendt til Somalia, og skilt fra sine norske barn. Men UDI landet etter sterk kritikk på at barnas beste er viktigst.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Fardawsa har fått familiegjenforening med mann og barn i Norge, og oppholder seg ikke lenger ulovlig i landet. Hun kan arbeide, og etablere deg der hun vil med mann og barn, sier områdeleder Cecilie Sande Amundsen i UDI til TV 2.

UDI snur, trekker utvisning og gir Fardawsa oppholdstillatelse etter hard kritikk fra Redd Barna og Venstres Abid Q. Raja på TV 2.

Redd Barna mente det var brudd på FNs barnekonvensjon og menneskerettighetene å skille mor og barn gjennom å utvise Fardawsa Yusuf Muuse etter 12 år i Norge.

Barna Hamza (9), Yusuf (2) og Hawa (1) har norske pass, er født i Norge og er norsk statsborgere, og kunne ikke utvises sammen med mor.

– Betyr dette at dere legger vekt på kritikken fra Redd Barna?

– Vi forholder oss til vårt regelverk, og barnekonvensjonen er en del av det, og det å se hen til barnas beste, det er noe vi gjør i hver eneste sak. Det som var vanskelig i denne saken, er at hun har et langt ulovlig opphold i Norge, men vi har barna på den andre siden, og vi har landet på at hva som er best for barna, er det viktigste i denne saken.

Politiet varslet utvisning

TV 2 møtte Fardawsa og de minste barna på ett og to år på asylmottak i Drammen i begynnelsen av februar.

38-åringen flyktet fra krig og terror i den sørlige delen av Somalia for 12 år siden, og skal ifølge asyldokumentene ha blitt utsatt for tortur i hjemlandet.

Hun har ikke hatt oppholdstillatelse, men kunne heller ikke returneres på grunn av sikkerhetssituasjonen i Somalia. Først de siste årene har Norge funnet det trygt å starte hjemsendelse av somaliere til hovedstaden Mogadishu.

I desember i fjor banket politiet på døra til Fardawsa.

– Jeg fikk sjokk. Politiet pleier aldri å komme hit. Jeg gjør ikke noe galt, fortalte Fardawsa.

Politibetjentene varslet at UDI ville utvise henne, og at utvisningssaken ikke gjaldt barna, siden det ikke er lov å utvise norske statsborgere.

– Hvordan tror dere det skal gå med barna mine uten mamma? Jeg er ikke enig i at jeg skal reise alene, sa den fortvilte trebarnsmoren til TV 2.

Ifølge lederen i organisasjonen Somalisk Nettverk, Bashe Musse, er det sterk frykt blant flere somaliske mødre for at de skal bli returnert etter mange år i Norge, og skilt fra sine norske barn.

Sjokkert over Justisdepartementet

Justisdepartementet mente det ikke var noe i veien for å skille mor og barn, og viste til at mødre som ikke har opphold har plikt til å reise tilbake til hjemlandet.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp) mente alternativet til å skille mor og barn, var at mor reiste frivillig til hjemlandet, og tok med seg de norske barna til Somalia.

– Her er det foreldreansvar. Barna må enten returnere til hjemlandet med mor, eller bli igjen hos den av foreldrene som har statsborgerskap i Norge, uttalte Åmland.

– Men hvis far ikke kan eller vil overta omsorgen?

– Da kommer barnevernet inn.

Frps nestleder i Stortingets kommunalkomite, Kari Kjønaas Kjos, var enig i at det viktigste var at mor returnerte, selv om det skulle medføre at hun ble skilt fra barna.

– Hva skal skje med barna, da?

– Da må barna være hos sin far.

– Og hvis det ikke er noen far?

– Da må barnevernet passe på barna, uttalte Kjønaas Kjos til TV 2.

Redd Barna ble sjokkert over uttalelsene, og refset i et brev til Justisdepartementet Frps statssekretær Torkil Åmland for å ha manglende forståelse for barns rettigheter.

– Det er i strid med internasjonale forpliktelser at man skal gi omsorgen til barnevernet, dersom man har en mor som er en fullgod omsorgsperson, påpekte Redd Barna.

Å skille barn fra foreldre er brudd på barnekonvensjonen og menneskerettighetene, påpekte Redd Barna.

Venstres Abid Raja steilet

I frykt for at politiet skulle komme på døra en dag og tvangsreturnere henne, mens barna ble igjen i Norge, bestemte Fardawsa seg for å følge oppfordringen fra justisdepartementet om frivillig retur.

Hun søkte IOM (International Organization for Migration) om støtte til å reise tilbake til Somalia med de tre barna sine.

Lederen for Somalisk Nettverk advarte samtidig på TV 2 mot at spesielt jentebarn med norske statsborgerskap blir returnert til Somalia, der 98 prosent av jenter blir omskjært.

UDI hevdet i et intervju med at de ikke kunne gjøre noe for å hindre at norske jenter blir omskjært i Somalia.

Dermed risikerte Fardawsas ett år gamle datter Hawa enten å bli skilt fra mor, eller bli kjønnslemlestet i Somalia.

– Det kan ikke vi hindre, desverre, men vi håper at mor har vett nok til å ikke ta med seg barnet til et område hvor det skjer, uttalte områdesjef Kirsten B. Myhre.

Venstre reagerte sterkt på at UDI toet sine hender, og la alt ansvaret på mor.

Abid Raja (V) reagerer på at UDI la alt ansvaret på mor.
Abid Raja (V) reagerer på at UDI la alt ansvaret på mor. Foto: Mariam Butt / NTB Scanpix

– Vi kan ikke havne i en slik situasjon, at et norskt barn blir sendt tilbake til et land, hvor denne jenta blir utsatt for kjønnslemlestelse, raste Venstres profilerte stortingsreperentant Abid Q Raja

– Det er en situasjon vi politikere ikke kan leve med, og det mener jeg er en situasjon utlendingsforvaltningen heller ikke kan leve med.

UDI stoppet frivillig retur

Etter at Venstresatte foten ned har UDI gjort helomvending, og trukket utvisningssaken mot trebarnsmoren. En saksbehandler oppsøkte Fardawsa og varslet henne om at UDI sendte en bekymringsmelding til barnevernet, for å hindre at Hawa ble tatt med til Somalia og utsatt for kjønnslemlestelse.

Fardawsa ble bedt om å trekke søknaden om frivillig retur, og i stedet oppfordret til å søke om familiegjenforening.

– UDI har tidligere uttalt at man ikke kan hindre at foreldre tar med jentebarn til Somalia, betyr dette en annen linje?

– Der har vi nok vært litt upresise i vårt svar tidligere. Det er sånn at foreldre har et ansvar for barnas sikkerhet, og ikke utsette barna for fare, men hvis vi får opplysninger om at barna kan være utsatt for fare, som for eksempel kjønnslemlestelse i Somalia, så sender vi en bekymringsmelding til barnevernet i disse sakene.

– Hvor alvorlig ser dere på risikoen for kjønnslemlestelse?

– Det tar vi veldig alvorlig. Vi vet at det er en stor risiko for at jentebarn som reiser til Somalia blir kjønnslemlestet, og det er derfor vi har som rutine i disse sakene at vi på generelt grunnlag sender en bekymringsmelding til barnevernet.

Fardawsa trenger ikke lenger være redd for å måtte forlate barna sine.
Fardawsa trenger ikke lenger være redd for å måtte forlate barna sine. Foto: TV 2

Barna vant

Når TV 2 møter Fardawsa igjen, viser hun fram UDIs brev med innvilgelse av familiegjenforening, og legger det splitter nye oppholdskortet på bordet.

Nå trenger hun ikke lenger være redd for å måtte forlate barna sine.

– Hun har vært i Norge ulovlig over flere år, og det er en utvisningsgrunn, men så har vi i denne saken vektlagt hensynet til barnas beste, og ønsket ikke å skille mor og barn, så utvisningssaken ble trukket på bakgrunn av barnas beste, sier UDIs områdeleder Cecilie Sande Amundsen.

TV 2 har tidligere fortalt at Hawa og Jusuf er blant 28 barn med norsk statsborgerskap som bor på asylmottak.

– Betyr dette at barna hennes får en normal oppvekst i Norge?

– Ja, nå ligger i hvert fall alle forutsetningene for det. Nå kan hun etablere seg der hun vil, og søke om arbeid.

Fardawsa er lettet og glad over at hennes verste mareritt, å bli skilt fra barna, ikke blir en virkelighet. Hun slipper likevel ikke helt jubelen til, fordi oppholdstillatelsen er begrenset så lenge hun ikke kan dokumentere sin identitet. Dermed må hun fornye oppholdstillatelsen hvert år.

– Det er vanskelig for søkere fra Somalia å oppklare identiteten, men vi skal i hvert fall se på saken på nytt, hvis hun kommer med nye opplysninger. Det er ikke gitt at vi får den avklart, men vi får prøve, smiler UDIs områdesjef Cecilie Sande Amundsen.