HØYRES LANDSMØTE:

Erna skremt av Trumps handelskrig

Statsminister Erna Solberg sparket mot USAs president Donald Trump i sin landsmøtetale.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I sin tale til Høyres landsmøte fredag advarte statsministeren i klare ordelag mot USAs økende proteksjonisme.

– Angrepene på den frie handelen de siste ukene gir derfor grunn til alvorlig bekymring. Det er et stort paradoks når det er USA som fremstår som den største trusselen mot frihandel og det kommunistiske Kina fremstiller seg som en av de fremste forsvarerne, sa Solberg.

Trump's straffetoll

President Donald Trump har truet med ny straffetoll mot kinesiske produkter. Hele uken har de to supermaktene truet hverandre med tiltak som vil ramme det andre landets økonomi hardt.

– En global handelskrig er det siste verden trenger nå, sa Solberg

– Historisk har perioder med utstrakt proteksjonisme ledet til tilbakegang, krig og konflikt. Det er spor som skremmer, sa statsministeren.

På spørsmål fra TV 2 om hun frykter at handelskonflikten kan utløse en krig, svarer Solberg slik:

– Det kan i alle fall utløse noen konflikter og noen vanskeligere forhold. Vi vet at når du reduserer økonomien når det blir vanskeligere markedstilgang og færre jobber, så blir det vanskeligere markedstilgang. Jeg tror ikke det blir en verdenskrig på det nivået, men jeg tror at i land som er avhengig av økonomisk vekst så kan det falle tilbake igjen, dersom frihandelen nå blir begrenset.

Hun forsikrer at Norge skal være en pådriver for fortsatt fri og rettferdig verdenshandel.

– Det trengs noen kjøreregler mellom land, noen regler for hva som er rett og galt. Alternativet er den sterkestes rett, det er ikke i Norges interesse. Derfor står målet om forpliktende internasjonalt samarbeid så sterkt i Høyre, sa Solberg.

Hun oppfordrer på det sterkeste Trump til å snu.

– Min oppfordring er at vi går tilbake til felles multiraterale regler, at vi løser disse spørsmålene innenfor WTO.

– Tror du han vil lytte til Norges statsminister?

– Dette er nok en sak som han har vært så opptatt av i valgkampen at det er vanskelig å se for seg at de finner andre løsninger. På den andre siden så er det viktig at alle land er tydelige overfor amerikanerne.

Borgerlig samarbeid

Statsministeren takket Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande for det gode samarbeidet. Men i motsetning til i fjor ble ikke KrF-leder Knut Arild Hareide takket. Han er heller ikke invitert til Høyres landsmøte som gjestetaler.

– Et bredt borgerlig samarbeid er nøkkelen til gjennomslag for Høyres politikk. I januar gikk vi fra to til tre partier i regjering. Vi er alle enige om at døren står åpen for en enda bredere borgerlig regjering, sa statsministeren.

Eggdonasjon splitter

En av de store stridssakene på landsmøtet er spørsmålet opm Høyre skal gå inn for eggdonasjon eller ikke.

– I et norske samfunnet er mye endret. Når verden rundt oss endres, vil våre prinsipper lede oss til nye svar. Men bare viss vi forstår tiden vi lever i. bare viss vi ser hvilke utfordringer mennesker i vårt samfunn møter i sin hverdag , sa hun.

På spørsmål om dette betyr at hun har snudd i synet på eggdonasjon, setter nå statsministeren døra på gløtt for at det kan skje under debatten.

– Det får jeg vente med til landsmøtet tar diskusjonen om jeg tar innlegg eller bare stemmer. Jeg synes ikke at jeg skal legge føringer for hver enkelt debatt.

– Tidligere har du vært svært kritisk, er du like kritisk i dag?

– Det er jeg faktisk ikke. Det jeg er mest kritisk til er ting som knytter seg til sorteringssamfunnet. Det at folk ønsker seg barn synes jeg er en positiv ting.

Fredag ettermiddag anbefalte et flertall på fem av åtte medlemmer i redaksjonskomiteen at Høyre snur og sier ja til eggdonasjon.

Debatten kommer lørdag formiddag.

Etterutdanning

– I det norske arbeidslivet skal ingen gå ut på dato, sa statsminister Erna Solberg i sin tale til Høyres landsmøte.

Hun lanserte to ny initiativer for inkludering og kompetanse.

– Det første initiativet er etablering av mer fleksible videreutdanningstilbud. Det finnes i dag få videreutdanningstilbud rettet mot næringslivets behov og særlig innen teknologi. Det er også få tilbud som kan støtte digitalisering av virksomheter og innføring av nye arbeidsprosesser. Tilbudene bør utformes slik at de kan kombineres med et vanlig liv, familie og tilnærmet full jobb, sa Solberg.

Hun brukte eksempler som nettbasert opplæring og samlinger, for å gi flere mulighet til å heve kompetansen gjennom videreutdanning.

– Det andre initiativet handler om yrkesutdanning. For personer som jobber i bransjer med digitalisering og omstilling vil et nytt fagbrev, etter- og videreutdanning eller en fagskoleutdanning vil styrke deres muligheter i arbeidslivet. I dag er muligheten for etter. og videreutdanning begrenset for fagarbeidere.

– Regjeringen vil derfor prøve ut det vi kaller bransjeprogram i utvalgte fylker og bransjer, sa Solberg.

Hun ser for seg et spleiselag hvor staten betaler for å utvikle og drive etter- og videreutdanningstilbudet, mens bedriftene investerer i egne ressurser, først og fremst i form av ansattes arbeidstid.

Aktiv i 40 år

– Det er i år er det 40 år siden jeg påtok meg mitt første verv i partiet, som medlem av Bergen Unge Høyres arbeidsutvalg. Særlig menn får behov for å gjøre noe drastisk når de blir 40. Men dere trenger ikke å bekymre dere, Jeg skal ikke varsle noen politisk 40-årskrise, startet Erna Solberg sin tale til landsmøtet med å si.

Hun snakket om saker som engasjerte henne, som at dagligvarebutikken stengte tidlig og at alternativer til nrk var forbudt.

– Jeg fikk mitt første verv i partiet for 40 år siden, Kåre Willoch fikk sitt første verv for 68 år siden. Vi satt menneskene først. Vi forstod tiden vi levde i og torde å gjøre nødvendige endringer. Det skal vi være stolte av og ta lærdom av, sa Solberg.

6.-8. april holder Høyre sitt landsmøte. Temaet for møte handler om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Landsmøtet skal diskutere og ta stilling til viktige spørsmål om digitalisering, arbeid og inkludering og grønt skifte. Det skriver Høyre på sine nettsider.

Klokken 13.30 går Erna Solberg på talerstolen. Talen ser du direkte på Nyhetskanalen og TV2.no.