Det viser tall Eiendom Norge la fram torsdag formiddag.

Boligprisene er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

– Prisutviklingen i mars bekrefter utviklingen vi har sett så langt i 2018 om at boligprisfallet som preget markedet gjennom 2017, har stoppet opp i store deler av landet.

– Prisveksten hittil i år er moderat med unntak av i hovedstaden, der første kvartal har resultert i en sterk prisoppgang, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

I mars ble det solgt 6.632 boliger her i landet. Det er 18,1 prosent færre enn i samme måned i fjor, da påsken falt i april.

Av byene hadde Oslo sterkest økning i prisene med 1,7 prosent. Svakest var utviklingen i Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.