Langt inne i Skarvheimen, langt fra nærmeste vei, har Iungsdalshytta fått satt opp sitt eget mikrokraftverk. Jarle Tvedt, som er bestyrer på turisthytta til DNT har jobbet med saken i tolv år. Seks millioner kroner har det kostet, men det er det vel verdt, mener bestyreren.

– Det er en ny tid her i Iungsdalen nå. Før måtte vi frakte tusenvis av liter diesel inn hit om vinteren. En transport som ikke var helt ufarlig. Nå slipper vi dette og vi slipper å ha et bråkete aggregat stå å dure hele dagen. Gjestene vår slipper både bråk og lukt fra diesel-aggregatet, forteller Tvedt til TV 2.

Lukt og støyfritt

Uten bruk av diesel og med fornybar, utslippsfri kraftproduksjon, reduseres også utslippene med 45 tonn i året fra turisthytta, ifølge DNT. Vannkraftverket kan produsere 50 kw i døgnet, men vanlig dagsproduksjon er på ca 25 kw. Og det er laget uten inngrep i naturen.

Kraftverket har nemlig ingen damkonstruksjoner, og ingen synlige rørgater.

Der de har gravd ned rørene har de lagt steinene som måtte flyttes nøyaktig tilbake på plass. Alt ser likedan ut rundt hytta etter at kraftverket er satt opp.

Elva Fossebrekka som forsyner turbinen med vann renner like ved og vannføringen påvirkes minimalt av kraftproduksjonen. Ingen demninger er bygget, kun en kum er lagt i elva for å sikre stabil vanntilførsel til den lille turbinen i mikrokraftverket.

– Det er helt fantastisk hvor fint dette har blitt, forteller bestyrer Jarle Tvedt da han stolt viser fram det lille, rene og stillegående kraftverket 1100 moh havet i Hol Kommune i Skarvheimen.

Ser på flere muligheter

DNT diskuterer nå flere muligheter for fornybar energi på hyttene. Foreløpig er kraftverket i Iungsdalen det eneste de har. Men både pellets, solcellepanel og vindkraft diskuteres, i tillegg til mikrokraftverk.

– Målet er å redusere utslippene og fotavtrykkene våre. Tilleggseffektene er billigere drift, mindre transport, mindre støy og færre oppgaver for bestyrerne, forklarer daglig leder Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og Omegn, som drifter mange av de store DNT-hyttene i fjellet.