GODE VENNER: Matmor Mona Helling sammen med hunden Nero. Helling har hatt hund siden år 2000, men Oslo tingrett mener hun ikke har god nok grunn til å ha hund i borettslaget. Foto: Ronnie Baraldsnes/TV 2
GODE VENNER: Matmor Mona Helling sammen med hunden Nero. Helling har hatt hund siden år 2000, men Oslo tingrett mener hun ikke har god nok grunn til å ha hund i borettslaget. Foto: Ronnie Baraldsnes/TV 2

borettslaget vant i retten:

Mona må kvitte seg med hunden Nero (7)

Oslo tingrett: Enslige Mona (62) har ikke god nok grunn til å ha hund.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Hva er gode nok grunner? Det å ha en god grunn til å ha en hund er subjektivt, sier matmor Mona Helling mens hun klapper den logrende blandingshunden Nero over hodet.

Hun har bodd i leiligheten i borettslaget vest i Oslo siden 1994. Selskap av hund har hun hatt siden hun fikk hunden Emma i år 2000.

Fikk tillatelse

Hun fikk avslag fra styret i borettslaget på søknaden om hundehold. Det er forbud mot dyrehold i borettslaget.

Likevel avgjorde Husleietvisteutvalget til hennes fordel, slik at hun fikk tillatelse til å ha hund, fordi loven åpner for unntak om grunnene er gode for å ha hund. Emma døde i 2011.

– Jeg forsøkte å gå turer etter at Emma døde, men det ble ikke det samme. Med hund kommer man i kontakt med mennesker på en annen måte, man møter folk og kommer i prat med dem, sier Helling.

Ensom?

– Tror du at du ville blitt ensom uten hund?

– Vet ikke om jeg hadde blitt ensom, men ... Det er vanskelig å beskrive. Det er klart at å ha et annet levende vesen her gir glede.

Da Nero flyttet inn i leiligheten i 2013, meldte Helling ikke fra til styret om at hun hadde fått ny hund. Hun regnet med at tillatelsen gjaldt, selv om ikke hunden var den samme. Daglig leder ba Helling søke på nytt, noe hun gjorde 12. april i fjor. Hun la ved attest fra sin fastlege, som også ble lagt frem i Oslo tingrett. Der står det står:

«Pasienten bor i 1. etage, hun bor alene, hun opplever det derfor betryggende å ha hund. For pasientens psykiske helse anser jeg det meget viktig at hun får beholde hunden.»

Dette er ved kjernen av det Oslo tingrett har behandlet. Er grunnen god nok, skal det åpnes for dyrehold selv om det er forbud i et borettslag.

I borettslagsloven § 5-11, fjerde ledd står det:

«Styret kan fastsetje vanlege ordensreglar for eigedommen. Sjølv om det er vedteke forbod mot dyrehald, kan brukaren av bustaden halde dyr dersom gode grunnar talar for det, og dyrehaldet ikkje er til ulempe for dei andre brukarane av eigedommen»

– Har Nero bjeffet på noen som har blitt redde?

– Nei.

– Har han gjort fra seg på et sted han ikke burde?

– He he.. Neida.

– Har du fått noen klage på han?

–Nei, aldri. Tvert i mot, barna er veldig glade i han, sier Mona Helling.

Søknaden om å få beholde Nero ble avslått av styret i borettslaget i samme måned som hun søkte. Det ble tatt ut stevning mot Helling i oktober i fjor, og saken ble behandlet i Oslo tingrett 15. mars. Dommen ble avsagt 26. mars.

KOS: Nero får kos av matmor. Foto: Ronnie Baraldsnes/TV 2
KOS: Nero får kos av matmor. Foto: Ronnie Baraldsnes/TV 2

Overrasket

I domsslutningen står det at Mona Helling ikke har rett til å holde hund i borettslaget, og at hundeholdet må opphøre innen 1. juli 2018. I tillegg får Helling to uker på seg til å betale saksomkostninger på nesten 114.000 kroner.

– Jeg ble veldig overrasket, jeg ble det, sukker hundeeieren og ser ned på Nero som har sovnet på gulvteppet.

I dommen fremgår det at styret i borettslaget ikke mener at Nero er til ulempe for andre som bor der, men at det likevel må være et krav til en god grunn for å holde hund. Det må ikke være fritt frem for å holde dyr selv om dyreholdet ikke er til ulempe for andre, har styrets advokat, Dag Kristen Stadheim, argumentert med.

Han fikk rettens medhold i dette.

Har du opplevd noe lignende i ditt borettslag? Kontakt TV 2 her.

Engstelig for innbrudd

– Er ikke det et poeng da, at det kan åpne for at veldig mange skaffer seg hund?

– Det er jo ikke slik at det er så veldig mange som vil ha hund. Å ha hund er krevende, du blir veldig bundet, og den skal ha jevnlig mosjon, poengterer Helling.

Da TV 2 besøkte Helling og hunden Nero i leiligheten på bakkeplan, kom 62-åringen inn på at hun tenker på dette med faren for innbrudd.

– De har blitt frekkere, sier hun.

– De bryter seg inn selv om det er folk hjemme. Det gir meg trygghet å ha et levende vesen på fire bein her.

Om dette står det i dommen at «slik retten ser det har Helling, verken direkte eller indirekte, hevdet at Nero objektivt sett vil gi henne noen bedre sikkerhet mot innbrudd. Det hun har fremhevet, er den subjektive oppfattelsen av trygghet hun får ved ikke å bo alene.»

Lege: Meget god helsegevinst

Helling fikk altså en legeattest på at hun vil ha meget god helsegevinst av å ha en hund hos seg, men uten at detaljer om dette kom frem i Oslo tingrett.

– Jeg har ikke noen diagnose, men det skulle ikke være nødvendig å brette ut detaljer om sin egen psykiske helse i retten. Det ville jo bli omtalt i en dom som er offentlig tilgjengelig for alle.

Helling ønsker ikke å fortelle oss mer enn det.

Retten skriver: «Når legen ikke har utdypet hvorvidt Hellings psykiske helsegevinst ved å ha hund, er over normalen, hvorfor dette i så fall skulle være tilfellet, mener retten at det ikke kan legges avgjørende vekt på konklusjonen hans.»

Anket

«Rettens konklusjon er etter dette at Helling ikke har gode grunner for å holde hund i (...) borettslag, jf borettslagslovens § 5 - 11, fjerde ledd annet punktum.»

Dommen ble anket til lagmannsretten samme dag som dommen ble forkynt.

Verken styreleder i borettslaget, styrets advokat Dag Stadheim, eller Hellings advokat Dag Holmen vil kommentere saken, og viser til at dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

I leiligheten har Nero funnet frem et tyggebein mens matmor Mona Helling setter frem kaffe og kopper.

– Du har ikke tenkt på å flytte til et borettslag der de tillater hund da?

– Jeg har bodd her i 24 år nå. Jeg har nettopp pusset opp. Og det blir jo litt feil, blir det ikke det da, å bli presset ut av sitt hjem bare fordi man trenger en hund?

Selv om Oslo tingrett dømte Helling til å kvitte seg med hunden sin, fant de likevel grunnlag for en liten tilføyelse:

«Uten at det har betydning for rettens avgjørelse, bemerker retten for øvrig at borettslaget kanskje kan synes å ha en noe for streng praktisering av regelverket omkring dyrehold»

Retten viser til at det i Borettsloven står at hvis det er «ingen særlige ulemper, skal det ikke mye til for at vilkåret om gode grunner er oppfylt.»