hver nordmann har 1,5 mill i oljefondet:

Du har investert penger i en del av denne atom-ubåten

Oljefondet får atom-kritikk av flere banker. – Det vi ser er et opprør mot etikkrådet, mener banksjef.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Godt og vel 1.500.000 kroner.

Det er beløpet hver enkelt av oss har stående på alle nordmenns felleskonto, Statens pensjonsfond utland. Du kjenner det bedre som Oljefondet, som til sammen utgjør over åtte tusen milliarder kroner. Dette er vår felles sparegris etter årevis med økonomisk gevinst på bakgrunn av oljeproduksjon.

Nettopp fordi Oljefondet representerer vår alles formue, stilles det strenge krav til hvilke selskaper og fond som Oljefondet kan og ikke kan investere i.

Uenige for første gang

Stortinget har blant annet bestemt at Oljefondet ikke skal investere i «selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper».

Enkelt forklart betyr dette blant annet at oljefondet ikke skal investere i selskaper som driver med atomvåpen. Men hvor grensen for hva som er å drive med atomvåpen går, er det nå uenighet om.

– Helt siden vi begynte med såkalt etisk merking av våre fond i 2011, har vi lent oss på Oljefondets vurderinger. Det kommer vi til å fortsette å gjøre i stor grad, men akkurat her er vi uenige med hvordan Etikkrådet vurderer investeringene. Det mener vi at vi har et ansvar for å si ifra om, sier Magnar Øyhovden, daglig leder i Sbanken.

Magnar Øyhovden i Sbanken. Foto: Chris Ronald Hermansen
Magnar Øyhovden i Sbanken. Foto: Chris Ronald Hermansen

– Strengere krav

Banken han leder forvalter over elleve milliarder kroner som de 400.000 kundene deres har spart i fond.

– Vi er uenige i hvilke selskaper som havner på Oljefondets ekskluderingsliste. Det er selskaper som etter vår oppfatning, og som ifølge eksterne som har vurdert det samme, har befatning med atomvåpen. Disse mener vi oljefondet burde ekskludere, altså ikke investere i.

Investeringsdirektør i Nordea Investment Managment, Robert Næss, sier at også de har strengere etiske krav enn oljefondet på dette området.

– Vi ekskluderer også de som leverer tjenester til de som leverer selve våpnene. Her ser vi at vurderingene våre er forskjellige fra de som Oljefondet og Etikkrådet har gjort, konstaterer han.

Ser et opprør

Øyhovden i Sbanken bruker selskapet Rolls Royce Holdings PLC som et eksempel. Selskapet produserer fremdriftssystemene til Vanguard​-ubåten som frakter britenes atomvåpen. Sbanken mener selskapets involvering i atomvåpen-relatert virksomhet bryter med sine etiske retningslinjer.

Storebrand har også dette selskapet på sin såkalte utelukkelsesliste. Oljefondet har imidlertid investert over en milliard kroner i selskapet.

– Aner man konturene av et lite opprør mot Oljefondets praksis?

–​ Ja, det ser vi nok. Det er mange av de store aktørene som dette på same måte som oss, og det synes vi er bra, sier Sbanken-sjef Øyhovden.

Etikkråd-medlem Cecilie Hellestveit sier rådet har hatt en grundig debatt om spørsmålene.
Etikkråd-medlem Cecilie Hellestveit sier rådet har hatt en grundig debatt om spørsmålene. Foto: Varfjell, Fredrik

Etikk eller profitt?

Det er formelt sett hovedstyre i Norges Bank som avgjør hvilke selskaper og fond som Oljefondet ikke skal investere i. Dette avgjør de, blant annet basert på vurderinger som gjøres av det såkalte Etikkrådet. Rådet har fem medlemmer, og ledes av næringslivstoppen Johan H. Andresen.

På spørsmål fra TV 2 om det er etikk eller profitt som er viktigst for Etikkrådet, svarer rådsmedlem Cecilie Hellestveit resolutt:

– Etikkrådet ser utelukkende på de etiske dimensjonene ved investeringene til Oljefondet.

Tror på endring

Hellestveit sier at vurderingene til Etikkrådet er sammensatt. Et viktig aspekt er at Etikkrådets praksis skal være konsekvent, også i en tid hvor den teknologiske utviklingen for atomvåpen går i et raskt tempo.

– Vi har hatt en grundig etisk, teknisk og formålsrettslig diskusjon, hvor vi har diskutert hvor det er mest formålstjenlig for Etikkrådet, å dra grensen. Dette for at vi også skal ha en konsekvent politikk på dette fremover, sier Hellestveit.

Øyhovden i Sbanken mener bankene skal være bevisst det samfunnsansvaret de har.

– Og det gjelder jo spesielt for Oljefondet. Det gjelder jo hvor det norske folks penger blir plassert, sier han.

Tror du Oljefondet vil endre praksis på dette området?

– Det både håper og tror jeg, sier Øyvhovden.

Du kan lese mer om oljefondets praksis vedrørende investeringer i selskaper som er involvert i atomvåpen i denne rapporten.