Jubel og gledestårer

Farida får trolig komme tilbake til Norge

Høyesterett har forkastet anken Farida-saken. Farida (12) og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015, men har nå vunnet i alle rettsinstanser.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det var full jubel på Dokka skole da den gode nyheten om at deres klassevenninne, Farida (12), mest sannsynlig kan returnere fra Afghanistan.

– Det er helt fantastisk, det er faktisk helt ubeskrivelig, hulker en rørt klassekamerat.

Høyesterett har forkastet anken i Farida-saken.

Ute av Norge i tre år

Saken om den afghanske jenta som ble sendt tilbake til hjemlandet etter flere år i Norge, har ført til stort engasjement blant folk i Dokka.

Farida og moren kom til Norge som flyktninger i 2011. Da hadde de to vært på flukt i flere år. Farida, som da var 5 år, hadde aldri bodd i foreldrenes hjemland, Afghanistan.

Farida og familien ble tvangsreturnert til Afghanistan i 2015, men har nå vunnet i alle rettsinstanser. Tvangsreturen i februar 2015 skjedde to år etter at den midlertidige oppholdstillatelsen deres var trukket tilbake.

Da tingretten behandlet saken i oktober 2015, fikk familien medhold i at Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse var feil. I juni i fjor opprettholdt lagmannsretten denne avgjørelsen, men UNE valgte å anke saken til Høyesterett.

Dette betyr at UNE må behandle saken på nytt, og at Farida etter all sannsynlighet får komme tilbake.

UNEs direktør Ingunn-Sofie Aursnes forklarer dommen slik:

– UNE fikk medhold i det som var grunnen til at vi anket. Høyesterett dømte ikke mot oss fordi en enslig mor mistet oppholdstillatelsen da far kom etter. Men de mente vi også skulle ha vurdert om situasjonen på hjemstedet deres hadde endret seg til det bedre over tid»

– Nå må UNE behandle saken på nytt og fatte et nytt vedtak som er i tråd med vurderingene fra Høyesterett. Om det nye vedtaket betyr at familien får komme tilbake til Norge eller ikke er høyst usikkert. Det kan vi ikke svare på før det nye vedtaket foreligger, sier UNE-direktøren.

Farida og moren kom til Norge i 2011, året etter ankom faren. Moren hevder at hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda (UNE) mener hun løy om sin bakgrunn.

Anken forkastet

«Den som har fått innvilget flyktningstatus, har oppnådd noe høyere grad av trygghet enn den som ikke har fått det. I dette lys kan jeg ikke se at lagmannsretten har tolket § 37 første ledd bokstav e uriktig når den stilte krav om at det i perioden må ha skjedd «en vesentlig og stabil endring» i sikkerhetssituasjonen i Jaghuri-distriktet», skriver førstvoterende dommer Ingvald Falch i den enstemmige dommen.

Med bakgrunnen i dette har retten kommet til at lagmannsrettens rettsanvendelse er riktig og at anken derfor må forkastes.

Stort lokalt og nasjonalt engasjement

Farida og familien har fått stor støtte fra lokale ildsjeler fra Dokka, men også i resten av landet. Det har vært arrangert fakkeltog, og i februar 2016 holdt Faridas venner en støttekonsert for å samle inn penger til familien.

En av dem som har engasjert seg mye er lærer Kari Odden Haugen (62). Hun har, sammen med trener Liv Marie, undervist Farida en gang i uken i norsk, matte, engelsk og gym.

Faridas klassevenner har også engasjert seg i saken. De har sendt brev, lagt sang og jevnlig kommunisert med henne gjennom Skype.

– Vi har jobbet hardt for å få henne tilbake, og nå er det verdt det altså, sier en klassekamerat til TV 2.