Akersgata i Oslo onsdag formiddag.
Hovedkontoret til NAV i Akersgata i Oslo.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Akersgata i Oslo onsdag formiddag. Hovedkontoret til NAV i Akersgata i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix Foto: Åserud, Lise

Ny rapport avslører:

Nav lures av svindlere – en halv milliard i sykepenger har forsvunnet i feilutbetalinger

Kreative svindelmetoder med sykemeldinger tapper staten for svimlende summer, ifølge fersk NAV-rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Feilutbetalinger påfører samfunnet store utgifter, og for å belyse omfanget og identifisere mulige tiltak for å motvirke at dette skjer, har vi bestilt denne rapporten, sier seksjonssjef Magne Fladby i NAV.

På oppdrag for NAV, har Oslo Economics utarbeidet en rapport som konkluderer med at mye av feilutbetalingene skyldes «bevisste feil» hos den som mottar sykepenger.

Inngår fiktive arbeidsforhold

Metodene for å svindle til seg sykepenger varierer:

* Svindler oppgir bevisst et ikke-eksisterende arbeidsforhold

* Svindler inngår et fiktivt arbeidsforhold

* Svindler oppgir bevisst høyere inntekt enn reell inntekt (ofte i samarbeid med arbeidsgiver)

– I flere saker ser vi at sakene tilsynelatende ser riktige ut bl.a. ved at innrapportering av inntekt og meldinger i arbeidstakerregisteret er på plass. Ved nærmere undersøkelser viser det seg at det ikke er grunnlag for denne innrapporteringen, sier Fladby til TV 2.

Statens årlige utgifter til sykepenger var på astronomiske 39 milliarder kroner i 2016. Gjennom kontrollrutiner har NAV i 2016 fattet vedtak om feilutbetaling av sykepenger på 107 millioner kroner. Dette utgjør 0,3 prosent av totalt utbetalte sykepenger.

Logisk brist og ID-misbruk

I noen tilfeller avdekker NAV-kontroll logiske brister knyttet til et fiktivt eller ikke-eksisterende arbeidsforhold. Rapporten viser til eksempler hvor personer som nettopp har ankommet Norge, raskt blir ansatt i en stilling som krever at vedkommende behersker norsk skriftlig og muntlig godt. Dette skjer uten at personen har noen form for norskkunnskaper.

– Hva tenker du er største utfordringen for NAV-kontroll, mht. å forsøke å avdekke flest mulig saker?

– Det ser ut til at de som svindler er mer bevisste på hvilke formaliteter som må være på plass både når det gjelder innrapportering og dokumentasjon, svarer Fladby.

Feilutbetaling av sykepenger skyldes noen ganger ID-misbruk. Identiteten til den som svindler til seg sykepenger er ikke den samme som personen som har levert søknad søknad om sykepenger. I slike tilfeller kan det også være at brukeren ikke er medlem av Folketrygden, og misbruker en annen persons identitet for å oppnå medlemskap og dermed rettigheter for utbetaling av sykepenger.

Mørketall på flere hundre millioner

I rapporten slår forskerne fast at omfanget av feilutbetalinger totalt kan ligge på så mye som 550 millioner kroner.

«Vårt beste anslag» ligger på 300 millioner kroner i feilutbetalinger, står det i rapporten. Anslagene som presenteres i rapporten, er vesentlig lavere enn tidligere undersøkelser, som også baserer seg på statistikk fra Sverige.

I rapporten står det videre at: «representanter vi har snakket med trekker frem eksempler som restaurant- og gatekjøkkenbransjen, frisør, kropps- og skjønnhetspleie og bygg og anlegg». Disse bransjene er gjengangere.

Skjerpet kontroll

NAV har skjerpet kontroll og bedre systemer gjør kontrollarbeidet mer effektivt. I følge NAV-kontroll avdekker etaten i dag langt færre saker med feil inntektsgrunnlag enn tidligere.

​Rapporten «Kartlegging av omfanget av feilutbetalinger på sykepengeområdet» er basert på ulike datakilder, spørreundersøkelse, og dybdeinterjvuer med representanter for ulike deler av NAV.