SUDAN døde 19. mars. Han var den siste hannen i arten nordlig stumpnesehorn. Foto: AFP / Michal Cizek
SUDAN døde 19. mars. Han var den siste hannen i arten nordlig stumpnesehorn. Foto: AFP / Michal Cizek

Neshornet Sudan var den siste – nå er han død

Nesehornet Sudan er død, men kan likevel komme til å redde arten fra utryddelse.

Antallet ville dyr i verden går kraftig tilbake. De siste hundre årene er minst 200 ulike arter hvirveldyr dødd ut.I følge WWF er det færre enn 900 fjellgorillaer i gjen på kloden, bare 5000 sorte nesehorn, og 3800 tigre.Mandag døde nesehornet Sudan.Den sisteSudan var den siste hannen i arten nordlig stumpnesehorn, og det sis