Dieselbiler har høyt utslipp av partikler og NOx - som kan være skadelig å puste inn. Særlig i store byer kan luftkvaliteten bli dårlig, som følge av en høy andel dieselbiler. Den svenske miljøforkjemperen, Bjørn Gillberg, mener imidlertid at svenske politikere må ta ansvaret for at dieselbiler nå taper seg mye i verdi.
Dieselbiler har høyt utslipp av partikler og NOx - som kan være skadelig å puste inn. Særlig i store byer kan luftkvaliteten bli dårlig, som følge av en høy andel dieselbiler. Den svenske miljøforkjemperen, Bjørn Gillberg, mener imidlertid at svenske politikere må ta ansvaret for at dieselbiler nå taper seg mye i verdi.

– Staten bør ta tilbake alle dieselbilene

Svensk miljøforkjemper mener politikerne må ta ansvar.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ikke så lenge siden politikere, både i Norge og Sverige, oppfordret bilkjøpere til å velge diesel.

Vi vet jo alle hvordan det gikk. Noen år senere er diesel blitt stemplet som miljøverstingen – og salget stuper.

Fra å ligge på over 75 prosent på det meste, har det sunket til drøyt 20 prosent nå i februar. Og det går fortsatt nedover.

Men det finnes naturligvis mange tusen dieselbiler, både gamle og nesten helt nye, ute på veiene. Og hva skal man gjøre med disse?

Den svenske miljødebattanten, Björn Gillberg, er klar på hva han mener: Politikerne må ta ansvar og staten bør overta dieselbilene.

Nå blir det dieselforbud i dieselens høyborg

Misledet bilkjøperne

Dieselbilen fikk politikernes tommel opp på 90-tallet, fordi CO2-utslippet var lavt. Det var bra for å unngå global oppvarming. Dermed la man til rette for bilkjøperne skulle kjøpe slike biler.

Men samtidig visste man at utslippene av andre gasser, blant annet NOx, var høye. Nå har fokuset endret seg til å handle om nettopp NOx – fordi dette påvirker luftkvalitet i byene. Man har rett og slett funnet ut at det kan være livsfarlig.

Dette skal gjøre det tryggere å kjøre på vinterveier

Bred politisk enighet

I dag er det bred politisk enighet i Norge og Europa, om at diesel er det man må få bukt med. Med Miljøpartiet de Grønne i spissen her i Norge, har man også innført tiltak for å begrense både innkjøp og bruk av dieselbiler.

De straffes i avgiftssystemet, og i flere store byer er det innført kjøreforbud på dager der luftkvaliteten er dårlig.

Alt dette gjør naturligvis noe med salget og verdien på dieselbiler. Èn ting er at salget av nybiler går drastisk ned. En annen er at bilkjøpere som kjøpte det de fikk beskjed om var den "riktige" bilen for bare noen år siden, sitter på en bil som nå ikke blir oppfattet som særlig kurant lenger.

Enighet: Over fem millioner dieselbiler må på verksted

Må ta ansvar

I Sverige har man sett mye av den samme utviklingen som i Norge. Akkurat nå debatterer man hvorvidt man også har skal innføre kjøreforbud i Stockholm.

Gillberg er ikke imponert. Han skriver i et leserinnlegg på Di.se, at staten må ta ansvar.

Både Sveriges miljøminister, sittende regjering og tidligere borgerlige regjering får ramsalt kritikk for å ha løftet dieselbilen fram som miljøbil, til tross for at de i årtier har visst at den slipper ut større mange av partikler og svevestøv.

– Miljøbevegelsen må snart forstå hva som utgjør volumet

Gruppesøksmål

Gillberg mener han politikerne har latt seg styre av ulike lobbygrupper, og har lurt svenske bilkjøpere.

Nå mener han at det er på tide at staten er sitt ansvar bevisst etter helomvendingen. Enten bør de ta tilbake alle dieselbilene til en fornuftig pris og skrote dem – eller så kan man ikke innføre dieselforbud i byene.

Hvis det ikke blir slik, mener Gullberg rett og slett at bileierne bør gå sammen i et gruppesøksmål av staten.

– Derfor bør mange fortsatt velge dieselbil