Den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain ble i januar 2018 dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS. Her er han under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i 2012.
Den profilerte islamisten Ubaydullah Hussain ble i januar 2018 dømt til ni års fengsel for rekruttering til IS. Her er han under en demonstrasjon utenfor den amerikanske ambassaden i 2012. Foto: Lien, Kyrre

Hvor mange terrorister vil miste det norske statsborgerskapet?

Ti personer er dømt i Norge for å ha vært fremmedkrigere eller for å ha støttet terrororganisasjon Islamsk Stat. Hvor mange vil bli fratatt statsborgerskapet? Svaret vil nok overraske mange.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rikets sikkerhet, terrorister og dobbelt statsborgerskap er et hett tema etter justisminister Sylvi Listhaugs innlegg på Facebook:

Arbeiderpartiet mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Vi vil inndra pass og statsborgerskap til fremmedkrigere og terrorister raskt og effektivt! Det vil Arbeiderpartiet stemme ned, skriver Norges justisminister.

Dobbelt statsborgerskap

Bakgrunnen er et nytt lovforslag som nylig ble behandlet i Stortinget. Der sa flertallet, inkludert Arbeiderpartiet, ja til å ta statsborgerskapet fra personer som er straffet for å støtte alvorlige handlinger mot norske interesser. For eksempel fremmedkrigere og terrorister.

Men det kan kun skje hvis de har dobbelt statsborgerskap. Altså en annen nasjonalitet i tillegg til den norske. Det vil ikke gjelde hvis de for eksempel bare er norske, irakiske eller somaliske borgere. Fratas en borger sitt eneste statsborgerskap, blir han eller hun statsløs. Det er det ikke anledning til, og det er alle politiske partier enige om.

Uenigheten oppstod da Frp og Høyre ønsket enda en lovendring. De ville at Justisdepartementet kunne frata statsborgerskap fra personer som ikke er domfelt. Forutsetningen var fortsatt at de hadde to nasjonaliteter og at det er personer som har utvist en fremferd som er sterkt til skade for Norges vitale interesser. Dette sa flertallet på Stortinget, inkludert Arbeiderpartiet, nei til.

De mener at tap av statsborgerskap er et så inngripende tiltak at det bør avgjøres av domstolene, og ikke av politiet eller byråkratiet. Det er dette som fikk Sylvi Listhaug til å angripe Arbeiderpartiet i sterke ordlag.

Prinsipiell diskusjon

Det pågår nå en interessant og viktig debatt om rettssikkerhet og rettstatens prinsipper. Hvor langt kan vi som samfunn gå og hva slags forebyggende effekt vil en slik lovendring ha? Det som er viktig å huske i debatten er at kun personer med to statsborgerskap kan fratas det norske. Det betyr egentlig at svært få mennesker vil bli berørt. Et innspill i denne diskusjonen er å se på konkrete saker relatert til terror i Norge.

Ti personer er så langt dømt i norske domstoler for tilknytning til terrorgruppa Islamsk Stat. Majoriteten er straffet for å ha vært fremmedkrigere i Syria og Irak. Den etniske bakgrunnen deres er norsk, albansk, pakistansk, somalisk, syrisk og tjetsjensk.

De er alle menn med forskjellig statsborgerskap, men det er én fellesnevner: Ingen av dem har dobbelt statsborgerskap.

Lovendringen ville ikke ha rammet noen av dem. Årsaken er at de enten er norske eller utenlandske borgere. Ikke begge deler.

Mistenkt – ikke domfelt

Hva om Høyre og Frp hadde fått flertall for sitt ønske om å også ta fra statsborgerskapet fra de som er mistenkt, og ikke domfelt? Da er persongalleriet noe større. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste har mellom 90 og 100 personer reist fra Norge for å slutte seg til terrorgruppa IS. Hvor mange av de har dobbelt statsborgerskap? Trolig et sted 5 og 10 menn og kvinner.

TV 2 kjenner identiteten til flere av disse og vet at Politiets sikkerhetstjeneste mener de utgjør en trussel, selv om de ikke er domfelt. Noen av disse er døde, andre har foreløpig ikke kommet tilbake.

En tredje målgruppe for lovendringen er personer som er dømt for terror, men som ikke har tilknytning til IS. To menn ble i 2012 dømt i Norge for å ha planlagt terror mot Jyllandsposten. En av dem er den nylig løslatte uiguren Mikael Davud. Verken han eller kameraten hans som ble domfelt var doble statsborgere.

Hva med Krekar?

En fjerde gruppe er fanatikere som befinner seg i Norge, men som ikke er tiltalt eller dømt. De sympatiserer med ekstreme ideologier og har et mulig voldspotensial. Politiets sikkerhetstjeneste vet godt hvem de er. I denne kategorien er det både norske og utenlandske borgere, men svært få med dobbelt statsborgerskap.

Så har vi en velkjent mulla som ifølge Høyesterett er en trussel mot rikets sikkerhet. Flere regjeringer har forsøkt å få ham ut av Norge. Fremskrittspartiet lovet i 2009 å gjøre det innen 100 dager. Ni år senere er mulla Krekar fortsatt en fri mann som tusler rundt i Oslo. Heller ikke han har dobbelt statsborgerskap. Han er borger av Irak.

Dette er virkelighetsbildet når det gjelder terror og fremmedkrigere i dag. Situasjonen kan selvsagt endre seg og det kan godt hende at lovendringen vil få en sterkere effekt i fremtiden. Spesielt en preventiv og forebyggende effekt hvor frykt for tap av statsborgerskap kan hindre radikalisering. Det gjenstår å se. Men akkurat nå er faktum at den eneste som er dømt for å ha begått terror mot Norge og nordmenn heter Anders Behring Breivik. Han er norsk borger, og det finnes ingen lov som kan kaste ham ut av landet!