FLERE VARSLER: 55% av sakene Antidoping Norge behandler kommer fra varslingstjenesten som kom for to år siden.
FLERE VARSLER: 55% av sakene Antidoping Norge behandler kommer fra varslingstjenesten som kom for to år siden. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Kraftig økning av dopingvarsler i Norge

Hele 21 av 38 saker i Antidoping Norge kommer direkte fra anonyme varsler.

I dag er det to år siden Antidoping Norge (ADNO) satte i gang en tjeneste der folk kan varsle om mistanker om doping, helt anonymt.

Dette har ført til terskelen for å varsle er blitt lavere.

– Vi har opplevd at dette har vært et godt tiltak. Etter at varslingskanalen ble opprettet har vi fått inn 332 tips. Vi ser at hele 21 av 38 saker har vært et direkte resultat av denne ordningen, sier advokat i Antidoping Norge Britha Røkenes til TV 2.

Etter #MeToo-kampanjen og andre kampanjer der saker blir varslet anonymt håper Røkenes at dette vil vere en fordel i deres jakt på dopingutøvere.

– Vi merker at terskelen for å varsle generelt i samfunnet er lavere og vi håper dette vil smitte over på idretten. Det er viktig at man tar ansvar og bryr seg om idretten og sier ifra dersom man mistenker områder der det kan være dopingbruk, oppmoder Britha Røkenes.

– Har dere opplevd noen problemer med tjenesten, er varslerne godt i varetatt?

– Så langt så har vi ikke hatt noen problemer med dette. Anonymitet er veldig viktig for oss og det er en påkjenning å være en varsler. Vi er veldig opptatt av ta vare på varslerne våre og at de kan være sikre på at de blir behandlet anonymt, forteller Røkenes.

Nå vil Antidoping Norge at det skal bli enda lettere å varsle om mistanke om juks og håper at flere bruker tjenesten til å varsle.

– Det vi må gjøre nå er å synliggjøre kanalene i enda større grad. Dette er viktig. Vi ser når tjenesten er mer synlig så går antall tips opp. Vi ønsker at flere tar i bruk denne tjenesten og det trenger ikke å være noe konkret. Så lenge du har en mistanke så er det tilstrekkelig og vi skal ivareta dette på en skikkelig måte, sier hun til TV 2.