Henrik Kristoffersen, her fra rennet i Kranjska Gora tidligere i mars. Foto: REUTERS/Borut Zivulovic
Henrik Kristoffersen, her fra rennet i Kranjska Gora tidligere i mars. Foto: REUTERS/Borut Zivulovic

Kristoffersen-høring i EFTA-domstolen

Striden mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund om retten til privat hjelmreklame fortsetter. Onsdag er det høring i EFTA-domstolen i Luxembourg.

Bakgrunnen for høringen er at Oslo tingrett har bedt domstolen om råd før Kristoffersens søksmål mot skiforbundet skal opp til behandling i den norske rettssystemet senere i år, melder VG.

EFTA-domstolen er øverste autoritet i saker om omhandler tolkning av EØS-avtalen. I rettspapirene som ligger til grunn for onsdagens høring er det innhentet synspunkter på saken fra både norske, nederlandske og svenske myndigheter, samt EU-kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Norges Skiforbund og Kristoffersen har naturlig nok også argumentert for sitt syn.

Vil ha Svindal-avtale

Den norske og svenske regjeringen går ifølge VG svært langt i å støtte skiforbundet i sine tilsvar.

Henrik Kristoffersen ønsker å inngå en avtale med Red Bull som gir den østerrikske energidrikkprodusenten reklameplass på hjelmen hans. Den plassen har imidlertid Norges Skiforbund allerede solgt til Telenor i en avtale som gjelder samtlige landslagsalpinister.

Kristoffersen mener blant annet å ha rett til egne markedsrettigheter og har blant annet pekt på at landslagskollega Aksel Lund Svindal i sin tid inngikk en tilsvarende avtale med Red Bull. Norges Skiforbund har på sin side vist til at Svindal-avtalen ble inngått i en annen situasjon og derfor ikke er sammenlignbar.

Det siste synes EU-kommisjonen å si seg enig i.

(©NTB)

Mer innhold fra TV 2