Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Digitale aktiviteter kan true Norge og vestlige demokratier, mener Etterretningstjensten.

– I det digitale rommet kan særlig tre typer aktiviteter være alvorlige trusler mot Norge: påvirkning, etterretning og sabotasje, sier E-tjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga.

Russland

– Russiske påvirkningsoperasjoner mot vestlige land har blitt trappet opp de siste årene, deriblant forsøk på å påvirke valgprosesser og valgresultat.

Aktiviteten er en økende utfordring for vestlige demokratier, fastslår E-tjenesten i sin ugraderte trusselvurdering for 2018.

– I det digitale rommet er likevel etterretning den mest alvorlige trusselen mot Norge. Ulike aktører forsøker å kompromittere og infiltrere norske myndigheter og virksomheter.

Formålet er i første rekke å innhente informasjon om tradisjonelle politiske og militære mål, dernest industrispionasje, konkluderer E-tjenesten.

Lunde trekker fram hackingen mot Helse Sørøst. Når fremmede makter får tilgang til helsejournaler til nøkkelpersoner i norsk politikk, gjør det Norge sårbart.

– Det norske samfunnet er sårbart for cyberangrep. Vi fanger bare opp sporadiske angrep i det digitale rom, og vi har ikke oversikten.

– Det er etter min mening nødvendig med en nasjonal radar som kan fanger opp bredde en digitale trusler fra utlandet. Et digitalt grenseforsvar vil kunne kartlegge trusler mot Norge, sier Lunde.

Terror

Lunde, sier inngangen til 2018 er preget av to vedvarende, parallelle trender:

Den første at myndighetene får svekket legitimitet og redusert evne til maktutøvelse, i første rekke i deler av Midtøsten, Afrika og Asia. I disse områdene har ikke-statlige aktører betydelig handlingsrom.

Dette inkluderer terrorgrupper som representerer en trussel mot Norge og Europa.

– Det er 40 fremmedkrigere med tilknytning til Norge som er igjen i området, sier generalløytnant Morten Haga Lunde.

Etterretningstjenesten fastslår at IS er nedkjempet som organisasjon, men at de gjenværende personene vil kunne inspirere til terrorangrep i Europa, eller utvikle seg til fremtidige terrorceller.

Militær aktivitet i nordområdene

Den andre trenden er en glidning mot et internasjonalt system der stormakter med langsiktige mål søker å styrke posisjonen slik at det går ut over andre stormakter og deres handlingsrom.

– Putin har planer om utvikling av et omfattende våpensystem. Mye av dette skjer i våre nærområder, sier Lunde.

Den økende militære aktiviteten i arktiske områder er et politisk signal til Norge, mener Lunde. Han tror også at vi vil se stor militær aktivitet i nordområdene i tiden framover.

NTB/ TV 2