AVVISER EDVARTSEN-INVOLVER: Klubben til dommer Svein-Erik Edvartsen er den mest aktive under fotballtinget.
AVVISER EDVARTSEN-INVOLVER: Klubben til dommer Svein-Erik Edvartsen er den mest aktive under fotballtinget. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Edvartsens klubb står bak hvert tredje forslag på fotballtinget: Avviser at dommeren står bak

Men første dag bød på motgang for Hamar IL.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ullevaal Stadion (TV 2 Sporten): Hamar IL er den mest aktive klubben på talerstolen under helgas fotballting på Ullevaal Stadion.

Klubben til Svein-Erik Edvartsen har til sammen fremmet åtte forslag som skal stemmes over.

De tre første av dem, som handler om å begrense makten til NFF og forbundsstyret, og gi større myndighet til fotballtinget, ble stemt over i dag.

Men fotballtinget vendte tommelen ned hver gang, med overveldende flertall. Det siste forslaget, om å la tinget velge hvem som skal sitte i dommerkomiteen i stedet for at det oppnevnes av forbundsstyret, ble stemt ned med 168 mot seks stemmer.

Leder for Hamar IL Fotball, Rune Stenberg, tok til orde for «all makt i denne sal», men ble ikke hørt.

– Jeg er overrasket over at ikke flere følger tankegangen vår. Vi er i ferd med å bli topptunge. Omdømmemålingen til NFF som ble presentert i Aftenposten i fjor høst viste at det norske folk er krystallklare på at avstanden er lang fra NFF til grasrota. Det er synd tinget ikke er enige i det, sier han til TV 2.

Ber om sterkere dommervern
De fikk derimot forsikringer fra president Terje Svendsen på at ingen fra forbundsstyret heretter skal sitte i noen dommerkomité.

Hamar IL har muligheten til oppreisning i morgen, da de igjen har flere forslag som skal stemmes over. Disse går på mange måter inn i den betente konflikten mellom NFF og den suspenderte toppdommeren Svein-Erik Edvartsen:

Hamar IL skriver i sitt forslag at en toppdommer, i dagens system, ikke har noen rettigheter som midlertidig ansatt dersom vedkommende ikke blir oppnevnt til kamper, blir degradert/får nedrykk og/eller utestenges. Dette ønsker de å gjøre noe med.

«Slik vi oppfatter det har forbundsstyret delegert myndigheten til dommerkomiteen, som igjen har delegert myndigheten til dommersjefen (som er ansatt i NFFs administrasjon, og som formelt kun er dommerkomiteens sekretær), eller «faggruppen» som er selvoppnevnt av dommersjefen/dommerkomiteen», heter det blant annet i teksten fra Edvartsens klubb.

– Dere ønsker sterkere vern for toppdommerne?

– Det er en av sakene vi vil fremme i morgen. Forslaget kommer til å gå på å utrede regler for retningslinjer til dommere som på en måte er ferdig med karrieren, og til og med se på om vi skal ha en ankeinstans.

Hamar IL ønsker også en ny organisering av dommerarbeidet i toppfotballen, der en uavhengig organisasjon som står utenfor NFF og NTF overtar ansvaret for blant annet oppnevnelser av dommere og assistentdommere.

Det siste forslaget er ifølge dagens regelverk ikke gjennomførbart.

– Vi fikk en tydelig tilbakemelding fra lovkomiteen og forbundsstyret om at det ikke lar seg gjøre. Derfor kommer vi med et nytt forslag i morgen om organisering av toppdommere. Vi har ikke toppdommere i UEFA for første gang siden 1995. Man kan skylde på generasjonsskifte og tilfeldigheter, men realiteten er at norske toppdommere ikke er representert i toppen av Europa. Vi må se på andre måter å jobbe på for å henge med, sier Rune Stenberg.

To dommere ute
– Hvor stor innflytelse har Svein-Erik Edvartsen hatt på disse forslagene?

– Jeg vil nesten si at Anders Gjermshus-saken nesten har preget oss enda mer, svarer lederen for Hamar IL Fotball.

Og for de som lurer på hvem Anders Gjermshus er, så kommer svaret her:

– Vi gikk inn i 2017 med to toppdommere. Den ene var Edvartsen i eliteserien, og den andre var Anders Gjermshus i Obos-ligaen. Men begge ble avskiltet i 2017-sesongen. Retten får finne ut hva som blir løsningen i Edvartsen-saken, men Obos-dommeren synes jeg synd på. Han er 32 år og hadde dømt seks år på nest høyeste nivå, så var det slutt. Kanskje bør man se litt på det.

Selv om Stenberg avviser at Edvartsen står bak forslagene, sier han at de har fått opp øynene i løpet av året som har gått.

– Vi har vært på tinget i mange år, første gang på Hamar i 2008 som observatør, deretter som delegat siden 2010. Som de fleste andre har vi sittet passive i salen. Helt til vi fikk en sak i fanget med Edvartsen-saken, som har gitt oss et spark i baken og fått oss til å se at en del ting bør kunne adresseres.

– Men tror du mange som sitter her i salen tenker at dette er Edvartsens forslag, ikke Hamar IL sine?

– Det kan jeg garantere at det ikke er (Edvartsens forslag). Men det Edvartsen-saken har bidratt til er som sagt å gi oss et spark i baken. Vi har våknet litt, og sett at det er en del ting som helt klart kan gjøres noe med, og bør gjøres noe med.

– Vi ser at makta flytter seg, og at det er veldig mye makt hos forbundsstyret. Tingsalen synes det er greit - greit at de kan ha ansvar for reglementer, oppnevne komiteer og jobbe med 102 handlingsplaner. Jeg synes det er feil. Jeg synes mer av makta burde vært på tinget, i stedet for hos styret, sier Stenberg.

Ba tinget stemme ned Hamar IL
Fotballpresident Terje Svendsen gikk på talerstolen flere ganger i bakkant av Stenbergs innlegg lørdag, og anmodet tinget om å stemme ned forslagene fra Hamar IL.

– Hvorfor?

– Hamar har en del forslag hvor de egentlig vil reversere en del av det som har vært gjort de siste ti årene. Hamar IL ønsket å flytte breddereglementet og konkurransereglementet inn i tingsalen igjen. Vi ønsker som forbundsstyre å få en diskusjon rundt de store linjene og spørsmålene, og ikke detaljdiskusjoner om hvor mange medaljer det skal være på G19.

– Oppfatter du det som en mistillit fra Hamar IL til forbundsstyret, at de med flere forslag ønsker å innskrenke makten deres?

– Nei. Jeg oppfatter argumentasjonen fra Hamar IL og motivasjonen for deres forslag som ryddig og ordentlig. De har motsatt oppfatning av oss, i spørsmålet om man skal ned på detaljnivå eller trekke prinsipielle linjer. Jeg konstaterer at tingsalen støtter forbundsstyrets holdning så langt.

– Samtidig går dere imot samtlige forslag som har kommet inn til tinget i år?

– Det har med forslagenes natur å gjøre. Mange forslag i år går på å reversere organisasjonsutvalgets innstilling fra tidligere år. Vi mener det er feil retning å gå.

– Men du er enig med Hamar IL i at det ikke bør sitte folk fra forbundsstyret i dommerkomiteen?

– Helt klart, vi mener den skal være helt uavhengig av styret. Det er garantert en endring som kommer til å skje. Vi skal ikke bli beskyldt for å være partiske. Dommerkomiteen skal oppnevne dommere og lage oppsettet, det skal styret holde seg langt unna.

– Hva tenker du om at Hamar IL ønsker større vern av toppdommere?

– Det er også et forslag som må diskuteres. Jeg mener dommerne har et bra vern. Er det gode dommere, så dømmer de fortsatt, sier Terje Svendsen.