Etter at finanskomiteen og de parlamentariske lederne onsdag ble orientert om den siste kostnadssprekken, satt flere av partiene igjen med spørsmål.

Første anledning

Ved første mulige anledning, tirsdag klokken 10 stiller stortingspresidenten på talerstolen i stortingssalen for å redegjøre for et samlet Storting.

Det ble presidentskapet enige om i et møte torsdag ettermiddag får TV 2 bekreftet.

Så langt har sluttregningen for byggeprosjektet kommet opp i 2,3 milliarder kroner. Den siste kostnadssprekken er på en halv milliard kroner og har kommet siden slutten av desember.

Alvorlig sak

Flere av partiene er i tvil om saken er så alvorlig at stortingspresident Olemic Thommessen kan fortsette eller om han må gå av.

Foreløpig har ikke Thommessens eget parti Høyre konkludert i spørsmålet om de mener presidenten kan forsette eller ikke.

– Olemic Thommessen ga en redegjørelse på vårt gruppemøte og konklusjonen så langt er at det skal gis en grundig redegjørelse i plenum, sa parlamentarisk leder Trond Helleland (H) etter partiets gruppemøte onsdag.

Har ikke konkludert

Heller ikke KrFs partileder Knut Arild Hareide har konkludert. Han avventer svar på flere spørsmål rundt bygge-sprekken.

– Vi driver ikke å spekulerer når vi er midtveis i en prosess, sier Hareide.

Etter det TV 2 erfarer har Hareide og Høyres parlamentariske leder Trond Helleland torsdag drøftet situasjonen, uten at noen av dem har trukket konklusjonen om Thommessens skjebne.

Bør vurdere sin stilling

Sivert Bjørnstad sitter i Finanskomiteen for Fremskrittspartiet. Han er den første på borgerlig side som stiller spørsmål ved om presidenten kan fortsette.

– Jeg tenker det er helt naturlig at stortingspresidenten vurderer stillingen sin og at han gjør det av hensyn til Stortingets omdømme og velgernes tillit til oss som politikere, sier Bjørnstad til TV 2.