Organist dømt for underslag av kollekt

I sju år syndet organisten mot det sjuende bud og tappet menighetens konto for store summer. Samtidig forsynte den kirkeansatte seg av kollekten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Ifølge dommen fra en tingrett i Sør-Norge skal organisten, som også er administrativt ansatt i det kirkelige fellesrådet, ha underslått nærmere 400 000 kroner fra 2009 og frem til vedkommende ble avslørt høsten 2016.

Underslagene skjedde ved at den ansatte gjennom en årrekke belastet menighetens konto med private utgifter. I tillegg hadde vedkommende ansvar for å håndtere kontantbeløp fra kollekten i en bestemt kirke, og forsynet seg også av disse pengene.

Tilsto alt

I retten ga den meninghetsansatte en uforbeholden tilståelse. Tingretten ser svært alvorlig på saken og viser til at det skal reageres strengt i denne type saker.

– I skjerpende retning legger retten vekt på at underslaget er pågått over svært lang tid, og at beløpene samlet sett er betydelige. I formildende retning legges det vekt på siktedes erkjennelse av straffeskyld. Det legges også vekt på at det er gått noe tid fra forholdet ble anmeldt til saken står for retten, heter det i tilståelsesdommen.

Vedkommende er nå dømt til betinget fengsel i 120 dager for grovt underslag og til å betale tilbake 391 000 kroner i det kirkelige fellesrådet hvor underslaget ble foretatt.

TV 2 får opplyst at organisten sluttet i den aktuelle menigheten før underslaget ble oppdaget. Vedkommende har nå organiststilling i en annen menighet.