SLITER I RETTEN: Den tiltalte kvinnen (46) ankom retten for tredje gang denne uken, sammen med sin ektemann.
SLITER I RETTEN: Den tiltalte kvinnen (46) ankom retten for tredje gang denne uken, sammen med sin ektemann. Foto: Asbjørn Øyhovden/TV 2

Valdres-saken:

Forsvarer ber om at rettssaken mot Angelicas mor utsettes

VALDRES TINGRETT, GJØVIK (TV 2): Kvinnen som er tiltalt for grov mishandling av datteren Angelica (13) før hun døde i 2015, har etter tre dager i retten ikke klart å forklare seg.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Status i saken klokken 15.00 torsdag: Retten tok klokken 12.30 igjen pause på grunn av den tiltalte kvinnens helsesituasjon.

To timer senere er retten samlet igjen, og det diskuteres nå hvordan situasjonen rundt den tiltaltes helse kan løses.

** Aktor ber om at rettssaken fortsetter.

** Forsvarer begjærer at rettsaken blir utsatt for andre gang. Saken kom første gang opp i april 2017.

– Det er åpenbart at hun ikke er i en situasjon der hun kan forsvare seg sier Aasmund Sandland.

Forsvareren viser til en dom i Høyesterett han mener bygger opp under at det kan medføre en saksbehandlingsfeil og dermed føre til en ugyldig rettssak å gjennomføre hovedforhandlingene, all den tid Angelicas mor ikke klarer å avgi en forklaring.

– I vår sak tror vi at vi kan få en forklaring etter en terapi. Det er min oppfatning at saken må utsettes for at vi skal slippe saksbehandlingsfeil, sier Sandland.

Dommeren sier at avgjørelsen om hvorvidt saken skal utsettes blir tatt fredag morgen.

Store problemer

Den 46 år gamle tiltalte kvinnen har flere ganger fått store svingninger i blodsukkernivået på grunn av sin diabetes.

Dette har ført til at rettssaken flere ganger har blitt avbrutt.

Den tiltalte kvinnens diabeteslege mener det er svært sannsynlig at hun vil få alvorlige blodsukkerfall dersom rettssaken fortsetter.

Det fremgår av en legeerklæring som ble lagt frem torsdag morgen.

– Etter situasjoner med føling vil pasienten være sliten og ukonsentrert i flere timer etterpå og hun vil kunne ha problemer med konsentrasjon og å følge rettssaken, heter det i rapporten.

Alvorlig blodsukkerfall

Onsdag ble den tiltalte kvinnen undersøkt på Norsk diabetessenter, etter at rettssaken måtte avbrytes tirsdag morgen.

Da måtte kvinnen fraktes vekk i ambulanse etter å ha fått et kraftig blodsukkerfall.

Aktor har kalt inn en uavhengig ekspert, Tore Julsrud Berg, som er overlege med fagansvar for diabetes og førsteamanuensis på diabetes.

Etter opplesningen av legeerklæringen inntok han vitneboksen. Han gav sin betraktning av årsakene til at kvinnens blodsukkernivå gikk helt ned til 1,2 i retten.

– Jeg har aldri sett så lavt nivå og så alvorlig blodsukkerfall som isolert skyldes psykisk stress, sier Julsrud Berg.

Han forklarer videre hvordan blodsukkernivået kan justeres og kontrolleres av pasienten selv.

– Jeg er ikke enig i at det er svært sannsynlig at pasienten vil oppleve nye episoder og uttaleler om at det ikke er uvanlig i en slik situasjon å få lavt blodsukker, sier Julsrud Berg.

Kan være satt for mye insulin

Det sentrale spørsmålet torsdag morgen er om hvorvidt den tiltalte kvinnen i større grad kan kontrollere sukkernivået i blodet for å unngå kraftige blodsukkerfall.

Julsrud Berg mener stress i seg selv ikke kan medføre så stort fall som kvinnen opplevde tirsdag.

– Det er mer naturlig at det skyldes at det er satt for mye insulin i forkant, sa han i retten.

Han mener det er vanligere at blodsukkeret stiger i forbindelse med stress, samtidig som han bekrefter at nivået kan synke hvis en person fysisk knytter og anspenner seg.

Anbefaler bedre hjelp

Julsrud Berg sier kvinnens svingninger i blodsukker, basert på registrerte målinger, ikke er unormale for diabetes 1-pasienter.

Eksperten anbefaler, på spørsmål fra aktor, at kvinnen får innstallert en sensor som kan måle og varsle blodsukkernivået.

– Jeg ser at dette er en ekstremt stressende situasjon, og at det kan være vanskelig å ta vare på sin egen situasjon med diabetes, understreker Julsrud Berg.

Aktor og sakkyndige har tidligere sådd tvil ved ektheten i kvinnens beskrivelse av egen helsetilstand. Rettspsykiater Synne Sørheim har beskrevet kvinnen som dramatiserende.

Kvinnen har også blitt beskyldt for å overdrive sine somatiske lidelser og torsdag spurte aktor Arne Ingvald Dymbe om hvorvidt det er mulig for pasienten å selv påføre seg blodsukkerendringer.

– Man kan sette for mye insulin og få for lavt blodsukker, og la vær å ta insulin og få for høyt blodsukker. Det er pasienten som styrer dette, svarte Julsrud Berg.

– Dersom en person ønsker å boikotte dette, så er det mulig?

– Ja. Det er ikke dermed sagt at det er lett, men det er en mulighet, ja, svarte diabetes-eksperten.

Kvinnens forsvarer har gjentatte ganger avvist at kvinnen manipulerer sitt blodsukkernivå.

Retten tok klokken 10.00 en pause for at kvinnen og hennes forsvarere skal diskutere om hun er villig til å få installert en blodsukkermåler med alarm.

På telefon bekrefter også kvinnens behandlende diabetes-lege at det er anbefalt at hun bruker en innretning som varsler om endret blodsukkernivå.

Dette krever opplæring, opplyser den medisinske ekspertisen.

Vil ikke bruke diabetes-sensor

Den tiltalte kvinnen har klokken 10.40 ennå ikke begynt på sin forklaring.

Klokken 11.00 ble retten igjen avbrutt av at kvinnen fikk høyt blodsukkernivå.

Forsvareren bekrefter at hun ikke vil bruke den anbefalte sensoren., noe hun også tidligere har sagt nei til.

Forsvarerene uttrykker at de mener det er uverdig at aktor blander seg inn i hvilken medisinsk behandling tiltalte får.

Forsvarer Aasmund Sandland mener rettssaken bør avbrytes.

– For å sikre en verdig behandling av saken, mener jeg retten bør avbrytes. Hun må få tilstrekkelig behandling for at dette skal la seg gjøre, sier forsvarer Aasmund Sandland.