NESLÅENDE: Leder av Riksrevisjonen Per-Kristian Foss mener NAV ikke gjør jobben sin godt nok.
NESLÅENDE: Leder av Riksrevisjonen Per-Kristian Foss mener NAV ikke gjør jobben sin godt nok. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Kommer med krass kritikk: – NAV gjør en for dårlig jobb

Riksrevisjonen, Oslo (TV 2): De fleste som går i et arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV, sliter med å få en vanlig jobb etterpå. – Resultatene er nedslående, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 har skrevet saker om Line som spar grus for 13.000 kroner i måneden. Du har kanskje lest om Emil som lærer opp nyansatte i Meny-butikken. Og du har sett Daniel, som jobber som IT-ansvarlig i Elverum kommune.

Disse tre har én ting til de felles: De er alle i et arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV.

Det betyr at de ikke har ordinære jobber fordi det er NAV som betaler lønna deres.

Nå har Riksrevisjonen undersøkt bruken av arbeidsmarkedstiltak i NAV.

– Resultatene er nedslående, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss.

Bruker mye penger – får lite igjen

Stortinget har i tidsperioden 2010-2017 bevilget mellom syv og ni milliarder til arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV. Hensikten er å hjelpe arbeidsledige tilbake i fast og varig arbeid.

Men man får lite igjen for pengene, mener Riksrevisjonen.

  • Tre av fire personer med nedsatt arbeidsevne er ikke tilbake i jobb ett år etter avsluttet tiltak hos NAV. 65 prosent i denne gruppen er tilbake i jobb to år etter avsluttet tiltak.
  • Av ordinære arbeidssøkere, altså personer som ikke har et annet problem enn at de er arbeidsledige, er 50 prosent tilbake i jobb ett år etter avsluttet tiltak.

– Hvis jeg var Arbeidsdepartementet, noe jeg ikke er, så ville jeg vært opptatt av hva jeg fikk igjen for pengene som blir brukt på dette, sier Foss.

Riksrevisjonen kritiserer både NAV og Arbeidsdepartementet. Departementet får kritikk for at de er for opptatt av budsjetter og antall tiltaksplasser, og at de i for liten grad etterspør resultater og kvalitet i tiltakene.

Kritiserer NAV

NAV får kritikk for at de i for liten grad dokumenterer at tiltakene som tilbys er nødvendige og hensiktsmessige for den arbeidsledige.

– Her gjør NAV en for dårlig jobb, sier Foss.

Da Riksrevisjonen gikk inn og undersøkte hva som kan være årsakene til at ikke flere kommer ut i jobb, gjorde de flere funn.

Et av funnene er at mange vente lenge før de kommer ut i et tiltak. I snitt venter NAV-klienter mellom seks og 11 måneder, men det er funnet tilfeller av personer som har ventet i 72 måneder. Det er seks år.

– Det er veldig lite å hente hos NAV hvis det eneste man får er en kølapp, sier Foss.

En annen ting som forundrer Riksrevisjonen er at en stor andel arbeidsledige ikke får en såkalt aktivitetsplan av NAV. En slik plan sier noe om hvilke tiltak som skal iverksettes for å få den arbeidsledige tilbake i jobb.

  • I snitt mangler mer enn 40 prosent av personer med nedsatt arbeidsevne en aktivitetsplan.
  • Blant ordinære arbeidssøkere er tallet enda høyere. I gjennomsnitt mangler rundt 70 prosent i denne gruppen en aktivitetsplan.

– Et av svarene på at ikke flere kommer ut i jobb etter tiltak er at NAV ikke gjør det de skal. NAV har plikt til å lage en aktivitetsplan.

Flere anbefalinger

Arbeids- og sosialdepartementet innførte i 2016 en ny standard som sier at ingen skal starte i et tiltak uten å ha en aktivitetsplan.

Riksrevisjonen anbefaler nå Arbeidsdepartementet om å se til at standarden om aktivitetsplikt etterleves av NAV.

De anbefaler også departementet om å styrke NAV slik at personer med behov for arbeidsrettet bistand får nødvendige og hensiktsmessige tiltak uten unødvendig ventetid.

De etterspør også bedre rapportering fra både NAV og Arbeidsdepartementets side.

– Tar det på alvor

Arbeidsminister Anniken Hauglie sier til TV 2 at hun tar rapporten fra Riksrevisjonen på største alvor.

– Vi bruker store ressurser på å formidle folk til jobb, og vi er avhengig av at tiltakene treffer de som trenger dem. Rapporten viser at det har vært en positiv utvikling de siste årene, men vi har fortsatt en vei å gå, sier hun.

– Vi har tatt noen grep som jeg tror vil gi gode resultater, men denne rapporten skal være med oss i arbeidet fremover.

– Dere bevilger stadig flere milliarder til tiltak. Hvordan kan du forsvare det når disse ikke fungerer?

– Tiltakene fungerer for svært mange, men vi ser at en del ikke får rett tiltak til rett tid. Vi må sørge for at tiltakene kvalifiserer til arbeid, sier Hauglie