Politimann dømt for omfattende snoking

En politimann ansatt i Politiets utlendingsenhet brukte fritiden til omfattende og ulovlig snoking i politiets register Indicia. Han ble oppdaget og straffet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Nå har Oslo tingrett dømt mannen til betinget fengsel i 15 dager for grove brudd på tjenesteplikten samt brudd på taushetsplikten. Han må også betale en bot på 15.000 kroner.

Hele 70 ganger i løpet av en periode på ni måneder logget han seg på Indicia som henter informasjon fra totalt 47 andre registre og gjorde søk som ikke var relevant for hans politiarbeid.

I retten forklarte tiltalte at han ønsket å undersøke personer i miljøet rundt sin nåværende samboer, og at han generelt var «overivrig» i tjenesten og søkte på personer han oppfattet som mistenkelige.

Bruddene på taushetsplikten relaterer seg til søk han gjorde sammen med en kvinne han traff på Tinder, og som han trodde var politibetjent i et annet politidistrikt. Den angivelige politikvinnen ba tiltalte foreta søk og avfotograferte også skjermen med ett av søkene.

Innrømmet forholdene

Retten kritiserer politibetjenten for ikke å ha sjekket om denne kvinnen var politi eller ikke.

– Det som er det sentrale er at han med enkle midler kunne ha sjekket ut om hun var politi, for eksempel ved å be henne vise seg sitt tjenestebevis, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Mens hun pumpet politimannen for registeropplysninger, snakket hun med en annen person.

– Det som gjør det grovt er at hun ifølge hans forklaring, sto og pratet med en annen person mens hun ba han søke opp bestemte personer, objekter og politirapporter. Det kan derfor tyde på at hun samarbeidet med noen andre for å fremskaffe informasjon fra tiltalte, heter det i dommen.

Politibetjenten har erkjent alle forholdene. Men det er uklart om dommen har fått eller vil få konsekvenser for vedkommende politimann. TV 2 får opplyst at ledelsen i Politiets utlendingsenhet ønsker å lese dommen før de kommenterer saken.