Sylvia og Trond Rikard Ensby er usikre på om de noen gang vil få den lille gutten sin tilbake.
Sylvia og Trond Rikard Ensby er usikre på om de noen gang vil få den lille gutten sin tilbake. Foto: Olav T. Hustad Wold

Ble fratatt sønnen:

Sylvia og Trond klager tvangsadopsjon inn til menneskerettsdomstolen

Trond og Sylvia Ensby fortsetter kampen for å beholde sønnen sin etter at barnevernet besluttet å tvangsadoptere ham bort.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Trond og Sylvia Ensby velger nå å klage beslutningen om tvangsadopsjon av deres to år gamle sønn inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Det skjer etter at høyesterett avviste anken deres, og barnevernet har fått medhold i tre rettsinstanser.

Juristen til foreldrene mener at menneskerettighetene til foreldrene er brutt på det groveste.

– Norske myndigheter har ikke vist at det er relevante grunner til å adoptere bort barnet. Ganske enkelt fordi de ikke finnes. Familien Ensby har blitt utsatt for en forbrytelse mot menneskeheten, skriver jurist Marius Reikerås i klagen.

– Er det grunnlag for å hevde dette i en sak der barnevernet har fått medhold etter grundig behandling i flere rettsinstanser?

– Det er første gang jeg har brukt så sterke ord. Og det skyldes at dette er den mest åpenbare krenkelsen jeg har sett Norge begå. I andre saker er det ofte rus, vold og manglende omsorg inne i bildet. Her har man rett og slett overkjørt en familie med gode ressurser rundt seg. Det fremstår som helt uforståelig, sier Marius Reikerås til TV 2.

Barnevernet i Ringerike ønsker ikke å kommentere klagen.

En lang kamp

TV 2 har i en serie saker fulgt foreldrenes kamp for å beholde sønnen sin. Ekteparet mener en gammel utviklingshemmings-diagnose, som familien mener er dokumentert feil, er brukt mot Sylvia.

Allerede da paret skulle utredes på et senter for foreldre og barn, sto det i tiltaksplanen at moren ikke skulle være alene med barnet. Og da gutten kun var sju uker gammel, ble han fratatt foreldrene og plassert i fosterhjem.

I Fylkesnemnda vant foreldrene omsorgsretten for sønnen, som nå er to år gammel. Men deretter tapte paret både i tingretten og da de anket til lagmannsretten. Barnet ble dermed besluttet tvangsadoptert.

Dette skjedde til tross for at to sakkyndige psykologer hadde konkludert med at foreldrene er i stand til å tilby barnet god omsorg med bistand fra nettverk og hjelpetiltak.

– Vi snakker om vanlige foreldre

Lagmannsretten mente foreldrene ikke har god nok omsorgsevne, og la vekt på vitneutsagn, rapporter fra fødeavdelingen og senteret for foreldre og barns vurdering.

Vedtaket om tvangsadopsjon ble blant annet begrunnet med at barnet ble tatt tidlig og har sin tilknytning i fosterhjemmet. Det ble lagt vekt på at barnet er særlig sårbart og at samvær med foreldrene kan være negativt for utviklingen.

Dette baseres blant annet på rapporter fra en psykolog fra BUP, noe andre psykologer har sagt seg uenige i.

– Tvangsadopsjon er det mest inngripende tiltaket samfunnet kan gjøre mot foreldre. Og skal det være i pakt med menneskerettighetene, må det være tvingende nødvendig. Det finnes det ikke logiske argumenter for i denne saken. Det er uforståelig. Ekteparet Ensby har ikke gjort noe galt. Vi snakker om to helt vanlige foreldre, sier Reikerås.

Tror på seier

Juristen mener det er gjort et uforholdsmessig inngrep som strider mot konvensjonene om rett til familieliv. Han sier også et viktig poeng i klagen er at to rettsoppnevnte psykologer har konkludert med at foreldrene har god nok omsorgsevne, uten at det er blitt vektlagt.

– Det er gjort så mange feil i behandlingen av denne saken at det ikke kan bli stående. Vi håper vi gjennom behandling i menneskerettighetsdomstolen kan få snudd måten barnevernet tenker på, slik at det også hjelper andre, sier Sylvia og Trond.

Juristen deres har tro på at de vinner fram.

– Beslutningen i denne saken kan få enorm betydning for rettighetene til norske foreldre. Og vinner Trond og Sylvia fram, skal det iverksettes en tilbakeføringsprosess av barnet. Saken vil også få konsekvenser i form av reaksjoner strafferettslig eller sivilrettslig, sier han.

– Vi har fått tusenvis av støtteerklæringer på Facebook. Vår sak er en av flere der barnevernet er på kollisjonskurs med det norske folk. Men det virker ikke som de bryr seg om det, sier Trond og Sylvia.

Foreldrene finner det uforståelig at de etter adopsjonen nektes samvær med barnet og at heller ikke besteforeldrene får lov til å komme på besøk.

– Det er fryktelig at Norge står fast ved at sønnen vår skal tvangsadopteres. Vi er veldig bekymret for hvordan det går med ham når han blir større.