FEILBEHANDLET: TV 2 har tidligere fortalt om Tore Bakken, Silje Benedicte Øwre, Sndre Askerud, Kristin Askerud, Kenneth Nerby og Hege Lindgren, som er blitt feilbehandlet i helsevesenet.
FEILBEHANDLET: TV 2 har tidligere fortalt om Tore Bakken, Silje Benedicte Øwre, Sndre Askerud, Kristin Askerud, Kenneth Nerby og Hege Lindgren, som er blitt feilbehandlet i helsevesenet. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2 / Privat

Feilbehandlingen i helsevesenet ble starten på et mareritt – nå vil politikerne gjøre kampen mot staten enklere

Politikerne i Helse- og omsorgskomiteen ønsker at ordningen for pasienter som blir feilbehandlet i helsevesenet skal bli enda bedre enn den er i dag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi krever at hele pasientskadeordningen gjennomgås, sier brukerforeningen «Sammen for et bedre NPE».

De mener ordningen med å få pasientskadeerstatning er for vilkårlig og må gås grundig gjennom.

TV 2 har de siste månedene fortalt en rekke historier om mennesker i konflikter med Norsk Pasientskadeerstanting (NPE) og Pasientskadenemnda.

Blant annet vant Kenneth Nerby over Pasientskadenemnda i retten, mens Hege Lindgren skal møte dem i retten i juni.

TV 2 har snakket med medlemmene i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget om saken.

Positive til gjennomgang

De behandler nå meldingen «Kvalitet og pasientsikkerhet», som ser på pasienters rolle i helsevesenet. Den er det Tuva Mofang i Arbeiderpartiet som er saksfører for.

– Jeg stiller meg positiv til en gjennomgang av ordningen. Har man først vært utsatt for feilbehandling eller skade i helsevesenet, er det viktig at den påfølgende prosessen med klage ikke blir en tilleggsbelastning, sier Mofang.

Partikollega Tellef Inge Mørland (Ap) er enig i at prosessen bør gå så lett som mulig for pasientene.

– Det er viktig at NPE og Pasientskadenemnda lærer av de sakene man har til behandling og særlig av de som kommer opp i rettsvesenet, slik at man hele tiden utvikler en bedre praksis, sier Mørland.

Lang saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden i NPE er nå på ni måneder, mens den i Pasientskadenemnda er på 15 måneder.

Det er for lenge, innrømmer også direktør Rose-Marie Christiansen ved Pasientskadenemnda.

På grunn av en politisk bestemt flytting til Bergen har nemnda mistet mange av sine fagpersoner, og må bygge opp et nytt fagmiljø. Dette tar tid. De har nå fått ekstrabevilninger for å kunne kutte saksbehandlingstiden.

– Når ventetiden er dobbelt så lang som den skal være er det ikke godt nok. Vi trenger mer ressurser for å sikre kortere ventetid og raskere hjelp til de som trenger det, sier Nicholas Wilkinson (SV), og understreker at også han støtter en gjennomgang av ordningen.

– Forskjellene i Norge øker. Vi kan ikke ha det slik at de uten ressurser eller evner til å sloss med systemet mister rettighetene til gode helsetjenester. Flere må få rettighetene sine uten lang kamp mot staten, sier han.

Dersom en pasient skal ta ut søksmål mot staten, må vedkommende i utgangspunktet selv betale advokatutgifter. I verste fall kan pasienten ved et tap måtte betale flere hundretusen kroner av egen lomme.

– Blir ikke hørt

En av hovedkritikkene fra Sammen for et bedre NPE, er at de ikke føler seg hørt i sine egne saker.

– Den saken du får avslag på kan se helt annerledes ut enn saken din i virkeligheten. Det gjør det vanskelig å godta et avslag, sier Roar Magnar Nordheim i Sammen for et bedre NPE.

Også Pasientskadeforbundet stiller seg bak kritikken, og har lenge ment at ordningen bør gås gjennom.

– Ordningen er for lite konsekvent og pasienter får svar på søknader som de ikke kjenner seg igjen i, sier Per Oretorp i Pasientskadeforbundet.

Sveinung Stensland i Høyre er enig i at alt ikke fungerer optimalt i dag, men tror ikke at løsningen er å gå gjennom pasientskadeordningen.

– Det vil gjøres feil, det er ikke alltid pasienter føler de blir lyttet til, men jeg har tro på å endre holdninger og måten det jobbes på. Det er viktig at helsepersonell involverer pasientene i større grad, slik at det blir bedre kommunikasjon med pasienten. Det mener jeg kan bidra til at problemene vi ser i enkeltsaker i erstatningsordningen blir færre, sier Stensland.

Vil bli bedre

Også ved NPE ser de at enkeltsaker ikke alltid behandles så raskt og godt som de ønsker.

– Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle og forbedre tjenestene våre, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad til TV 2.

Han understreker at pasientskadesaker ofte er svært krevende å utrede, men at de gjør alt for å gi så gode og raske svar som mulig.

Han sier også at pasienter får komme med innspilt hele veien i saksbehandlingsprosessen.

– Vi har nylig gjort endringer slik at saksbehandlerne nå jobber mer tverrfaglig, for å komme raskere i mål med utredning og utbetaling. Vi har blant annet opprettet en ny enhet vi har kalt Team ekspress, som behandler de mer ukompliserte sakene i et raskere spor, sier han.

Han mener ikke det er nødvendig med en gjennomgang av ordningen.

Gjør endringer

Pasientskadenemnda synes heller ikke at en gjennomgang av ordningen er nødvendig.

De understreker at det er gjort endringer i saksbehandlingen nå som vil virke inn positivt for pasientene, blant annet i hvordan vedtakene fattes.

– Vi har også opprettet et erfaringsforum, der vi har med pasientombud der brukerne kan komme med innspill. Vi er veldig opptatt av hvordan brukerne oppfatter oss, sier hun, og legger til at de snart sender ut en brukerundersøkelse for å få innspill.

Totalt behandler NPE 6000 saker i året, mens 2000 havner hos Pasientskadenemnda. I fjor havnet 30 saker i retten, men brukerne frykter at det er store mørketall med folk som ikke tør saksøke staten etter at de har fått endelig avslag.

– For oss er det viktig med riktig jus. Jeg tenker også at antall pasienter som får medhold og erstatningsutbetalingene tyder på at dette er en ordning som fungerer. Så vil det alltid være uenighet i enkeltsaker, uten ta jeg mener at ordningen ikke fungerer etter sin intensjon, sier hun.

I omtrent 10 prosent av sakene får pasientene tilkjent erstatning. Erstatningsutbetalingene har også økt de siste årene, sier direktøren.

Helsepolitisk talsmann for Frp, Bård Hoksrud, mener man bør avvente hvordan endringene slår ut før det tas en gjennomgang av ordningen.

– Jeg har stor forståelse for at dette er en ordning som må fungere. Likevel gjøres det endringer nå som vi bør se effekten av før det gjøres noe, sier han til TV 2.