KREVER GJENNOMGANG: Styret i Sammen for et bedre NPE, ved Roar Magne Nordheim og Espen Øwre i front, var samlet til styremøte i Oslo tidligere i februar.
KREVER GJENNOMGANG: Styret i Sammen for et bedre NPE, ved Roar Magne Nordheim og Espen Øwre i front, var samlet til styremøte i Oslo tidligere i februar. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Krever full gjennomgang av pasientskadeordningen

OSLO/BERGEN (TV 2): De representerer 560 pasienter. Nå krever de at noen går grundig gjennom ordningen for erstatninger til pasienter som er feilbehandlet.

TV 2 har tidligere fortalt en rekke historier om mennesker som står i konflikter med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og Pasientskadenemnda i retten.

Foreningen Sammen for et bedre NPE har 560 medlemmer, der alle har erfaringer som brukere av ordningen.

Dersom du mener du er feilbehandlet i det norske helsevesenet, kan du sende en søknad til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Vil ha forbedring

Dersom du får avslag her, kan du klage inn saken til Pasientskadenemnda, som ligger under Helseklage.

Dersom du får avslag i nemnda, og du velger å ta saken videre, er neste skritt en rettssak mot staten.

– Det er et veldig bra system som skal ivareta pasientes interesser når det går galt, men det er ikke alltid dette fungerer. Vi vil så gjerne at dette skal bli enda bedre, for det er ting vi mener ikke er optimalt i dag, sier styremedlem i Sammen for et bedre NPE, Espen Øwre.

Øwre har selv en sak som skal opp for lagmannsretten over sommeren, etter at datteren Silje Benedicte (20) tok livet sitt.

Sammen for et bedre NPE har en rekke punkter de mener bør forbedres med ordningen.

  1. De mener pasientene ikke blir hørt i tilstrekkelig grad
  2. De mener saksbehandlingstiden er for lang
  3. De mener for mange saker pasienter vinner fram med i tingretten, ankes videre til lagmannsretten
  4. De mener ordningen er for tung å forholde seg til, slik at mange pasienter som kunne fått erstatning, faller av

– Bør gjennomgås

Roar Magne Norheim ble alvorlig syk av svindeinfluensa i 2009. De siste årene har han engasjert seg for å bedre systemet rundt NPE.

– Vi mener det er på høy tid med en fullstendig gjennomgang av ordningen. Pasientskadenemnda har ikke noe styre eller noen som ser dem i kortene. Det virker som at det her sitter personer som har fått et eierforhold til hvordan denne ordningen skal drives og driver det som sin egen bedrift, sier han.

Enkelte saker kan være i systemet uten å bli ferdigbehandlet i 15 år.

Sammen for et bedre NPE får støtte fra Per Oretorp i Personskadeforbundet, som i lang tid har vært kritisk til Pasientskadenemndas praksis.

– Vi har i flere år etterlyst og krevd en evaluering av ordningen, på samme måte som det nylig ble avsluttet en gjennomgang av Voldsoffererstatningsordningen, som ikke var på langt nær like mye kritisert, sier Oretorp til TV 2.

Helseklages svar

Rose-Marie Christiansen, direktør for Helseklage, er ikke enig i kritikken som rettes mot dem.

– NPE behandler 6000 søknader i året, og 2000 når Pasientskadenemnda. Det utbetales mange erstatninger, og det er i mange tilfeller snakk om store erstatningsbeløp. Nemnda har ikke noen egeninteresse av utfallet av saker, sier hun.

Det finnes ingen budsjetter for hvor mye som skal utbetales i erstatning til pasienter, dette er en ordning som «koster det det koster», understreker hun.

På kritikken om at pasientene ikke blir hørt i tilstrekkelig grad, svarer hun at de har uttalelserett og blir hørt som en part i saken.

– Noen ganger står påstand mot påstand. Da må det gjøres en konkret vurdering av hva som fremstår som mest sannsynlig, sier hun.

Christiansen er enig i at saksbehandlingstiden er for lang, og forklarer dette med at Helseklage det siste året har vært midt i en stor omstillingsprosess.

DIREKTØR: Rose-Marie Christiansen, her i Helseklages kontorer i Bergen. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2
DIREKTØR: Rose-Marie Christiansen, her i Helseklages kontorer i Bergen. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

– Vi har hatt en flytteprosess der vi har flyttet fra Oslo til Bergen, dette ble politisk besluttet. Vi har i denne prosessen opplevd at mange av våre dyktige fagfolk har sagt opp, og vi må bygge opp et nytt fagmiljø. Det tar tid, sier hun, og understreker at de arbeider for å få ned saksbehandlingstiden, som for tiden er på 15 måneder.

– Tenker på jus

Sammen for et bedre NPE og Personskadeforbundet mener for mange saker ankes videre i rettssystemet etter at pasientene har vunnet. Dette er ikke Christiansen enig i.

– I fjor anket vi 8 saker, pasientene anket 16. Vi er opptatt av riktig jus og rettsavklaringen, noe som også er en fordel for kommende pasienter, som da ikke trenger gå til sak på de samme spørsmålene senere, sier hun.

– Kan det være pasienter som kunne hatt krav på erstatning, går glipp av dette, fordi de ikke orker ta kampen?

– Det kan godt være det er mørketall allerede når det kommer til hvor mange som melder sine saker til forvaltningen, men leger er jo pålagt å orientere sine pasienter om ordningen. Særlig innen psykisk helsevern tror jeg dessverre mange saker aldri når oss. Hvorvidt folk går glipp av erstatninger blir spekulasjoner, sier hun.

– Men det kan være?

– Det kan jo være, det kan jeg ikke utelukke, for jeg vet ikke, sier hun.

Christiansen ser ingen grunn en gjennomgang av ordningen.

– Ordningen ble gjennomgått av Statconsult i 2003/2004. Da hadde samme type kritikk vært rettet mot oss, og konklusjonen etter gjennomgangen da var at ordningen fungerte etter intensjonen. Jeg ser ingen store endringer nå som gjør en gjennomgang nødvendig, sier hun.