Vil straffe grisebønder som ikke behandler dyrene bra

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) innfører 3500 veterinærkontroller i norske grisefjøs etter sjokkbilder fra Rogaland.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter avsløringer Mattilsynet i Rogaland gjorde i enkeltbesetninger i Rogaland rett før jul, tar en samlet næring grep for å redde omdømmet til norske svineprodusenter.

Landbruksminister Jon Georg Dale og representanter for norsk svinenæring gjennomfører historiens tøffeste tiltakspakke for å bedre dyrevelferden i norske svinefjøs.

– Har ikke bruk for dem i norsk jordbruk

– Vi starter nå med uanmeldte veterinærbesøk, holdningsskapende tiltak og økonomiske sanksjoner mot bønder som ikke behandler dyrene sine godt. De som heretter ikke retter seg etter reglene har vi ikke bruk for i norsk jordbruk, og du kan være sikker på at departementet rår over virkemidler til å få dem ut, sier landbruksministeren til TV 2.

Lederen av Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, lover full støtte fra bøndene selv.

– Dette handler om manglende rutiner, dårlige holdninger og manglende kontroll. Etter hvert som besetningene har vokst i griseproduksjonen, har fjøsene blitt mer lukket. Dette vil vi nå åpne opp med flere uanmeldte besøk av veterinær, bedre opplæring og andre tiltak. Næringen er opptatt av dyrevelferd, og nettopp svineprodusentene er kanskje dem som i størst grad henter inntekten fra markedet og som trenger forbrukernes fulle tillit. Bøndene står fullt og helt bak statsråden i denne saken, sier Bartnes.

Store lidelser

Det var på en inspeksjon i Rogaland rett før jul at Mattilsynets folk observerte og filmet husdyrhold i strid med alle krav og forskrifter. Griser uten hale og griser som bader i sin egen møkk, delvis lammet i bakparten, ble dokumentert av Mattilsynets kontrollører.

Tilsynet avdekket en kraftig økning i avvik i svinebesetningene og utløste full alarm i næringen. Også slakteriene er med på tiltakene som blant annet vil innebære at bønder som ikke har orden i fjøset, risikerer å få dårligere betalt for kjøttet de leverer.