HELSEFARLIG: Radon er en radioaktiv gass som kommer opp fra bakken, og kan skade lungene.
HELSEFARLIG: Radon er en radioaktiv gass som kommer opp fra bakken, og kan skade lungene. Foto: Statens strålevern / Monica Egeli

Nå Haster det å måle:

– Mange har for mye radon-stråling i hjemmet uten å vite det

Ifølge beregninger medvirker gassen radon til rundt 300 dødsfall i Norge hvert år. Statens strålevern anbefaler alle nordmenn å sjekke hvor høye radon-nivåer de har har i hjemmet, og helst bør du begynne allerede nå.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes i bakken. Den er også radioaktiv, som betyr at den sender ut stråling.

– Gassen kan transporteres gjennom bakken og komme inn i hus. Når den kommer inn i huset kan du puste inn gassen, og få en bestråling av lungene som skader cellene i lunger og luftveier, sier seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, til TV 2.

Gassen finnes stort sett overalt i Norge, selv om noen områder er mer utsatt enn andre, basert på geologiske forhold, byggets konstruksjon, ventilasjon og klima.

– Når radon kommer inn i lungene, kan det skape skader som utvikler seg til lungekreft over tid. Jo høyere konsentrasjonen av radon er, og jo lengre du utsettes for det, jo større er større er risikoen for å utvikle lungekreft, sier Olsen.

Verst om vinteren

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, sier det hvert år er rundt 370 nordmenn som får lungekreft på grunn av radongass i boliger.

– Lungekreft er en kreftform med høy dødelighet, og det er anslått at omtrent 300 nordmenn dør årlig på grunn av radon i boliger. Radongass regnes som den nest største årsaken for lungekreft etter røyking, sier Ryel.

Hvor mye radon som befinner seg i boligen din varierer etter årstiden, og nivåene er normalt høyest om vinteren. Det er blant annet fordi man lukker ventiler, som skaper dårligere ventilasjon, og fordi man varmer opp boligen.

– Oppvarming av bygninger i vinterhalvåret fører til at den varme luften stiger opp og det dannes et undertrykk i de laveste etasjene. Det kan gi forhøyede og farlige konsentrasjoner av radon i inneluften, sier Ryel.

Haster å måle

Grovt sett har 1 av 10 boliger i Norge radon-nivåer som er over den øvre grensen på 200 becquerel per kubikkmeter luft. I nærmere 1 av 5 eneboliger er radon-nivået over den såkalte tiltaksgrensen på 100 becquerel per kubikkmeter, som betyr at det er anbefalt å gjøre tiltak.

– Det er rundt 1 av 4 som sier de har målt radon i hjemmet. Antallet som måler har vært økende de siste årene, men vi ser at utviklingen må fortsette. Vi anbefaler alle å foreta en måling av boligen sin, for å sjekke om de har et problem eller ikke, sier Bård Olsen.

Etter at tiltak er gjort, bør nivået hvert fall ligge under 200 becquerel per kubikkmeter. Fordi radon-nivåene er høyest om vinteren, anbefaler Statens strålevern at du måler mellom midten av oktober og midten av april.

– Når du skal måle radon-nivåer, må du måle over en periode på minst to måneder, så det haster om du skal måle denne vinteren. Helst bør du begynne i løpet av de neste dagene, sier Olsen.

Plasser utstyr i to rom

Seniorrådgiveren sier at du enkelt kan måle radon-verdier selv. Det nødvendige måleutstyret du må skaffe deg er enten en sporfilm eller et elektronisk måleapparat.

– Det er helt klart mange som bor i hus med for høye verdier uten at de vet det, fordi de ikke målt. Det kan være store lokale forskjeller, så du trenger ikke å ha de samme verdiene som naboen, sier Olsen.

Uansett hvilket måleapparat du velger, bør du plassere det i minst to oppholdsrom i boligen, hvor det altså skal være plassert i minst to måneder.

– Dette er fordi konsentrasjonen av radon kan variere stort fra dag til dag. Hvis du bruker sporfilm må du sende det tilbake til firmaet du bestilte det fra, og hvis det er et elektronisk måleapparat, er det typisk et display med resultatet, sier Olsen.

Tiltak

Dersom målingen viser at du har for høy radon-konsentrasjon i boligen din, er det er ulike tiltak du kan vurdere. Det finnes firmaer som jobber med å redusere radon-nivåer, som det kan være lurt å ta kontakt med for å finne ut hva som passer for din bolig.

Som regel kommer radon opp gjennom utette steder i huset, og da kan det lønne seg å tette de utsatte stedene.

– Det kan dreie seg om steder der elektriske kabler eller rør kommer inn. Det vil også hjelpe å øke ventilasjonen, ved for eksempel å sette inn nye ventiler. Og så finnes det effektive tiltak man kan gjøre i byggegrunnen. Jo høyere radon-nivåer, jo større tiltak bør man vurdere, sier Olsen.

nettsidene til Statens strålevern kan man finne råd og hjelp til tiltak. Kanskje bør du ta i bruk en radonbrønn eller et radonsug, men dette er vurderinger som spesialiserte firmaer kan hjelpe deg med.