Lene Vågslid (Ap) under en muntlig spørretime i Stortinget i høst.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Lene Vågslid (Ap) under en muntlig spørretime i Stortinget i høst. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Ap med 17 forslag mot overgrep

Politiet har for få ressurser, helsevesenet har ikke fulgt med i timen og internett har senket terskelen for å begå overgrep, mener Aps Lene Vågslid.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Sammen med partifeller i flere stortingskomiteer fremmer Vågslid tirsdag et representantforslag på 17 punkter som skal motvirke overgrep mot barn.

– Det er nok prat nå. Listhaug sier hun skal ta overgriperne, men foreløpig har hun ikke gjort noe som helst. Det hjelper ikke et eneste barn at voksne snakker. Det må handles, sier Vågslid, som leder justiskomiteen på Stortinget.

180 prosents økning

Ap-representanten trekker fram fem konkrete utfordringer som hun mener må løses. Den første er knyttet til ressurssituasjonen i politiet.

– Det har vært en eksplosjon i antall saker, samtidig som politidistriktene har fått mindre økonomisk handlingsrom, sier hun.

Vågslid viser til at antall saker som gjelder seksuell handling, omgang og krenkende atferd med barn mellom 14 og 16 år har økt med 182 prosent siden 2013.

– I tillegg gjør internett at overgrepsmateriale kan spres i et enormt omfang. Politiet trenger et digitalt løft for å møte det nye kriminalitetsbildet, sier hun.

Kompetanseløft i helsevesenet og egne overgrepsmottak for barn er andre mangler som bekymrer Ap. Partiet mener dessuten at det jobbes for dårlig med forebygging samt at regelverket i seg selv kan være til hinder for samarbeid mellom ulike instanser.

– Skoler, barnehager, barnevern, helsevesen og politi må jobbe bedre sammen. Regelverket er for ulikt i de ulike sektorene og forståelsen av lover og forskrifter tolkes ulikt forskjellige steder.

17 forslag

Flere av Ap-forslagene ble fremmet og nedstemt i forrige periode. Nå gjør partiet et nytt forsøk på å sikre dem flertall.

– Overskriften er at vi ønsker å avsløre flere overgripere og styrke ofrenes rettssikkerhet. Regjeringen må sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i politidistriktene og ved barnehusene til å møte den enorme veksten i antall saker, sier Vågslid.

Ap mener også at regjeringen snarest må etablere overgrepsmottak for barn i hele landet.

– Barn som trenger medisinske undersøkelser skal få det. Det er det ikke kapasitet til i dag, og det er et svik mot disse sårbare barna sier hun.

Å tydeliggjøre og oppdatere regelverket rundt taushetsplikt, informasjonsplikt og opplysningsplikt er andre elementer i Ap-pakken. Der inngår også forslag om å etablere behandlingstilbud til overgripere under 18 år samt øke bevisstheten og kunnskapen om overgrep.

– Arbeidet arbeidet med grensesetting må gjennomsyre det helhetlige arbeidet i barnehager og i skolen. De som jobber med barn må settes i stand til å oppdage mer og hjelpe bedre, samtidig som barna selv får lære mer om grensesetting, sier Vågslid.

(©NTB)