LEILIGHET: Kristin Askerud bor i dag i en leilighet i Sandefjord.
LEILIGHET: Kristin Askerud bor i dag i en leilighet i Sandefjord. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

vant i tingretten, tapte i lagmannsretten:

Kristin (43) fant sønnen død i sykehussenga: – Dommen slo pusten ut av meg

Kristin Askeruds sønn Sindre døde etter en grov sykehussvikt. – Jeg er ekstremt sliten etter seks års kamp mot staten, sier hun.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I april 2012 blir 15 år gamle Sindre innlagt på sykehuset i Vestfold.

Sindre har Downs syndrom og har vært syk lenge, og han får påvist et mellomgulvsbrokk. Sammen med moren blir han sendt med ambulanse til Ullevål sykehus i Oslo.

Moren blir forsikret om at Sindre får den beste mulige behandling, men hun mener sønnen, som ikke selv har språk og kan snakke, har store smerter.

Til slutt sovner Sindre, og Kristin legger seg i en seng like ved siden av.

Morgenen etter våkner hun av at telefonen ringer. Da hun ser bort på Sindre ser hun at han er livløs.

Død

I 50 minutter forsøker legene å gjenopplive sønnen, men de lykkes ikke. En time sener blir Sindre erklært død.

Moren sitter utenfor rommet og ser på de stadige gjenopplivningsforsøkene. Etter at han er død får hun sitte hos ham fram til resten av familien kommer dit.

Kort tid etter dødsfallet flyttet de to andre barna hennes til faren – hun slet med å ta vare på dem, og angsten og de psykiske plagene tok overhånd.

– Jeg gikk fra å være en velfungerende trebarnsmor som tok vare på sønnen min som var helt pleietrengende, til ikke å få til noe som helst. Livet mitt er helt forskjellig nå,de ter to helt forskjellige ting, sier hun.

Rettssak

I januar besøkte TV 2 Kristin i leiligheten hennes hjemme i Sandefjord.

SINDRE: Sindre og moren hadde et svært tett forhold. Foto: Privat
SINDRE: Sindre og moren hadde et svært tett forhold. Foto: Privat

Huset hun og familien hadde bodd i tidligere måtte hun selge, hun greide ikke være der med alle minnene.

Både Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og Helsetilsynet har slått fast at Sindre ikke fikk korrekt helsehjelp på Ullevål, og at sviktende behandling førte til dødsfallet.

Senere tok Kristin kontakt med en advokat, som mente at hun kunne være en kandidat til det som hetter tredjepersons erstatning.

Etter pasientskadeloven § 2 første ledd bokstav a går det fram at pasienter eller andre som har lidt tap på grunn av pasientskade har krav på erstatning når skaden skyldes svikt ved ytelse av helsehjelp.

Både NPE og Pasientskadenemnda avviste søknaden, Pasientskadenemnda med dissens, der mindretallet mente hun burde få erstatning.

Vant i tingretten

Kristin gikk videre med saken, og saksøkte staten. I tingretten vant hun fram, og Oslo tingrett slo fast at hun hadde krav på erstatning for de psykiske skadene hun var påført etter sønnens dramatiske dødsfall.

Staten anket dommen, og saken gikk i lagmannsretten i januar.

Denne uken kom lagamannsrettens dom – og de frifinner staten. Altså tapte Kristin.

– Jeg føler meg bare tom, er ekstremt sliten etter seks års kamp mot staten. Dommen slo pusten ut av meg. Om du leser dommen fra tingretten og den fra lagmannsretten ser det ut som to forskjellige saker, sier hun.

I dommen understrekes det at Kristin helt klart har opplevd sønnens dødsfall som dramatisk, og at hendelsen er ekstraordinær.

Likevel understrekes det at dette ikke er nok til å bli tilkjent erstatning.

«I dette tilfellet kan den hendelsen som anføres som årsak til Askeruds psykiske plager, ikke anses som så ekstraordinær at den utløser erstatningsplikt også overfor henne. Det er alltid tragisk å miste et barn, og sorgen vil uansett være stor,» står det i dommen.

– Urettferdig

Det understrekes også i dommen at det er vanskelig å slå fast at det er selve svikten i behandlingen av sønnen som har ført til de psykiske skadene hun sliter med i dag. Det står også skrevet at det at foreldre er med på gjenopplivingsforsøk på sine barn er vanlig på norske sykehus.

Kristin sier hun oppfatter dommen som urettferdig, og at de nå vurderer en anke.

Kristins advokat, Renate Lia, er svært skuffet over utfallet i lagmannsretten.

– Vi er ikke enig i at denne saken kan sammenlignes med de mange dødsfall som skjer å sykehus og at det eneste ekstraordinære i saken er at dødsfallet skjer på bakgrunn av en pasientskade. Det er litt tidlig å konkludere på om vi skal anke saken. Vi vurderer dette nå, sier Lia til TV 2.

Pasientskadenemnda har ikke ønsket å uttale seg om enkeltsaker, men sier at de anker de sakene fra tingretten som de mener de er prinsipielt uenige i.

– Vi skal ikke vinne saker for enhver pris, vi er ikke opptatt av å vinne saker. Men om vi ikke er enige i jussen må vi prøve saken på nytt, da dommene vil få innvirkning også på senere saker, har leder for rettssaksavdelingen i pasientskadenemnda, Anita Begh Ankarstrand, sagt til TV 2 ved en tidligere anledning.

Pasientskadenemnda blir fullstendig frikjent i dommen, som er enstemmig.