GIR SEG IKKE: Tom Tvedt og idrettsstyret er innstilte på å fortsette frem til 2019.
GIR SEG IKKE: Tom Tvedt og idrettsstyret er innstilte på å fortsette frem til 2019. Foto: Meek, Tore

– Håper idrettsstyret har vett og forstand til å gå av

Troms Idrettskrets krever et ekstraordinært ting for å bytte ut idrettsstyret, men idrettspresident Tom Tvedt mener ikke flertallet ønsker dette.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Styret i Norges Idrettsforbund møtte særforbund og idrettskretser på Gardermoen onsdag kveld. Troms Idrettskrets har fremmet mistillit til idrettsstyret og krever at det byttes ut.

– Hele styret bør gå. De bør gå av som kollegium, så får de ta vareopptelling og se om noen kan fortsette ut fra holdning og verdier, sier Knut Bjørklund, leder i Troms Idrettskrets, til TV 2 etter møtet.

– Jeg håper de har vett og forstand til å gå av. Møtet var ikke for å berge idrettsstyret, men for å berge norsk idrett, fortsetter Bjørklund.

Kretslederen hevder at om lag tjue personer fra kretser og særforbund tok til ordet i salen, «uten at det ble debatt», men at «flertallet uttrykte mistillit». Bjørklund og flere andre ledere krever et ekstraordinært ting.

– Det er sju kretser og forbund som støtter dem, men de må ta innover seg at flertallet uttrykker stor skepsis. Alle som hadde ordet ga strykkarakter når det gjaldt idrettspresidentens kommunikasjonsform, sier Bjørklund.

Golfpresident Marit Wiig tok ordet på møtet og ga sitt forbunds klare standpunkt:

– Flere av sakene som har kommet opp rundt NIFs økonomiske disposisjoner, og hvordan saker er håndtert, bekymrer NGFs styre. Dette skader idrettens omdømme og tar fokus og kapasitet vekk fra viktige utfordringer som burde hatt NIFs og Idrettsstyrets fulle oppmerksomhet. Summen av dette gjør at NGFs styre ikke lenger har tillit til Idrettsstyret, sa Wiig ifølge Norskgolf.no.

Tvedt vil fortsette

Idrettsstyret ble sittende igjen for å diskutere det som hadde kommet frem. Idrettspresident Tom Tvedt er av en annen oppfatning enn Bjørklund.

– I vår organisasjon er det regler for hvordan vi kan innkalle til ekstraordinært ting. Under møtet fikk man mene det man måtte ønske, men jeg registrerte at flertallet ikke ønsket er ekstraordinært ting. Det har vært viktig for styret å ta signalene og fordøye dem, sier han.

I stedet er Tom Tvedt innstilt på å fortsette frem til 2019.

– Jeg har ofte bare svart ja på at jeg vil fortsette, men nå kan jeg si at jeg har veldig lyst til å bruke tiden frem til 2019 på å få endringene gjort, sier han.

Kretsleder Knut Bjørklund mener Tvedt og idrettsstyret ikke ser alvoret.

– Det jeg har reagert mest på er mangelen på ydmykhet. Da jeg hadde ordet, sa jeg at idrettskretsen hadde advart mot pengebruk i Sotsji og bruk av First House. Heller ikke dag var Tom Tvedt liten og ydmyk nok til at si at de burde hørt på oss. Ikke en eneste gang har de sagt det, og det viser for meg et påtvunget åpenhetsvedtak i ledermøtet i Bodø, sier Bjørklund til TV 2.

– Å forvalte og praktisere åpenhet krever mer enn idrettsstyret er i stand til, og det så vi i dagens møte, der de ville bagatellisere og latterliggjøre innsynsrundene, fortsetter han.