elevundersøkelsen:

Flere elever blir mobbet i norsk skole nå enn før

I tre av fire tilfeller konkluderer fylkesmannen med at det ikke er gjort nok for å oppfylle aktivitetsplikten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Elevundersøkelsen 2017 viser at 29.000 elever fra 5. trinn og ut videregående skole har blitt mobbet flere ganger i måneden.

Det utgjør 6,6 prosent av elevene.

Hvis man overfører funnene fra undersøkelsen til alle elever i grunnskolen, betyr det at over 50.000 barn og unge er utsatt for mobbing, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Tallene viser en svak økning sammenlignet med resultatene fra 2016.

3 av 4 har ikke gjort nok

Samtidig rapporterer fylkesmennene om flere henvendelser fra barn, foreldre og skoler om hjelp til å løse mobbesaker. I fjor mottok de 563 meldinger. Totalt var 355 mobbesaker ferdigbehandlet ved utgangen av året.

I de 124 sakene som dreide seg om skolene hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, fant fylkesmannen at de i tre av fire tilfeller ikke hadde gjort nok.

Aktivitetsplikten innebærer at de ansatte på skolene har plikt til å følge med, gripe inn i akutte situasjoner, til å varsle og undersøke, samt sette inn tiltak.

– Det viser at det nytter å si ifra, og at fylkesmannen bruker sin rolle og sitt ansvar for å sikre at skoler og kommuner håndterer mobbingen seriøst og raskt. Det betyr at de som inntil nå ikke har gjort jobben godt nok, lærer hvordan de skal håndtere mobbesaker neste gang, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Agder: 37
Buskerud: 11
Finnmark: 30
Hedmark: 16
Hordaland: 53
Møre og Romsdal: 19
Nordland: 45
Nord-Trøndelag: 21
Oppland: 33
Oslo og Akershus: 95
Rogaland: 41
Sogn og Fjordane: 12
Sør-Trøndelag: 32
Telemark: 17
Troms: 30
Vestfold: 37
Østfold: 34
Totalt: 563

Digital mobbing

Guttene utsettes mest for å bli slått, dyttet eller holdt fast. Mens jentene er mer utsatt for å bli kalt stygge ting eller bli holdt utenfor.

Digital mobbing forekommer også, men skiller seg ut ved at tallene er langt lavere på barneskolen og høyest på ungdomstrinnet.

I tillegg er det mange elever som oppgir at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen. Undersøkelsen viser at mobbetallene er høyest på barnetrinnet.

– Det viser at det er viktig å bygge opp kompetansen for å forebygge, oppdage og håndtere mobbing i skole og barnehage. Å styrke kompetansen er derfor et av hovedtiltakene i regjeringens mobbepolitikk, sier Sanner.

– Skal gi resultater

Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft samme høst som Elevundersøkelsen ble gjennomført.

I tillegg vil de nye fylkesvise mobbeombudene være på plass fra skolestart i 2018.

– Jeg forventer at den nye aktivitetsplikten, tilbudet om kompetanseheving og fylkesmennenes nye rolle skal gi resultater. Målet vårt ligger fast: barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før, sier Sanner.