SPERRET AV: Politiet mener Janne Jemtland ble drept hjemme der hun og hennes drapssiktede ektemann bodde i Brumunddal.
SPERRET AV: Politiet mener Janne Jemtland ble drept hjemme der hun og hennes drapssiktede ektemann bodde i Brumunddal. Foto: Olav T. Hustad Wold / Privat

Drapssiktet ektemann ble dømt for grov vold – ingen ble varslet da han begynte på barnevernstudiet

BRUMUNDDAL (TV 2): Den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland kunne både studere og jobbe med barnevern til tross for en fengselsdom for grov vold i 1991.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nå drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland fikk studieplass ved barnevernstudiet ved Universitetet i Tromsøs avdeling i Harstad, til tross for at han tidligere er dømt for grov vold.

– Det er fordi voldssaker som er eldre enn ti år ikke tas med i den obligatoriske barneomsorgsattesten fra politiet, sier assisterende instituttleder for barnevern og sosialt arbeid, Rikke Rindahl til TV 2.

Fulgte regelverket

Denne uken meldte Oppland Arbeiderblad at ektemannen hadde praksis som student ved barneverntjenesten i Vestre Toten fra august til desember i fjor - til tross for at han var dømt for grov vold i 1991.

Nå har barnevernleder Dag Østby i Vestre Toten gått gjennom rutinene og konkludert med at de har fulgt regelverket som gjelder når studenter skal ha praksis.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, (Bufdir) bekrefter overfor TV 2 at det er utdanningsinstitusjonene som har ansvaret for å sikre at praksisstudentene har en godkjent politiattest.

Den drapssiktede ektemannen er tidligere dømt for vold og ordensforstyrrelse tidlig på 90-tallet. I en dom fra 1991 som TV 2 har fått innsyn i, kommer det frem at ektemannen er dømt for grov vold mot en mannlig flyktning fra Vietnam. Ifølge dommen slo og sparket han offeret, slik at offeret ble sykmeldt i over to uker.

Ren barneomsorgsattest

Da Janne Jemtlands ektemann begynte på barnevernsstudiet sto det ingen ting i politiattesten hans som tilsa at han ikke kunne begynne på studiet.

– Attesten han har levert hos oss er en barneomsorgsattest og da er det slik at voldsparagrafene som er overtrådt på et visst stadie, vil foreldes, sier Rindahl.

Sedelighetsforbrytelser vil aldri foreldes i forhold til en barneomsorgsattest, men ved vold gir lovverket rom for at personer kan endre seg.

Det er sånn med barneomsorgsattesten at den har fokus på en del straffebud, og da er det mest sedelighet de fleste paragrafene går på. Men det går også på vold og narkotika. Det er en lang oppramsing i lovverket med straffebud som dekkes, sier Rindahl.

– Så er det slik at sedelighetsforbrytelsene er de vi er klar på at ikke kan bli borte, så de vil altså følge hele veien på en slik barneomsorgsattest. Mens ved vold- og narkotikaforbrytelsene, der er det forskjellige foreldelser, alt etter alvorlighetsgraden for det som er overtrådt.

Vet ikke om barn ble utsatt for fare

Rindahl vil ikke mene noe om hvorvidt barna Janne Jemtlands ektemann har vært i kontakt med har vært i noen fare.

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Han har en politiattest som ikke har merknad, det er intet å bemerke. Og det er alt jeg vet om den saken, sier hun.

Men generelt sier hun studenter som er ute i praksis har både praksisveiledere på praksisplassen og en kontaktlærer ved studiet.

– Så det er en god oppfølging og det skal være god ivaretakelse av en hver student på det studiet her.