Har fått inn syv varsler:

Unge Høyre-leder var «ikke åpen og ærlig»

Høyre og Unge Høyre erkjenner grov svikt i varslersaker.

Kommunikasjonssjef Peder Engseth i Høyre bekreftet fredag til TV 2 at det har kommet «en rekke» nye varsler om Kristian Tonning Riise i Unge Høyre.

I en pressemelding skriver Unge Høyre og Høyre at Tonning Riise ikke har vært «åpen og ærlig overfor oss fra starten.»

– Per nå har det kommet inn syv varslingssaker etter at Riise varslet sin avgang, heter det i en felles pressemelding som ble sendt ut fredag ettermiddag.

Det var Aftenposten som først omtalte de nye varslene som har kommet inn.

Onsdag kveld ble det klart at Kristian Tonning Riise trekker seg som leder for Unge Høyre. Han skrev da en melding på Facebook der han fortalte at han trekker seg etter ting han har gjort som han ikke er stolt av.

tidlig som i 2012 kom det inn bekymringsmeldinger rundt atferden til Tonning Riise til Unge Høyre. Av ukjente grunner ble ikke sakene tatt videre.

– Basert på det vi vet så langt, har man sviktet, ikke bare i å følge opp varsler, men også i å ta grundig nok tak i Tonning Riises oppførsel basert på bekymringsmeldinger. Det er også en erkjennelse at flere, inkludert politisk ledelse og de generalsekretærer i Unge Høyre under den tiden Tonning Riise har hatt sentrale verv i UHL, har konfrontert ham med oppførselen hans, men at det ikke har ført til en nødvendig varig endring i atferden hans.

– Sviktet grovt

– Det vitner om behov både for enda klarere retningslinjer, men ikke minst behov for en mye sterkere kultur for at personer som utviser en uønsket oppførsel blir satt skikkelig på plass og at det får konsekvenser for dem. Både nåværende og tidligere ledelse i Unge Høyre erkjenner og beklager dette, erkjenner Høyre og Unge Høyre i pressemeldingen.

Tonning Riise er folkevalgt på Stortinget. Statsminister Erna Solberg sier det er for tidlig å si noe om hvorvidt bekymringsmeldingene vil få følger for Tonning Riises andre verv. Nå beklager både Høyre og Unge Høyre på det sterkeste overfor varslerne:

– Etter at Tonning Riise annonserte sin avgang, kom det raskt frem opplysninger som gjorde det klart at det var feil at det ikke var kommet varsler tidligere. Organisasjonen har sviktet grovt i behandlingen og oppfølgingen av tidligere innkomne varsler. Dette beklager vi på det sterkeste overfor varslerne. Det er også tydelig at Tonning Riise ikke har vært ærlig nok om sin egen atferd. Det gjøres nå en fullstendig gjennomgang av hva som har sviktet i samråd med tidligere generalsekretærer i Unge Høyre. Vi vil snu hver stein og iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

– Uholdbart at han fortsatte

Unge Høyres generalsekretær tok senhøsten 2017 kontakt med Høyres generalsekretær med bekymringer om Tonning Riises oppførsel, heter det i pressemeldingen.

– Dette resulterte i flere samtaler over tid med Tonning Riise. Dessverre var han ikke åpen og ærlig overfor oss fra starten. Gjennom samtalene ble det etter hvert klart at det var uholdbart at han fortsatte som leder, og Tonning Riise tok konsekvensene av det.

Skillet som innledningsvis ble gjort mellom bekymringsmeldinger og varsler, skyldtes at partiet hadde fått informasjon om Tonning Riises upassende oppførsel som var av generell karakter:

– Dette handlet om alkohol, pågående sjekking og relasjoner til jenter der det var vesentlig ubalanse i alder og posisjon, skriver Unge Høyre og Høyre.

Unge Høyre har nå konkludert med å sette i verk en rekke nye tiltak. Det utarbeides en dreiebok for håndtering av varsler, som skal være tilgjengelig på nettsidene, og det innføres totalforbud mot alkohol på Unge Høyres arrangementer på ubestemt tid.

Det etableres to varslingskontakter utenfor Unge Høyres Landsforbund, slik at varslere kan ta kontakt med andre enn tillitsvalgte og generalsekretæren i Unge Høyre dersom de ikke er komfortable med det.

Lik TV 2 Nyhetene på Facebook