Torsdag gjennomførte politi og sivilforsvar nye søk etter Janne Jemtland, som forsvant i Brumunddal 29. desember.

Mye av arbeidet ble konsentrert i området rundt Jemtlands bolig og var basert på observasjoner politihelikopteret gjorde onsdag.

Under en pressebriefing torsdag ettermiddag svarte politiadvokat André Lillehovde van der Eynden unnvikende på en rekke av TV 2s spørsmål.

Kjøretøy:

– Er det biler som er undersøkt?

– Jeg vil ikke gå i detalj nærmere på hva vi har undersøkt. Det jeg kan si, er de undersøkelser vi gjør ute og de baserer seg på bruk av politihelikopteret i går.

Skjult etterforskning:

– Bruker dere skjulte etterforskningsskritt?

– Jeg kommer ikke til å kommentere hvilke politimetoder som brukes, men jeg vil si at det er ingen mistenkt eller siktet i saken.

Spor i saken:

– Har dere gjort noen andre funn enn blod?

– Vi har gjort funn av blod, blodspor 1 og 2, og så har vi gjort denne registreringen av mobilen i Brumunddal sentrum. Det er de opplysningene vi går ut med.

– Men har dere gjort andre funn, klær eller andre ting?

– Det ligger i det jeg sier at vi ikke kommer til å gå i detalj om hvilke andre funn vi har gjort, men vi har gått ut med en bekledning av Janne og den er fortsatt gjeldende.

Likhund:

– Har dere brukt likhund i søket?

– Jeg vil ikke kommentere hva slags hundetjeneste som er brukt.

Det er kommet inn over 200 tips i saken, og politiet jobber iherdig med omfattende kartleggingsarbeid og analyse av tips og data.

Jemtlands bolig:

Politiet ønsker ikke svare på om de har undersøkt Jemtlands bopel for spor, og de ønsker heller ikke å gå i detalj rundt hvilke undersøkelser som er gjort.

– Jeg vil ikke gå inn på akkurat hvilke undersøkelser vi har gjort, men undersøkelser ute i terrenget er gjort i dag ved bruk av Sivilforsvaret. I dag har vi hatt støtte av 27 mann som har vært ute i terrenget og lett.

Setter inn store ressurser

Kripos har for øyeblikket fem taktiske etterforskere i Brumunddal, opplyser Kripos til TV 2. To av disse er etterforskningsledere.

I tillegg jobber fire tekniske etterforskere med saken. To av disse er hundeførere med hver sin kriminalsøkshund. To analytikere driver operativ krimanalyse.

Åtte Kripos-medarbeidere arbeider med saken fra Kripos-hovedkvarteret i Oslo.

Totalt jobber 19 Kripos-medarbeidere med saken.

Har ikke lukket noen dører

André Lillehovde van der Eynden svarer at «politiet holde alle muligheter åpne» på spørsmål om Jemtland har vært fysisk til stede på stedene der blodet hennes er funnet.

– Hva er teoriene dere jobber ut fra?

– Jeg ønsker ikke gå inn på de nærmere teoriene, men det jeg kan si er at det er flere ulike teorier som fortsatt er sentrale. Vi har ikke klart å lukke noen dører.