YRKESVALG: Det er mye forskjellig å velge mellom, så det kan være vanskelig å vite hvilket yrke man ønsker seg.
YRKESVALG: Det er mye forskjellig å velge mellom, så det kan være vanskelig å vite hvilket yrke man ønsker seg. Foto: Pexels

Disse tre utdanningene garanterer deg jobb

Det er ikke så lett å vite hva du skal bli. TV 2 har snakket med åtte eksperter om hvilke utdanninger det lønner seg å velge.

Det begynner å nærme seg tiden da mange må bestemme seg for hvilken utdanning de skal søke på.

Noe av det viktigste å tenke på når du skal velge utdanning, er selvfølgelig hva du selv har lyst til å gjøre. Likevel er det lurt å være klar over at noen yrkesretninger har få ledige stillinger, som kan gjøre det vanskelig å finne jobb.

For å hjelpe de usikre med å bestemme seg, har TV 2 snakket med åtte eksperter som vet hva det er behov for i det norske arbeidsmarkedet.

Flere eldre skaper behov

Det er særlig tre utdanningsretninger som peker seg ut når ekspertene svarer på hva de mener vil være trygge valg hvis man ønsker seg jobbsikkerhet. Det første er å utdanne seg innen helse.

– Hvis det eneste som teller er jobbsikkerhet, og ingenting annet teller, vet vi at det er flere yrker innenfor helse hvor vi vil trenge mye mennesker, sier leder av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten.

Flere av de andre ekspertene nevner også helsesektoren som et trygt valg. NAVs seniorrådgiver og ekspert på arbeidsmarkedet, Johannes Sørbø, sier det er vanskelig å spå arbeidsmarkedet, men at det likevel er noen ting man kan være temmelig sikker på.

– Vi vet at vi blir mange flere eldre i årene som kommer, og at behovet innen helsesektoren blir stort. Dermed vil det være stor etterspørsel etter blant annet sykepleiere og helsefagarbeidere. Dette er yrker hvor det allerede nå er lav ledighet og mangel på arbeidskraft, så dette vil jeg si er svært trygge utdanninger, sier Sørbø.

Direktør for Badenoch & Clark i Norge i Adeccokonsernet, Leif Feiring. Foto: Adecco
Direktør for Badenoch & Clark i Norge i Adeccokonsernet, Leif Feiring. Foto: Adecco

Også i Statistisk Sentralbyrås (SSB) analyser av norsk økonomi og arbeidsmarked dukker helse- og omsorgsrelaterte yrker opp som et godt alternativ.

– Det blir flere eldre i befolkningen. Behovet for personer med helse- og omsorgsbakgrunn vil bli større ifølge framskrivningen, sier SSB-forsker Victoria Sparrman.

– Profesjonsutdanninger innen medisin er veldig trygge valg. Norge «skriker» etter sykepleiere, så helse og omsorg er «safe bet», sier direktør for Badenoch & Clark i Norge i Adeccokonsernet, Leif Feiring.

– Ta fagbrev

Om du ikke har lyst til å bli sykepleier, finnes det andre alternativer som gir gode sjanser for jobbsikkerhet. Flere av ekspertene TV 2 snakker med, nevner at det kan være en god idé å velge yrkesfag.

Ekspertene:

- Victoria Sparrman, forsker i Statistisk Sentralbyrå
- Gisle Hellsten, leder av Karrieresenteret ved Universitet i Oslo
- Are Turmo, kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon
- Mette Manus, karriereveileder og daglig leder i Manus Motivasjon
- Leif Feiring, direktør Badenoch & Clark i Norge, som er en del av Adeccokonsernet
- Trude Ekker, karriereveileder ved Smart Studie & Karrierevalg
- Johannes Sørbø, Kunnskapsavdelingen, NAV
- Sven Fossum, kommunikasjonsdirektør i Manpower

– Det er en enorm etterspørsel etter faglært arbeidskraft i Norge, og det er lite som tyder på at behovet vil bli mindre i tiden fremover, sier kommunikasjonsdirektør i bemanningsbyrået Manpower, Sven Fossum.

Kompetansedirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Are Turmo, sier NHO hvert år spør medlemsbedriftene om hvilke kompetanser de har behov for de neste fem årene. I NHOs kompetansebarometer for 2017 er det håndverksfag som er mest etterspurt.

SSBs analyser viser også at det å ta fagbrev er et lurt valg for fremtiden.

– Sysselsettingen i privat tjenesteproduksjon vil øke som andel av samlet sysselsetting, som også er i tråd med vår siste kortsiktige analyse av norsk økonomi. Det vil dermed være behov for personer med håndverksfag, som elektronikk, mekaniske fag og maskinfag. I framtiden vil også etterspørselen etter personer med bygg- og anleggsfag øke, sier forsker Victoria Sparrman.

Mette Manus, som er karriereveileder og daglig leder i Manus Motivasjon, mener et fagbrev er nyttig å ha og vil bli etterspurt spesielt innen industri, bygg- og anlegg og helse. Også karriereveileder ved Smart Studie & Karrierevalg Trude Ekker slår et slag for det å ta fagbrev.

Karriereveileder ved Smart Studie & Karrierevalg, Trude Ekker. Foto: Smart Studie & Karriere
Karriereveileder ved Smart Studie & Karrierevalg, Trude Ekker. Foto: Smart Studie & Karriere

– Mange vet ikke at det er et stort behov for faglærte i mange yrker fremover, yrker som kan gi god lønn og mange muligheter, sier Ekker.

Digitalisering gir mange muligheter

Om verken helse og omsorg eller å ta fagbrev er din kopp med te, foreslår flere av ekspertene en tredje alternativ studieretning som er i rask utvikling.

Karriereveileder Ekker sier noe av det viktigste de formidler til unge i dag er at de må regne med å stadig videreutdanne seg, skifte retning, og være åpne for endringer. Hun er en av ekspertene som trekker frem en utdanning innen informasjonsteknologi (IT) og digitalisering som et godt valg.

– Det skjer veldig mye fremover innenfor disse områdene, også inn mot IT-sikkerhet. Det kan være smart å kombinere et fagfelt med mer teknologi. Slike kombinasjonsutdanninger vil vi se mer og mer av fremover, som for eksempel økonomi og matematikk, eller helse og IT, sier Ekker.

I NAVs bedriftsundersøkelse fra 2017 oppga bedriftene stor mangel på IT-yrker. NAVs Johannes Sørbø ser også en økning i antallet utlyste stillinger innen denne typen yrker.

Leif Feiring i Adeccokonsernet er også en av dem som ser på IT som mer og mer viktig.

– Bioteknologi er på full fart fremover, særlig i kombinasjon med IT. De fleste utdanninger innen IT vil være trygge valg, sier Feiring.

Ekspertene enige: – Ta utdanning!

Mette Manus i Manus Motivasjon nevner også IT-fagene som utdanninger man bør satse på, og trekker blant annet frem robotteknikk. Dersom man er veldig usikker på hva man skal velge, har Manus et råd.

Kommunikasjonsdirektør i Manpower Group, Sven Fossum. Foto: Manpower
Kommunikasjonsdirektør i Manpower Group, Sven Fossum. Foto: Manpower

– En utdanning er en døråpner til nye utdanninger og jobber, så det er lurt å velge en utdanning du er motivert for og egner seg til. Er du veldig usikker og har spredte interesser, kan det være lurt å velge en bred grunnutdanning, og heller spesialisere deg senere, sier Manus.

Uavhengig av hvilken utdanning du ender opp med, er flertallet av ekspertene hvert fall enige om én ting; nemlig at man bør velge å utdanne seg.

– Om det er yrkesfag eller høy utdanning, all statistikk tyder på at vi trenger kompetente mennesker. Man skal velge både med hodet og hjertet, sier UiOs Gisle Hellsten.

– Jeg tror det viktigste rådet vi kan gi er at det er viktig med en utdannelse, uansett hvilken retning man velger. Når man tar en utdannelse lærer man å lære, og man skaffer seg et fundament å knytte fremtidig kunnskap opp mot, sier Sven Fossum i Manpower Group.