Samfunnstopp fra Nord-Norge varetektsfengslet

En profilert samfunnstopp fra Troms er siktet for sedelighetslovbrudd.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En mann fra Troms ble torsdag fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett.

Politistasjonssjef ved Tromsø politistasjon, Anita Hermandsen, bekrefter overfor TV 2 at de etterforsker en mann for sedelighetslovbrudd. Hermandsen er ellers svært tilbakeholden med informasjon.

– Vi ønsker å si minst mulig om saken på nåværende tidspunkt, sier Hermandsen.

Fengslingskjennelsen er unntatt offentlighet, og det er derfor ikke anledning til å referere detaljer om saken.

Siktet for sedelighetsparagrafer

Mannens forsvarer, Ulf Hansen, opplyser at den siktede ble pågrepet onsdag morgen. Advokaten vil ikke kommentere omstendigheten rundt pågripelsen noe nærmere.

Samfunnstoppen ble avhørt onsdag, uten Hansen tilstede. Forsvareren vil ikke si noe om hva hans klient forklarte.

Hansen opplyser at den siktede Troms-mannen stiller seg helt overraskende og avvisende til anmeldelse og siktelsen, og at han ikke erkjenner straffskyld.

– Det er klart det er et enormt slag og sjokk for han. Det kom jo som lyn fra klar himmel så det er klart at det påvirker han. Men han prøver å ta det med fatning, sier Hansen til TV 2.

Siktelsen går på to paragrafer:

  • Paragraf 224 i gammel straffelov, første ledd, bokstav A.
    Her lyder lovteksten slik: «Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd utnytter en person til prostitusjon eller andre seksuelle formål, eller som forleder en person til å la seg bruke til slike formål, straffes for menneskehandel med fengsel inntil 5 år».

  • Paragraf 295 i ny straffelov som trådte i kraft 1. oktober 2015, bokstav A.
    Her lyder lovteksten slik: «Med fengsel inntil 6 år straffes den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang, eller får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold».

– Bestyrtet, men fattet

Hansen vil på vegne av siktede ikke spekulere i årsaken til anmeldelsen og siktelsen. Siktelsen gjelder altså forhold på begge sider av 1. oktober 2015, som er skjæringspunktet for ny straffelov, men Hansen vil ikke si om forholdet er av eldre karakter.

Torsdagens fengslingskjennelse ble ikke anket av Hansen og hans klient.

– Vi er uenige med fengsling, ettersom vi mener at anmeldelsen ikke er riktig. Men siktede ønsker at politiet skal få arbeidsro for å sikre bevis, sier Hansen.

– Hvordan tar han det rent personlig?

– Han er bestyrtet over anmeldelsen, men han tar det med fatning.