Far dømt til 16 års fengsel for babydrap

En mann (31) er i Borgarting lagmannsrett dømt til 16 års fengsel for forsettlig drap på sin 10 uker gamle sønn. Dommen fra tingretten var på 17 års fengsel.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er minst to voldshendelser som påførte gutten skader, den siste bare få timer før han ble brakt til Akershus universitetssykehus 17. desember 2014.

Ifølge dommen ristet og/eller dunket 31-åringen spedbarnet flere ganger med en slik kraft at det døde. Barnet hadde flere hjerneblødninger, blødninger langs ryggmarken, kraniebrudd og flere ribbeinsbrudd da det ble innlagt på sykehus, ifølge dommen.

– Etter bevisførselen, og i samsvar med lagrettens kjennelse, legger lagmannsretten til grunn at tiltalte handlet med forsett med hensyn til dødsfølgen ved det siste skadetilfellet, heter det i dommen.

Skjerpende omstendigheter

Retten mener at drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter.

– Ved denne vurderingen har lagmannsretten først og fremst lagt vekt på at barnet var svært lite, kun rundt to måneder gammelt, og totalt prisgitt sine omsorgsgivere, heter det i dommen.

Lagmannsrettens flertall mente at straffen skulle settes til 16 år, mens mindretallet gikk inn for 18 års fengsel.

Erstatning

Moren ble i tingretten frikjent for å ha medvirket til kroppsskade med døden til følge. I tingretten forklarte moren at hun reagerte ved flere anledninger på farens hardhendte behandling av sønnen.

Lagmannsretten opprettholder frifinnelsen av moren, og dømmer samtidig mannen til å betale henne 200.000 kroner i erstatning.

(NTB)