Truls Gulowsen (tv), leder i Greenpeace Norge og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær utenfor Oslo Tinghus i Oslo. Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har saksøkt den norske staten for åpning av oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp i klimasøksmålet. Rettssaken i Oslo tingrett starter 14. november og varer til 22. eller 23. november.
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Truls Gulowsen (tv), leder i Greenpeace Norge og leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær utenfor Oslo Tinghus i Oslo. Greenpeace Norge og Natur og Ungdom har saksøkt den norske staten for åpning av oljeboring i Barentshavet. Besteforeldrenes klimaaksjon er partshjelp i klimasøksmålet. Rettssaken i Oslo tingrett starter 14. november og varer til 22. eller 23. november. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius

Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet

Organisasjonene som har saksøkt staten for grunnlovsbrudd tapte i retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Greenpeace, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon tapte rettssaken mot regjeringen om oljeleting i Barentshavet og må betale statens sakskostnader.Organisasjonene må betale 580.000 kroner til Olje- og energidepartementet, heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag.

Greenpeace og Natur og Ungdom gikk til sak fordi de mener tildelingen av i alt 40 blokker for oljeleting i Barentshavet i 2016, 23. konsesjonsrunde, er i strid med Grunnlovens paragraf 112.

Den såkalte miljøparagrafen fastslår at enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og at ressursene skal forvaltes slik at også de kommende generasjoners rettigheter ivaretas.

Den krever også at staten gjennomfører tiltak i tråd med dette.Oslo tingrett avviser organisasjonenes krav om at vedtaket må kjennes ugyldig og slår også fast at staten har iverksatt tiltak slik loven krever.

I dommen slås det fast at miljøparagrafen ikke omfatter utslipp av CO2 i utlandet fra eksportert olje og gass. Tingretten konkluderer også med at risikoen for miljøskade som følge av oljeletingen, kan karakteriseres som begrenset.

– Nå har vi fått dommen. Staten frifinnes. Vi har hele tiden visst at det var et mulig utfall. Det er et arbeid i oppoverbakke å jobbe mot Norges mektigste næring, sa leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær på en pressekonferanse i etterkant.

Hun påpekte at retten er enig i deres tolkning av paragraf 112. Retten er imidlertid uenig i hvor mye som skal til for å bryte grunnloven, fremholdt Skjoldvær.

– Dommen mener at det kun er utslipp som skjer i Norge som burde telles med, ikke de millionene med CO2 som Norge eksporterer gjennom oljeeksporten. Vi mener at klimaproblemene ikke kjenner grenser og at klimaet ikke tåler olje, uansett hvor forurensingen oppstår. Det er klart for oss at dette er et brudd på grunnloven og vår rett til et sunt miljø.

(NTB)