De to tvillingjentene har ikke fått navn ennå, men den ene av dem var den siste baby som ble født i 2017, og den andre ble nyttårsbarnet i 2018 ved sykehuset i Illinois, USA.

Ethan og Becky Carson kunne ønske ett barn velkommen 31. desember 2017, og barn nummer to, 1. januar 2018.

Også i California ble et tvillingpar født på hver sin side av året. Joaquin og Aitana de Jesus Ontiveros hadde det travelt med å komme ut.

Fire uker før termin ville de ut, og selv om tvillingene ble født med 20 minutters mellomrom, vil heller ikke de dele fødselsdato, fødselsmåned, eller fødselsår.