Fire private aktører har fått milliarder fra nav:

Ingunn (52) har mastergrad – jobbekspertene ville sende henne på tiltak i strikkebutikk

NAV betaler private selskaper milliarder av kroner for å levere tiltak som skal få arbeidsledige ut i jobb. For Ingunn Raissis (52) ble møtet med Din Utvikling AS en nedtur.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Når man mister jobben, blir man ofte tilbudt et såkalt arbeidsmarkedstiltak fra NAV, for eksempel arbeidstrening i en bedrift eller et CV-kurs hos en karriereveileder.

Tiltaksbruken i Norge har økt mye de siste årene, og siden 2013 har NAV kjøpt arbeidsmarkedstiltak for 19,4 milliarder kroner.

Tradisjonelt har disse tiltakene blitt gjennomført i regi av kommunale og ideelle selskaper som Frelsesarmeen og Blå Kors, men en gjennomgang TV 2 har gjort, viser at private selskaper i stadig større grad leverer tiltak på oppdrag fra NAV.

TV 2 har fått innsyn i alle utbetalingene fra NAV knyttet til arbeidsmarkedstiltak fra 1. januar 2013 til 30. august 2017.

Tallene inkluderer alle former for arbeidsmarkedstiltak, arbeidstrening, lønnstilskudd og i noen tilfeller også finansiering av enkeltplasser i privatskoler.

Her er de fire store

De fire største tilbyderne av tiltak er private aksjeselskap. Siden 2013 har disse fått utbetalt 2,7 milliarder tiltakskroner fra NAV:

  • Jobzone AS, eid av bemanningsbyrågrunderne Øyvind Henriksen og Tom Rune Graarud. Totalt har Jobzone Norge AS, Podium AS og Smart Karriere AS mottatt 518 millioner fra NAV siden 2013.

  • Din Utvikling AS, eid av selskapets fem partnere, har mottatt 548 millioner.
  • Sonans Gruppen AS, eid av et oppkjøpsfond registrert i skatteparadiset Guernsey. Totalt har Sonans Privatgymnas AS, Sonans Karriere AS, Nakk-gruppen AS, Euroskolen/Agil AS, Nordic Academy AS, Frisvold Privatgymnas AS og eCademy AS mottatt 748 millioner kroner siden 2013.
  • Anthon B Nilsen Utdanning AS, eid av brødrene Peder og Nicolai Løvenskiold. Joblearn AS, Treider Fagskoler AS, NKI AS og Bjørknes AS har til sammen mottatt 940 millioner siden 2013.

Selskapene står fritt til å ta utbytte av eventuelle overskudd, men NAV sier på generelt grunnlag at de forventer at selskapene bruker pengene fra NAV-kontraktene på å hjelpe arbeidsledige til å få en jobb.

– Det virket veldig lovende

Men tiltakene fungerte ikke så godt for alle de 167.593 arbeidsledige nordmennene som i fjor avsluttet et tiltak. Av disse var kun 21 prosent tilbake i jobb seks måneder etterpå, ifølge NAVs egne tall.

Les også: Arbeidstrening virker mot sin hensikt for unge arbeidsledige.

En som har prøvd å være på tiltak, men uten å lykkes er 52 år gamle Ingunn Raissis fra Stavanger. Hun mistet jobben som kontorsjef i et bemanningsbyrå da oljekrisen traff Rogaland.

Etter ett år og åtte måneder som arbeidsledig ble hun tilbudt et arbeidsmarkedstiltak via Din Utvikling AS, et av de fire store private selskapene som leverer tiltak på vegne av NAV.

– Avtalen var de skulle finne arbeidsgivere som kunne være interessert i min kompetanse. Det virket veldig lovende, og jeg hadde tro på at dette skulle bli bra, forteller Raissis.

Raissis sier hun var åpen for arbeidstrening i alle bransjer. Hun hadde tidligere tatt vakter i en klesbutikk, og signaliserte at hun gjerne kunne prøve en butikkjobb.

Tilbudt garnbutikk-jobb

Til tross for at 52-åringen har mastergrad og erfaring fra flere bransjer, slet karriereveilederen i Din Utvikling AS med å finne en arbeidspraksisplass til Raissis.

Men så: Etter flere måneder med jevnlige samtaler og veiledning ble Raissis tilbudt arbeidstrening i en garnbutikk.

– Jeg har søkt over 1500 jobber innen ulike felt, men strikking er langt utenfor mitt interesseområde. Jeg har ti tommeltotter og kan ingenting om garn og mønster, forteller Raissis, som valgte å takke nei tilbudet om arbeidstrening.

Ingen jobb i sikte

Etter seks måneder lyktes det til slutt Din Utvikling AS å skaffe 52-åringen en praksisplass på en av Vinmonopolets butikker i Stavanger, men det var et problem: Utsiktene til lønnet arbeid var små.

– Egentlig skal vel arbeidstrening lede til en jobb, men Vinmonopolet var helt klare fra dag én på at jeg godt kunne få arbeidstrening, men at det ikke var noen muligheter for å en jobb. Men jeg sa ja fordi jeg ønsket å komme meg ut og i arbeid og ha noe å gjøre, sier Raissis.

Etter to måneder med arbeidstrening hos Vinmonopolet var Din Utvikling AS ferdige med sitt oppdrag. De fakturerte NAV for 61 konsulenttimer med pris 569 kroner, totalt 34.907 kroner.

Ingunn står fortsatt uten jobb.

– Alle har mastergrad

Din Utvikling AS mener at de har gjort det de kan for å skaffe Ingunn Raissis en vanlig, lønnet jobb.

– Ingunn har høy kompetanse og gode forutsetninger på arbeidsmarkedet, men arbeidsmarkedet i Rogaland har vært veldig tøft. Hun fikk en praksisplass på Vinmonopolet, men det endte beklageligvis uten at hun fikk jobb, sier Hans Sunde, strategisk rådgiver og partner i Din Utvikling AS.

– Hva er logikken i å tilby en person med mastergrad et tiltak i en garnbutikk?

– Nesten alle har en mastergrad, og Rogaland er et sted som har hatt svært mange høykompetente arbeidsledige. På et visst tidspunkt må selv personer med mastergrad akseptere å se på andre muligheter, sier Sunde.

– Lavmarginmarked

De siste årene har en stadig større andel av arbeidsmarkedstiltakene til NAV blitt utført av private selskaper. Kontraktene blir inngått etter offentlige anbud der NAV blant annet stiller krav til pris og måloppnåelse.

TV 2 har vært i kontakt med de fire største selskapene som tilbyr og alle opplyser at kontraktene med NAV har en moderat lønnsomhet.

Konsernsjef i Jobzone, Tom Rune Graarud, skriver følgende i en e-post til TV 2.

«På generelt grunnlag kan jeg si at når det gjelder våre tall og omsetning knyttet til arbeidsmarkedstiltak har vi en gjennomsnittlig resultatgrad på under 5 %. Det er et lavmarginmarked, og tallene for 2017 vil vise en enda lavere margin, cirka 3 prosent».

Hans V. Sunde, strategisk rådgiver og partner i Din Utvikling AS, sier til TV 2 at en viss lønnsomhet er nødvendig for å kunne drive en sunn drift videre

– Et visst overskudd, det må en drive med. Men jeg tror ikke det er karriereveileder du skal bli hvis du ønsker å bli rik, sier Hans V. Sunde.

Opplever «prispress»

Anthon B Nilsen Utdanning AS skriver i en e-post til TV 2 at samtlige tjenester er anskaffet av NAV i form av spesifikt tilpassede rammeavtaler der det er NAV som avgjør hvilket anbud som vinner.

«Selv om prisene varierer basert på tjenestenes kompleksitet, har vi opplevd et merkbart «prispress» de siste årene. Vår gjennomsnittlige lønnsomhet for arbeidsmarkedstiltak i perioden dere etterspør har ligget på litt over 5 %.»

Sonans Gruppen består av morselskapet Sonans Gruppen AS, datterselskapene Sonans Privatgymnas AS, Sonans Privatgymnas Tromsø AS (tidligere Frisvold Privatgymnas AS), Norges Yrkesakademi AS, Sonans Karriere AS (tidligere NAKK Gruppen / Nordic Academy) og Euroskolen / Agil AS.

Konsernsjef Erik Brandt presierer følgernde i en epost til TV 2:

«Sonans Karriere (som tidligere het Nordic Academy frem til 2013, og NAKK Gruppen AS fra 2013-2016) gjennomfører arbeidsmarkedstiltak for NAV og har gjort dette i en årrekke. Dette selskapet ble en del av Sonans konsernet våren 2014. Sonans Privatgymnas tilbyr undervisning for privatister og tilbyr ikke arbeidsmarkedstiltak. Det samme gjelder for Norges Yrkesakademi (tidligere eCademy AS), som tilbyr NOKUT godkjente fagskolestudier. Det er mulig at enkelte elever både på Sonans Privatgymnas og Norges Yrkesakademi får støtte til skolepenger fra NAV, men det er ikke noe vi har oversikt over. Euroskolen ble en del av Sonans Gruppen i 2016. Alle inntektene i dette selskapet stammer også fra rammeavtaler med NAV som er vunnet gjennom offentlige anbudskonkurranser. I de offentlig tilgjengelige regnskapene ligger også driftsresultatene for de ulike årene, som vil si noe om lønnsomheten og utviklingen i denne i denne sektoren.»