Den digitale valutaen Bitcoin har opplevd stor økning de siste månedene. I slutten av november var én bitcoin verdt rundt 90.000 kroner.

Tidligere i desember steg verdien av én bitcoin til rekordhøye 160.000 kroner.

Innfører forbud

De siste dagene har det vært flere svingninger, og det siste døgnet har valutaen opplevd en nedgang i kursen på over 14 prosent.

Det betyr at én bitcoin nå (torsdag 28.12.17) er verdt omtrent 114.000 kroner.

Årsaken til fallet i kursen var en uttalelse fra Sør-Korea, hvor landet annonserte at det ville forby anonym trading av digitale valutaer, skriver AFP.

– Kan ikke overse det lenger

Bakgrunnen for forbudet er først og fremst for å forhindre hvitvasking. Sør-Korea har stått for rundt 20 prosent av verdens bitcoin-transaksjoner, som er ti ganger så mye som landets del i verdensøkonomien ellers.

– Myndighetene deler synet om at digital valuta-trading har økt voldsomt og irrasjonelt, og vi kan ikke lenger overse denne unormalt spekulative situasjonen, sier sør-koreanske myndigheter i uttalelsen.

Forbudet vil tre i kraft innen kort tid, og innen utgangen av januar skal alle anonyme trading-kontoer i Sør-Korea stenges.