RIO DE JANEIRO, BRASIL 20160818.
Sommer-OL i Rio 2016.  Kronprins Haakon hilser på idrettspresident Tom Tvedt og Generalsekretær Inge Andersen under en mottakelse i det Norske Generalkonsulatet i Rio de Janeiro onsdag
Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
RIO DE JANEIRO, BRASIL 20160818. Sommer-OL i Rio 2016. Kronprins Haakon hilser på idrettspresident Tom Tvedt og Generalsekretær Inge Andersen under en mottakelse i det Norske Generalkonsulatet i Rio de Janeiro onsdag Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Foto: Poppe, Cornelius

Hva slags kommunikasjonsråd er det man egentlig har betalt for?

TV 2-ekspert Mads Kaggestad mener idretten har sviktet eget verdigrunnlag.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Norsk idrett representerer følgende verdier: Glede, helse, ærlighet og felleskap. For enhver organisasjon vil verdibasert ledelse virke førende for hvordan organisasjonen drives og fremstår. Om valg ikke samsvarer med det verdisettet organisasjonen representerer er det et brudd på god ledelse som kan skape negative konsekvenser som omdømmetap utad og svekket tillit internt.

Med gravingen i tidligere pengebruk på toppen av norsk idrett blir det stadig mer forståelig hvorfor ledelsen av Norges største frivillige organisasjon har fryktet innsikt i bilag, reiseregninger og pengebruk. Detaljene som har kommet frem har satt sinnene i kok og ført til svært negative vinklinger i media.

– Alkohol og idrett hører ikke sammen

Avsløringene viser i tillegg brudd på idrettens egne verdier. Mye av sinnet, kritikken og overskriftene er usakligheter som mangler nyansering, og man skal passe seg for ikke å tråkke over grensen for mobbing og trakassering. Ikke glem alle ansatte som hver dag gjør sitt beste for idretten. Det generelle - og ikke usaklige - inntrykket er allikevel at pengebruken som er avdekket kolliderer med folks oppfatning av hvordan midlene i norsk idrett skal brukes.

Et par av de mest kritiserte eksemplene handler om kostnader forbundet med alkohol og bruken av kommunikasjonsrådgivning. Når en av norsk idretts verdier er helse er det naturlig at alkohol og idrett ikke hører sammen. Da er det en logisk forventning at idrettstopper går foran som gode eksempler med en skånsom bruk av idrettens midler på alkohol. Dessverre er det avdekket alkoholregninger som bryter med folks forventninger fordi det stammer fra en organisasjon med et tydelig standpunkt mot alkohol.

– Hva slags kommunikasjonsråd er det egentlig man har betalt for?

Et annet brudd på idrettens verdier handler om kommunikasjon. Når ærlighet er en av fire verdier hører det med at enhver kommunikasjonsform må vekke tillit, være åpen og foregå uten skjulte agendaer. Den skjulte bruken av kommunikasjonsselskaper til kronikkskriving, svar på e- poster og lobbyvirksomhet samsvarer dårlig med ærlighet.

Det er også overraskende at norsk idrett ikke har ledere med tillit til at egen stab- og organisasjon håndterer forventet kommunikasjon til omverden. Er verden virkelig blitt så komplisert at det må leies inn eksterne på millionkontrakter for å formidle et ærlig og kjent budskap? Er idrettens egne folk virkelig så inkompetente på dette området at de ikke er til å stole på i prosesser som sikkert er krevende, men som allikevel burde kunne håndteres av en organisasjon med høy tillit, stort nettverk og lange tradisjoner?

En viktig lederevne er å være organisasjonens ansikt utad, stå i stormen og fronte organisasjonen som ledes. Ja, idrettens ledere har til tider stått der og svart. Det er også forståelig at de har vært under massivt press, hatt behov for avlasting og gode råd. Dessverre har kommunikasjonsformen ofte vært preget av innøvde svar og teknikker som tåkelegger, som bevisst sporer av- og som på en unnvikende måte unngår viktige poeng. Med andre ord reinspikka hersketeknikk som skaper mistillit og som er latterliggjort blant publikum. Med summene som er brukt på ekstern medierådgivning fremstår kommunikasjonsformen merkelig. Hva slags kommunikasjonsråd er det man egentlig har betalt for?

Som livslangt medlem er det trist å være vitne til det negative søkelyset på norsk idrett. Åpenheten ble som forventet en utfordring som har skapt mye støy, men som byr på muligheter. Åpenhetsdebatten og innsynet i pengebruken bidrar til utlufting og en debatt som er med å bygge oppunder idrettens verdier. Nye formelle krav og standarder til åpenhet vil gjøre det lettere å fokusere på hverdagen rundt det positive mandatet idretten er satt til å følge opp gjennom verdiene glede, helse, ærlighet og fellesskap.