Dette lyver asylsøkerne om:

Minst 199 asylsøkere mistet oppholdstillatelsen i 2017 etter løgn

Sist måned aksjonerte politiet mot seks personer som fikk oppholdstillatelse fordi de løy om at de var fra Syria. I år har minst 199 asylsøkere blitt avslørt i løgn.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Politiets utlendingsenhet har nå opprettet et eget team som jobber med å avsløre personer som har fått oppholdstillatelse i Norge på feil grunnlag – såkalte tilbakekallingssaker.

I 2017 har minst 199 asylsøkere som først har fått oppholdstillatelse i Norge, blitt avslørt i løgn. Det fremgår av tall TV 2 har fått tilgang til.

Seks personer ble avslørt i en etterforskning politiets utlendingsenhet (PU) gjennomførte sammen med politiet i Bergen 5. desember.

Se hele reportasjen i Nyhetene på TV 2 kl 21.00!

Aksjon mot «syrere»

Tidlig om morgenen aksjonerte politiet mot fem adresser samtidig, der de pågrep seks personer.

– Bakgrunnen var et tips vi fikk om at noen av asylsøkerne kunne ha oppgitt feil nasjonalitet, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Bergen politidistrikt.

Rask etterforskning forsterket mistanken, og Bergens-politiet tok derfor kontakt med PU som etterforsket saken videre.

Tipset om at de kanskje var fra et annet land enn Syria viste seg å stemme. Fire av dem har nå erkjent at de løy. De to andre skal i avhør januar, og det er ventet at også de innrømmer falsk forklaring, sier Fjellstad.

I realiteten kommer de fra grenseområdet mellom Syria og Tyrkia, men på tyrkisk side.

Fjellstad tror det kan ligge flere slike saker blant de 16.754 asylsøkerne som fikk oppholdstillatelse etter det som ble kalt flyktningkrisen i 2015.

– Nå har vi avdekket seks slike tilfeller. Det vil være naivt å tro at det ikke er flere, sier han. Han sier de ikke ville hatt ressurser til etterforskningen denne saken krevde, hvis de ikke kunne be om hjelp fra PU.

PU reiste blant annet til området i Tyrkia de hadde mistanke at de seks kommer fra, for å få bekreftet identiteten deres.

Alder, religion og nasjonalitet

Alle de 199 som i år har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt, har tidligere blitt trodd av UDI eller utlendingsnemnda (UNE).

Hos UNE havner de som har fått avslag, men som klager på vedtaket. Deres viktigste jobb er å skille mellom de som snakker sant å ikke. Mange vet hva som skal til for å få bli.

– Når man da hører om at noen grunner som gir større grunn til å få bli enn andre, så er jo motivene der for å forklare seg slik at man får bli, sier kommunikasjonsdirektør Bjørn Lyster.

Troverdighet om alder, religion og nasjonalitet er spørsmålene som er helt avgjørende for utfall.

De siste årene har de avvist mange Afghanere som påstår de er under 18 år, men de trenger klare indikasjoner på at det er feil før de kan avvise.

En annen forklaring som blir brukt av afghanere er at de har konvertert.

– Vår praksis på Afghanistan er at hvis man blir trodd på at man har konvertert, altså gått fra islam til kristendom, så gir det grunnlag for beskyttelse i Norge, forklarer Lyster.

Tall fra UNE som TV 2 har hentet inn, viser at omlag 100 afghanere som søkte asyl i 2015 sa de var konvertitter. 30 av dem ble trodd.

I en rapport fra FNs høykommisær for flyktninger fra april i år, omtales en nettside der det ligger tips om hvordan man kan overbevise om konvertering. «Et smugler-nettverk postet 102 spørsmål om kristendom for å forberede deres klienter for asyl-intervjuer, i tilfelle de ville hevde de hadde konvertert til kristendom», heter det i rapporten.

Lyster fremhever at det å søke asyl er en rettighet alle har hvis de mener de har krav på beskyttelse. Mange av sakene de behandler gjelder ulik oppfatning om beskyttelsesbehovet basert på riktig identitet. Men han tror omlag halvparten av sakene de behandler hos UNE går på om identitet eller historie er sann.

– Motivet for å få bli i Norge er jo sterkt. Og det vil jo gjelde både de som har et beskyttelsesbehov og de som ikke har det, sier han.

Det reelle tallet er høyere

Tall vi har fått fra UDI viser at de siste tre årene har minst 437 personer som først ble trodd på at de trengte beskyttelse, fått trukket tilbake oppholdstillatelsen i Norge.

Tilbakekallingssaker siste tre år

Tall fra UDI: Tilbakekallingssaker der saken kan dreie seg om asylsøkere. (kategoriene utdanning og arbeid er utelatt)

  • Flukt: 437
  • Familieinnvandring: 1172
  • Permanent: 177
  • Statsborgerskap: 94
  • Totalt: 1880

Grunnen er at de på en eller annen måte har blitt avslørt i løgn.

Men antallet er i realiteten høyere. TV 2 har bedt UDI om tall på alle asylsøkere som har fått oppholdstillatelsen sin inndratt de siste tre årene. De har ikke eksakte tall over hvilke av tilbakekallings-sakene som dreier seg om asylsøkere.

437 saker dreier seg helt sikkert om asylsøkere (se kategorien flukt), men i totaltallet, som er 1880 personer med tilbakekalt oppholdstillatelse de siste tre år, vil det det være langt flere. Tallene for familieinnvandring, permanent oppholdstillatelse og statborgerskap også vil inneholde de som har søkt asyl.

Håper å få bli

De seks som ble tatt i Bergen vil nå søke opphold med sin sanne identitet. Ifølge deres advokat har de håp om å bli innvilget oppholdstillatelse selv om de ikke er fra Syria. Alle seks hadde rukket å lære seg norsk og hadde jobber, sier advokaten.