Vil ha slutt på at eldre vanskjøttes i høytidene

– Det skal ikke være forskjell på pleien 24. desember og 24. mai, mener Bård Hoksrud. Nå vil han lovfeste retten til like bra pleie året rundt.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I høytider som jul og påske blir pleie- og omsorgstjenestene redusert, og det går utover de eldre. Kommunene tilbyr et svakere tilbud til de eldre fordi ansatte skal ha fri, sier stortingsrepresentant Bård Hoksrud til TV 2. Han er eldrepolitisk talsmann for Frp.

Nå ønsker partiet å få lovfestet retten til like gode tjenester i eldreomsorgen hele året.

– De som trenger pleie trenger det hele året. Det er ingen forskjell på behov 24. desember og 24. mai.

– Uakseptabelt

Hoksrud sier at han har sett mange oppslag i media om eldre som ikke får pleien de behøver.

Bård Hoksrud er lei av å lese om uverdig behandling av eldre. Foto: Kjersti Johannesssen/TV 2.
Bård Hoksrud er lei av å lese om uverdig behandling av eldre. Foto: Kjersti Johannesssen/TV 2.

– Når jeg hører om mennesker som må gå fjorten dager uten å dusje eller at det går åtte uker mellom hver gang rommet blir gjort rent, da blir jeg opprørt. Det skal ikke være slik. Kommunene har et ansvar for å sørge for at tilbudet er like bra året rundt.

– Men burde ikke dette være en selvfølge?

– Jo, og det overrasker meg at mange kommuner velger å gi dårligere tilbud i høytidene og i ferien. Det er uakseptabelt og vi må sørge for at kommunene tar ansvaret sitt.

Hoksrud sier at han jobber overfor helseminister Bent Høie (H) for å få på plass et lovforslag med krav kommunene om likt tilbud hele året. Han håper partiet vil få gjennomslag for forslaget.

– Men er apparatet i kommunene bra nok?

– Kommunene får ressurser fra staten og skal sikre god eldreomsorg. Et lovforslag vil være med å sikre at de følger det ansvaret de har.

Til de som jobber i sektoren og er bekymret for mer jobbing i høytid og ferieperioder, sier Hoksrud at det er et behov for flere ansatte. Han påpeker imidlertid at mange ansatte i eldreomsorgen i dag jobber deltid, mens de ønsker å jobbe full stilling. Han sier kommunene må se på hvilke muligheter de har, og utnytte de ansatte best.

– Partiet ditt har vært i regjering i fire år. Burde ikke dette vært ordnet opp i for lengst?

– Det kan man jo kanskje si, men vi prøver i alle fall å få det på plass nå. Når vi stadig ser eksempler i media, så må vi ta ansvar, sier Hoksrud. Han viser også til at regjeringen jobber med en ny reform innenfor eldreomsorgen, og at dette utspillet er en del av dette.

– Er norsk eldreomsorg bra nok?

– Det er mange steder hvor ting er bra, med fantastiske ansatte som står på hver dag. Men dessverre får ikke alle det tilbudet de trenger. Frp er opptatt av statlig finansiering av eldreomsorgen for å sikre alle likeverdig tilbud.

Høyre vil vurdere forslaget

Helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland sier til TV 2 at de vil se på forslaget fra Frp når det ligger på bordet.

– Vi vil ikke avvise dette forslaget, for det er viktig for oss å sikre at de eldre har det bra uansett årstid. Men det er ikke sikkert at løsningen er en lovendring, sier Stensland.

Stensland sier det er sterkt beklagelig om det er tilfelle at tilbudet går ned i ferier og høytider.

– Kommunene har selv ansvar for å gjennomføre og følge opp dette. I tillegg føres det tilsyn med kommunenes virksomhet, bl a via fylkesmannen. Vi er svært opptatt av å måle kvaliteten og sammenligne tjenestene rundt omkring i helsetjenesten.

Har du tips til denne saken? Kontakt TV 2s journalist.

– Allerede et bra lovverk

Norsk sykepleierforbund påpeker at det allerede eksisterer et godt lovverk som skal sikre trygg eldreomsorg.

Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, sier til TV 2 at mangelen på sykepleiere er hovedproblemet. Foto: Gorm Røseth/TV 2.
Forbundsleder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By, sier til TV 2 at mangelen på sykepleiere er hovedproblemet. Foto: Gorm Røseth/TV 2.

Forbundsleder Eli Gunhild By sier til TV 2 at det er sykepleiermangelen og bemanningssituasjonen generelt som må bedres for å komme disse problemene til livs.

– Det er mye bra, men fortsatt er det problemer i mange kommuner og på mange sykehjem, der bemanningen er dårlig. Våre medlemmer ber om gode arbeidsforhold, lønn og gode fagmiljø. Dersom dette er på plass får man både beholde de man har, og rekruttert nye.

By viser til at medlemmer forteller at de løper fortere og fortere og får mindre tid til å utføre jobben overfor hver enkelt pasient.

– Vi er bekymret for at vi ikke klarer å ivareta pasientsikkerheten godt nok.

Overflødig med lovfestet rett

Anita Vatland, styreleder i Pårørendealliansen, sier til TV 2 at hun synes det er trist at det skal være nødvendig å lovfeste retten til like god eldreomsorg i ferie og høytider.

– De eldre lever jo bare livet sitt, som de gjør resten av året. Verken diagnoser eller pleiebehov tar ferie fordi det er jul.

Hun sier hun aldri har hørt om eldre som har fått vedtak med periodevise begrensninger.

Anita Vatland i Pårørendealliansen sier en lovendring virker overflødig. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.
Anita Vatland i Pårørendealliansen sier en lovendring virker overflødig. Foto: Kjersti Johannessen/TV 2.

– Dermed er kommunene forpliktet til å yte like gode tjenester om det er høytid som ellers. De skal levere forsvarlig, nødvendig og verdig helsehjelp året rundt. En lovfestet rett virker dermed overflødig.

Hun oppfordrer kommunene til å helle kartlegge behovet i forkant, slik at de kan kutte tjenestene der det ikke er like stort behov som ellers.

– Noen reiser bort i jula, og trenger kanskje ikke hjemmetjenester eller matombringing akkurat da. Men de kan jo ikke kutte uten spørsmål. Noen kommuner tenker nok at pårørende stiller opp ekstra i jula, men det er viktig å huske på at mange reiser bort. Da kan det bli enda lenger mellom besøkene hos de eldre.

Pårørende bortreist

Senior Norges generalsekretær Knut Chr. Høvik sier til TV 2 at forholdene er dårligere mange steder i julen.
Senior Norges generalsekretær Knut Chr. Høvik sier til TV 2 at forholdene er dårligere mange steder i julen.

Generalsekretær i Senior Norge, Knut Chr. Høvik, sier til TV 2 at de også merker økt pågang i julen og andre høytider.

Han sier at det er tydelig at tilbudet er svakere både på mange institusjoner og i hjemmetjenestene i høytidene.

Ifølge Høvik er også mange pårørende, som ellers er flinke til å følge opp sine kjære bortreist i julen, noe som forverrer situasjonen for mange.

– Vi har en døgnbemannet nødtelefon, som kan ringes om man trenger noen å snakke med, sier Høvik.

– Hva tenker dere om norsk eldreomsorg generelt slik situasjonen er i dag?

– Vi hører mange enkelthistorier, og de viser at mange steder er ikke forholdene gode nok. Det er steder med ledelsesproblemer og brudd på verdighetsgarantien, sier Høvik, som støtter Frp i ønsket om en statlig drevet eldreomsorg.