Samtykke til sex skal være tydelig - hvis ikke er det forbudt. Svenskene vil skjerpe loven som handler om voldtekt.
Samtykke til sex skal være tydelig - hvis ikke er det forbudt. Svenskene vil skjerpe loven som handler om voldtekt. Foto: Colourbox

Sverige vil forby sex uten tydelig samtykke

Norsk samtykkelov havnet i skuffen, mens svenskene vil skjerpe loven.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den svenske regjeringen har fremmet forslag om en samtykkelov, som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta. Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli neste år.

Skal være frivillig

Loven om samtykke skal ifølge den svenske regjeringen medføre økt tydelighet i samtykkeparagrafen i voldtektsloven, slik at en person i ethvert nytt moment i sexakten skal si ja eller vise vilje til å være med.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sa statsminister Stefan Löfven da han presenterte lovforslaget på en pressekonferanse søndag.

Allerede i dag kan en gjerningsmann i de fleste tilfeller der samtykke mangler dømmes for voldtekt. Siden 2005 har begrepet i svensk lovgiving blitt utvidet i flere omganger for å omfatte flere gjerninger. Lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år.

I Norge har et lignende forslag endt opp i skuffen.

Amnesty er skuffet

– En samtykkelov tydeliggjør at ingen er fritt vilt for seksuell aktivitet, men at man må ha et klart samtykke i forkant – før man prøver seg. Dette er et paradigmeskifte i voldtektslovgivningen. At det er nødvendig å tydeliggjøre dette viser Metoo-kampanjen helt klart, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty Norge til NTB.

Amnesty-rådgiveren er skuffet over regjeringen som ikke har fulgt opp et forslag som den rødgrønne regjeringen sendte på høring i 2013. Forslaget tok til orde for å utvide straffelovens definisjon av voldtekt til også omfatte seksuell omgang uten samtykke.

– Et flertall av høringsinstansene sluttet opp om forslaget, men det ble likevel lagt på is. Jeg mener regjeringen har vist liten interesse for å ta arbeidet mot voldtekt på alvor. Den mangelfulle oppfølgingen av dette forslaget, er et eksempel på dette, sier Kaatee.

FNs kvinnekomité etterlyste så sent som i november oppfølging av høringsforslaget fra 2013.

Solberg ville endre loven

Debatten om å endre voldtektslovgivningen er slett ikke ny. Statsminister Erna Solberg (H) har selv engasjert seg i spørsmålet. Allerede i 1997 foreslo hun som stortingsrepresentant at et samleie som skjer uten samtykke, skal defineres som voldtekt.

– Vi må få inn i lovverket en mer moderne forståelse av hva voldtekt er, sa Solberg til Dagbladet i et fellesintervju med KrFs Anita Apeltun Sæle. Forslaget ble opprinnelig fremmet av et mindretall i det såkalte Seksuallovutvalget, med utgangspunkt i at kun et mindretall av voldtekter anmeldes og at mange av sakene som anmeldes, blir henlagt.

SV vil følge opp

Petter Eide som sitter i justiskomiteen på Stortinget for SV, akter å ta tak i saken på nytt.

– Vi slutter helt og fullt opp om det svenske lovforslaget. Dette må vi sørge for at følges opp også på norsk side, sier Eide til NTB.

– Et strengt lovverk som klargjør grensene og fjerner gråsoner er absolutt helt nødvendig. Dette har også en rettssikkerhetsdimensjon for den som anklages for voldtekt, sier han.

(©NTB)