Samtykke til sex skal være tydelig - hvis ikke er det forbudt. Svenskene vil skjerpe loven som handler om voldtekt. Foto: Colourbox
Samtykke til sex skal være tydelig - hvis ikke er det forbudt. Svenskene vil skjerpe loven som handler om voldtekt. Foto: Colourbox

Sverige vil forby sex uten tydelig samtykke

Norsk samtykkelov havnet i skuffen, mens svenskene vil skjerpe loven.

Den svenske regjeringen har fremmet forslag om en samtykkelov, som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta. Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli neste år.

Skal være frivillig

Loven om samtykke skal ifølge den svenske regjeringen medføre økt tydelighet i samtykkeparagrafen i voldtektsloven, slik at en person i ethvert nytt moment i sexakten skal si ja eller vise vilje til å være med.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sa statsminister Stefan Löfven da han presenterte lovforslaget på en pressekonferanse søndag.

Allerede i dag kan en gjerningsmann i de fleste tilfeller der samtykke mangler dømmes for voldtekt. Siden 2005 har begrepet i svensk lovgiving blitt utvidet i flere omganger for å omfatte flere gjerninger. Lignende forslag har også kommet i Danmark, men ble nedstemt i Folketinget i april i år.

I Norge har et lignende forslag endt opp i skuffen.

Amnesty er skuffet

– En samtykkelov tydeliggjør at ingen er fritt vilt for seksuell aktivitet, men at man må ha et klart samtykke i forkant – før man prøver seg. Dette er et paradigmeskifte i voldtektslovgivningen. At det er nødvendig å tydeliggjøre dette viser Metoo-kampanjen helt klart, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty Norge til NTB.

Amnesty-rådgiveren er skuffet over regjeringen som ikke har fulgt opp et forslag som den rødgrønne regjeringen sendte på høring i 2013. Forslaget tok til orde for å utvide straffelovens definisjon av voldtekt til også omfatte seksuell omgang uten samtykke.

– Et flertall av høringsinstansene sluttet opp om forslaget, men det ble likevel lagt på is. Jeg mener regjeringen har vist liten interesse for å ta arbeidet mot voldtekt på alvor. Den mangelfulle oppfølgingen av dette forslaget, er et eksempel på dette, sier Kaatee.

FNs kvinnekomité etterlyste så sent som i november oppfølging av høringsforslaget fra 2013.

Solberg ville endre loven

Debatten om å endre voldtektslovgivningen er slett ikke ny. Statsminister Erna Solberg (H) har selv engasjert seg i spørsmålet. Allerede i 1997 foreslo hun som stortingsrepresentant at et samleie som skjer uten samtykke, skal defineres som voldtekt.

– Vi må få inn i lovverket en mer moderne forståelse av hva voldtekt er, sa Solberg til Dagbladet i et fellesintervju med KrFs Anita Apeltun Sæle. Forslaget ble opprinnelig fremmet av et mindretall i det såkalte Seksuallovutvalget, med utgangspunkt i at kun et mindretall av voldtekter anmeldes og at mange av sakene som anmeldes, blir henlagt.

SV vil følge opp

Petter Eide som sitter i justiskomiteen på Stortinget for SV, akter å ta tak i saken på nytt.

– Vi slutter helt og fullt opp om det svenske lovforslaget. Dette må vi sørge for at følges opp også på norsk side, sier Eide til NTB.

– Et strengt lovverk som klargjør grensene og fjerner gråsoner er absolutt helt nødvendig. Dette har også en rettssikkerhetsdimensjon for den som anklages for voldtekt, sier han.

(©NTB)