Kriminelle svindler milliarder – godt hjulpet av norsk lovverk

Taushetsplikten hindrer offentlige etater i å dele viktig informasjon i kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet. Årlig svindles det for over 100 milliarder kroner i trygd, skatter og avgifter.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Jakten på kriminelle er trappet opp, men taushetsplikt og lovverk hindrer utveksling av viktig informasjon. Og dette gjør jakten på lovbryterne unødig tungvint.

– De eneste som tjener på dagens system er de kriminelle, fastslår Rudolf Christoffersen, påtaleansvarlig ved A-krimsenteret i Bergen.

Spydspiss mot kriminelle

Det er i dag etablert syv slike sentre i Norge, som avslører alt fra svart arbeid og menneskehandel til skattekriminalitet og trygdebedrageri. Ved A-krim sentrene sitter representanter fra NAV, politiet, skatt, kemner og arbeidstilsynet sammen. Sentrene er i dag myndighetenes spydspiss i kampen mot kriminelle. De kriminelle nettverkene er ofte involvert i saker som på ulikt vis angår disse etatene.

Nylig ble et familienettverk på seks personer i Bergen siktet for trygdebedrageri og grov økonomisk kriminalitet for mer enn to millioner kroner.

– Vi kan ikke dele informasjon

– Men jobben er ikke alltid enkel. Vi sitter på samme kontor og samarbeider for å ta de kriminelle. Men så er det slik at vi ikke uten videre kan dele all informasjon med hverandre, sier Øystein Andersen fra Arbeidstilsynet, som er leder ved A-krim senteret i Bergen.

Problemet i dag er at hver etat har sitt lovverk. Og taushetsplikten gjør at viktig informasjon ikke uten videre kan deles. Taushetsplikten hemmer dermed både samarbeidet og etterforskningen.

– Et samfunnsproblem

– Skattemyndighetene, arbeidstilsynet, NAV og andre har fått et klart oppdrag av regjeringen. Det er å samarbeide tettere for å løse et virkelig alvorlig samfunnsproblem, nemlig arbeidmarkedskriminalitet.
Skal vi kunne få det til, så er det ekstremt viktig at vi får en god informasjonsflyt etatene imellom, fastslår Hans Christian Holte, direktør i Skattedirektoratet.

Men Holte ser at informasjonsflyten ikke god nok mellom etatene.

– Hva gjør systemet vårt mest sårbart?

– Det er vanskelig i dag når de ulike deltakere i disse A-krim sentrene ikke kan utveksle konkret informasjon om den saken de faktisk er ment å samarbeide om. For liten grad av samordning er kanskje dette aller mest sårbare ved hvordan vi er skrudd sammen i dag. Da blir det slik at det blir en lite effektiv form for samarbeid, det tror jeg mange kjenner på ute i dag, sier Holte til TV 2.

NAV bekrefter problemet med taushetsplikten.

– Legger begrensninger

– Det hindrer, i alle fall legger begrensninger, på et effektivt samarbeid, mener seksjonssjef Magne Fladby i NAV.

Skatte- og trygdesvindel utgjør flere titalls milliarder hvert år. Det er derfor et paradoks at de som sitter rundt samme bord for mer effektivt å bekjempe denne kriminaliteten, ikke kan dele viktige opplysninger med hverandre.

– Er det aktuelt å ta til orde for et nytt lovverk?

– Vi tar i første omgang vår egen lovhjemmel, og ser på den, men det er klart at det hadde vært en stor fordel hvis noen kunne sett på en egen lovhjemmel for dette samarbeidet, da er det tverretatlig samarbeid for å bekjempe økonomisk kriminalitet, avslutter Fladby.