Kriminelle nettverk er med på å tappe NAV for milliarder

I Bergen har politiet nylig avslørt et familienettverk som svindlet til seg mer enn to millioner kroner.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I høst fanget politiets skjulte opptak opp at det er full aktivitet ved et bilpleiefirma i Bergen.

– Det vi ser på denne spaningsvideoen er to personer, hvor den ene er sykemeldt og tilsynelatende i full jobb, mens den andre personen i bildet er i jobb, men uten arbeidstillatelse og uten lovlig opphold i Norge, forklarer Rudolf Christoffersen, påtaleansvarlig ved A-krim senteret i Bergen.

I flere uker spanet politiet på denne virksomheten.

– Nå er seks personer, tre kvinner og tre menn, siktet for medvirkning til grovt økonomisk utroskap og for omfattende trygdebedrageri, forklarer Christoffersen til TV 2.

Lang «smørbrødliste» av lovbrudd

Ifølge politiadvokaten skal nettverket ha svindlet til seg mer enn to millioner kroner i løpet av et par år.

Listen over lovbrudd knyttet til familienettverket i Bergen er lang.

LISTE: Politiets smørbrødliste over forholdene som er avdekket ved familienettverkets virksomhet.
LISTE: Politiets smørbrødliste over forholdene som er avdekket ved familienettverkets virksomhet.– Det vi mener å ha avdekket gjennom denne etterforskningen er at man har ansatt familiemedlemmer som har fått utbetalt ganske store lønninger, men uten å jobbe i selskapene. På den måten har man brakt familiemedlemmer inn i posisjon, for ytelser opp mot NAV, og det kan være ytelser som fødselspenger ved graviditet og svangerskap, det har vært ytelser ved arbeidsledighet, og det har vært sykepenger og så videre, alt basert på et ikke-reelt arbeidsforhold, forklarer Christoffersen.

Baserer seg på tillit

Dagens skatte- og trygdesystemet baserer seg i dag mye på ærlighet, men tilliten myndighetene gir misbrukes og det fører til at mye kriminalitet forholdsvis enkelt går under radaren uten å bli oppdaget, mener Christoffersen.

Han tror ikke at saken i Bergen er unik, og forteller at politiet ikke hadde mistanke om at det var bedragerier i dette omfanget når man valgte å aksjonere mot bilpleieselskapene.

– Vi oppdaget dette nesten ved en tilfeldighet når vi begynte å etterforske og gå grundig inn i saken, forklarer han.

Nasjonale spydspisser mot A-krim

Saken som er avdekket i Bergen er et bilde på en voksende trussel mot velferdsstaten. Myndighetene har derfor i dag etablert syv ulike A-krimteam i Norge.

Her sitter representanter hvor politi, skatt, kemner, NAV og arbeidstilsynet samarbeider tett for å avsløre arbeidsmarkedskriminalitet over hele landet.

Oppskriften er velkjent: Et firma ansetter personer, gjerne til høy lønn, men kun på papiret. Etter en tid blir disse sykmeldt eller gravide. Så starter man å svindle til seg ulike typer trygd. Uten å ha arbeidet for disse rettighetene. Ofte er det familiemedlemmer som er involverte og som samarbeider. Derfor er sakene vanskelig å avdekke.

Det som går igjen i hele landet er at det ofte er selskaper med relativt få ansatte, enten et renholdsfirma, en frisørsalong, bygg- og eiendom, bilpleie eller andre bransjer.

Nav bekymret

Et anslag utarbeidet for NAV, viser at det svindles trygd for rundt åtte milliarder kroner årlig. Foruten dette snakker vi om skatte- og avgiftsvindel som alene er anslått til flere titalls milliarder kroner i året.

– Det som uroer mest er jo den kriminaliteten som vi ser i denne type saker som nå er oppdaget blant annet i Bergen, hvor flere går sammen for å svindle og rett og slett benytter fiktive arbeidsforhold og andre metoder kun for å unytte trygdesystemet, sier Magne Fladby, seksjonssjef i NAV.

Siden årtusenskiftet har NAV bygget opp en kontrollavdeling som i dag består av rundt 125 personer.

– Er denne svindelen hvor arbeidsgiver og ansatte samarbeider et storbyfenomen?

– De største sakene her har vi rullet opp i storbyer, men vi har også saker fra mindre steder.

– Veldig alvorlig

– Forstår du at folk kan bli rystet over en slik smørbrødliste som dette?

– Det er jo alvorlig, veldig alvorlig. Dette er jo svindel i stor grad, det er også konkurransevridende for arbeidsmarkedet.

– Men dette ser veldig enkelt ut, hvorfor det?

– Dette er jo satt i system. Og vi ser at i mange av disse sakene ser jo dokumentasjonen overfor oss og skattemyndighetene tilsynelatende OK ut, og det er innrapportert gjennom de ordningene som man skal.

– Mange vil si at det er for lett i dag?

– Når det er satt i system og flere samarbeider om svindelen er det mulig å få ut så mye penger, forklarer Fladby.