MÅ VÆRE FRIVILLIG: Helsedirektoratet ønsker ikke at helsesjekken som gjøres ved ankomst skal inkludere undersøkelse av mental tilstand. Arkivfoto fra Kirkenes. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
MÅ VÆRE FRIVILLIG: Helsedirektoratet ønsker ikke at helsesjekken som gjøres ved ankomst skal inkludere undersøkelse av mental tilstand. Arkivfoto fra Kirkenes. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vil ikke innføre obligatorisk psykologisk sjekk av flyktninger

Helsedirektoratet mener det vil bryte med prinsipper om frivillighet.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

TV 2 fortalte i helgen om «Maria», som ble banket opp av forloveden, en nylig ankommet syrisk mann. Hun etterspurte tettere psykologisk oppfølging av de som kommer til Norge fra krigsområder.

«Maria» fikk støtte fra flere innen flyktningetjenesten, som mener at en obligatorisk psykologisk undersøkelse vil kunne virke forebyggende for å forhindre vold og truende situasjoner senere.

Krever mye tid

Det er Helsedirektoratet som har ansvaret for undersøkelsen som gjøres av nyankomne asylsøkere til Norge.

De sier til TV 2 at de anbefaler at det gjøres en innledende helsekartlegging i forbindelse med den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen like etter ankomst.

– Helsepersonell vil imidlertid i liten grad kunne avdekke underliggende psykiske lidelser i løpet av en innledende helsekartlegging. Identifisering av psykiske lidelser kan være vanskelig og forutsetter ofte observasjon av søkeren over lengre tid, sier avdelingsdirektør Mai Cecilie Lossius til TV 2.

Lossius understreker at formålet med den innledende helsekartleggingen først og fremst er å avdekke akutte helseplager og vurdere hvor raskt søkeren må få medisinsk oppfølging.

Frivillig undersøkelse

Helsedirektoratet sier de anbefaler kommunene å tilby en helseundersøkelse ved tre måneder til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. I denne undersøkelsen er det spørsmål som går på traumatiske erfaringer og psykiske symptomer.

– Formålet er å fange opp tidligere traumatiske opplevelser som kan føre til psykiske symptomer med en risiko som tilsier at det er behov for rask helsehjelp, og sikre at den enkelte får god oppfølging.

Undersøkelsen er frivillig.

– Burde ikke dette være obligatorisk?

– Vi vurderer det slik at det per i dag ikke er grunnlag for å anbefale at helseundersøkelsen skal være obligatorisk. Dette vil bryte med allmenne prinsipper om frivillighet.