KRITIKK: Sykehusene får kritikk av Riksrevisjonen. Illustrasjonsfoto: Berit Roald
KRITIKK: Sykehusene får kritikk av Riksrevisjonen. Illustrasjonsfoto: Berit Roald

Hver femte pasient må legges inn på nytt

Riksrevisjonen kritiserer sykehusenes utskrivningspraksis til kommunehelsetjenesten.

Denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Pasienter som skrives ut av sykehus og overføres til kommunale tjenester har dobbelt så høy risiko for å måtte legges inn på nytt, sammenlignet med andre pasientgrupper.

Etter Riksrevisjonens mening er dette et tegn på at kvaliteten i oppfølgingen og samhandlingen er for dårlig. Dette er sykehusenes ansvar, mener Riksrevisjonen.

«Hver femte pasient som ble skrevet ut til kommunehelsetjenesten, ble lagt inn på sykehus for øyeblikkelig hjelp innen 30 dager etter at han eller hun ble skrevet ut. Reinnleggelse er en nasjonal kvalitetsindikator som det er viktig å følge med på, fordi det kan være uttrykk for dårlig kvalitet i behandlingsforløpet,» skriver Riksrevisjon i sin Dokument 3, som ble overlevert Stortinget tirsdag.

Eldre pasienter

I perioden 2011-2016 har den totale andelen akutte innleggelser innen 30 dager etter tidligere utskrivning fra sykehus – reinnleggelser – økt fra 9 til 10 prosent. For pasienter som skrives ut til hjemmet, uten oppfølging fra kommunehelsetjenesten, har andelen reinnleggelser gått noe ned i perioden.

Riksrevisjonen mener det er fullt mulig å redusere omfanget av unødvendige reinnleggelser av pasienter som skrives ut til kommunehelsetjenesten, gjennom en bedre samhandling mellom sykehusene og kommunene.

Den typiske pasienten som skrives ut til kommunehelsetjenesten, er eldre, halvparten er over 80 år. og har flere lidelser. Mer enn ni av ti pasienter som skrives ut med behov for kommunale tjenester, har mer enn én sykdom. Disse pasientene er svært sårbare for forflytninger, og å bli lagt inn igjen på sykehuset kort tid etter utskrivning kan være krevende for pasienten og kostbart for samfunnet.

Krever åpenhet om bijobber

Riksrevisjonen kritiserer også sykehusene for manglende åpenhet om ansattes bijobber. Mange leger og andre sykehusansatte har jobber ved siden av, som kan representere en interessekonflikt eller rett og slett være i konkurranse med den jobben den ansatte skal utføre for hovedarbeidsgiveren.

Det er etablert rutiner for innrapportering av ekstrajobber, men disse blir i liten grad fulgt, og de ansatte rapporterer i liten grad om ekstrajobbene sine, påpeker Riksrevisjonen.

Riksrevisjonens Dokument 3 er den årlige gjennomgangen av drøyt hundre statlige selskaper og foretak. I år har Riksrevisjonen også undersøkt sykehusenes effektivitet, og konstaterer at den har økt, men at det er store forskjeller mellom de forskjellige helseforetakene. Etter Riksrevisjonens vurdering er det derfor fortsatt mulig å effektivisere pasientbehandlingen.