LETTET: I sju måneder måtte denne småbarnsmora kjempe mot NAV for å få den hjelpen hun hadde krav på.
LETTET: I sju måneder måtte denne småbarnsmora kjempe mot NAV for å få den hjelpen hun hadde krav på. Foto: Arne Rovick/TV 2.

Samboerens flyttenekt ble et NAV-mareritt for småbarnsmoren (23)

ÅLESUND (TV 2): Livet ble et økonomisk mareritt for en småbarnsmor i Ålesund da den tidligere samboeren nektet å melde flytting etter at han var kastet ut.

Resultatet var at kvinnen fikk avslag på samtlige søknader i NAV-systemet som eneforsørger, fordi hun fremdeles sto registrert som samboer.

– Dette er et skrekkeksempel på hvor fort man helt ufrivillig kan havne i et økonomisk uføre som følge av et samlivsbrudd og påfølgende regelrytteri, sier den fortvilte 23-åringen til TV 2.

Hun ønsker å være anonym i denne saken.

Har flyttet

Den nybakte moren var i mammapermisjon fra jobben sin da hun valgte å kaste ut barnefaren i fjor sommer. Da startet den lange kampen mot NAV.

– Jeg kan dokumentere at han har flyttet ut, naboene mine vet at han er flyttet ut og som eneeier av leiligheten har jeg sendt flyttemelding til Folkeregisteret. I tillegg ble det bekreftet av familieveileder fra kommunen. Dette er likevel ikke bra nok for NAV og Folkeregisteret, fortalte kvinnen da hun tok kontakt med TV 2 i desember i fjor.

Folkeregisteret kommenterer ikke enkeltsaker, men henviser til regelverket.

– Den som mener at en person har flyttet ut fra felles hjem må fremlegge dokumentasjon som viser at felles hjem er oppløst. Vi vil da vurdere denne dokumentasjonen før vi eventuelt fatter vedtak om å registrere vedkommende på ny adresse. Vi understreker at vi alltid varsler den andre part om hva vi har fått opplysninger om, og gir vedkommende mulighet til å komme med tilsvar før vi eventuelt fatter vedtak, sier Morten Rognes, fungerende seksjonssjef i folkeregisteret i Skatt Midt-Norge.

– Her eier kvinnen selv leiligheten?

– Dersom gjenboende part eier boligen alene er det tilstrekkelig at hun/han melder skriftlig fra om at den andre har flyttet ut. Vedkommende må også opplyse om hvor ofte den andre parten besøker tidligere felles hjem, opplyser Rognes.

På sosialen

Tobarnsmoren har gjort slik som Folkeregisteret har bedt om, men til ingen nytte.

I sju måneder år har 23-åringen kjempet med nebb og klør for å få innvilget utvidet barnetrygd, småbarnstillegg, overgangsstønad og forskudd på barnebidrag.

NAV har avslått samtlige søknader fordi barnefaren ikke har meldt flytting.

– Det er så fortvilende. Jeg mister tusenvis av kroner i stønad som jeg har krav på for å forsørge, fordi systemet ikke tror på meg. Resultatet er at jeg må søke om sosialstønad for å klare å overleve. Og når jeg må søke nødpenger, er det rapporteringsplikt til barnevernet, forteller den unge tobarnsmoren.

Hun har frem til nå fått 1000 kroner i sosialstønad, for å kunne gi barnet på ti måneder og 2,5 år mat.

– Du føler deg så hjelpeløs når man ikke har penger. Det hele er deprimerende. Hvorfor kan ikke NAV forstå min situasjon, utøve skjønn og innvilge søknadene mine?

Ønsker å jobbe

Moren til 23-åringen mener det er galskap at datteren skal havne i en situasjon der byråkrati rundt et flyttedokument sender datteren ut i et tungt økonomisk uføre.

LYSERE UTSIKTER: Tobarnsmora fra Ålesund slipper å gå på sosialen og har endelig innvilget alle stønader fra NAV. Foto: Arne Rovick/TV 2.
LYSERE UTSIKTER: Tobarnsmora fra Ålesund slipper å gå på sosialen og har endelig innvilget alle stønader fra NAV. Foto: Arne Rovick/TV 2.

– Jeg prøver å hjelpe til så godt jeg kan, men setter jeg inn penger på kontoen hennes, går det ut over nødpengene. NAV overvåker jo kontoen og ser den minste bevegelse, sier moren til TV 2.

NAV snudde

23-åringen måtte si opp jobben sin etter barselpermisjonen for å være hjemme og ta vare på barna. Nå er hun klar for å jobbe.

– Jeg ønsker bare å komme meg ut i jobb for å berge leiligheten. Men jeg vil ha de stønadene jeg har krav på fra NAV. Det kan da ikke mangelen av en flyttemelding fra min tidligere samboer hindre meg i, sier kvinnen.

Først etter at TV 2 tok kontakt med NAV for å be om en tilsvar på kritikken fra 23-åringen, har kvinnen fått innvilget søknadene.

Nå i februar har NAV denne forklaringen på hvorfor de tidligere har avslått søknadene.

– Vi mottok en uttalelse fra en familieveileder som bekreftet at far ikke hadde egen bolig å flytte til. Vi mottok ingen dokumentasjon på hvor far faktisk oppholdt seg. Vi avslo søknader om overgangsstønad og utvidet barnetrygd fordi det ikke var tilstrekkelig dokumentert at barnas far hadde flyttet ut av deres felles bolig. I ettertid ser vi at vi burde bedt henne om mer dokumentasjon i saken, sier May Kristin Sildnes, avdelingsdirektør i NAV Arbeid og ytelser i Molde.

NAV sier de nå har mottatt nye opplysninger i saken og innvilget søknadene, der overgangsstønaden blir etterbetalt.

– Saken er vurdert på nytt, og hun har fått innvilget overgangsstønad fra 1. september 2017, måneden etter samlivsbruddet, opplyser Sildnes.