– Dagens situasjon er absurd og urimelig, sier justisminister- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

I sommer avslørte TV 2 at flere tusen kriminelle får NAV-penger rett inn på konto mens de flykter fra norske myndigheter.

Mange av disse har forlatt landet og lever godt på norske trygdeordninger i utlandet.

En nøktern beregning viser at det årlig betales ut 277 millioner NAV-kroner til kriminelle som er på flukt. Over flere år dreier det seg om et milliardbeløp.

Nytt lovforslag

Fredag fremmer regjeringen et forslag som skal få slutt på den statlige finansieringen av kjeltringer på flukt.

– Det innebærer endring av straffeprosessloven og folketrygdloven som gjør at de som er på rømmen fra politiet ikke skal få utbetalt ytelser fra NAV, sier Amundsen.

I dag er praksisen at trygdeutbetalinger slutter å bli utbetalt når en person sitter i varetekt eller soner en ubetinget dom.

Nå skal altså dette gjelde siktede personer unndrar seg straff, for eksempel ved å forlate landet eller holde seg skjult for politiet.

– Festen er slutt

Myndighetene har også muligheten til å fryse formuer som står på kontoene til kriminelle. En del av hensikten med dette er å tvinge den etterlyste til å melde seg for politiet.

Personer som i dag er på rømmen vil få sine utbetalinger utbetalinger stoppet når lovforslaget trer i kraft. Det skjer når Stortinget er ferdig med å behandle saken.

– Jeg er glad for at vi nå rydder opp. Nå er festen slutt for kriminelle på rømmen, sier Amundsen.